Letselschade door vorkheftruck

Letselschade door vorkheftruck. Het arrest van de Hoge Raad gaat over de reikwijdte van artikel 3 lid 1 WAM, oftewel wanneer is er nog sprake van deelneming aan het verkeer als bedoeld in dat artikel en dekking op de WAM-verzekering?

Wettelijk is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig verplicht is deze te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, het betreft een zogenaamde WAM verzekering (wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen). Een motorrijtuig is bijvoorbeeld een auto, motor, scooter, brommer en bus.

Wettelijke aansprakelijkheid, ook wel WA genoemd, is de aansprakelijkheid voor schade  / letselschade die aan anderen wordt toegebracht door of met het motorrijtuig. Het gaat hierbij dan om een verkeersongeluk waarvoor de bestuurder aansprakelijk is en de andere partij schade of letselschade oploopt.

Letselschade door vorkheftruck

In de rechtszaak is de bestuurder van een heftruck gedagvaard. Hij voerde werkzaamheden uit voor het bedrijf waar hij werk voor verrichtte. De werkzaamheden bestonden uit het verplaatsen van grote betonblokken met en vorkheftruck. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden botst de bestuurder van de heftruck tegen een betonblok dat omvalt en terecht komt op de benen van een medewerker. De medewerker loopt daarbij ernstig beenletsel op waardoor beide benen worden geamputeerd. De vorkheftruck was WAM verzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen.

Vrijwaringsprocedure

Het slachtoffer vordert de letselschade van de bestuurder van de vorkheftruck. Omdat de bestuurder van mening is dat de verzekeraar Achmea de persoonlijke schade hoort te vergoeden en hij verzekerd was, roept deze Achmea op in vrijwaring en vraagt de rechter  Achmea te veroordelen in datgene waartoe hij in de hoofdprocedure wordt veroordeeld.

De kantonrechter wijst het verzoek van de heftruckchauffeur om Achmea in vrijwaring op te roepen af. Dit met de motivatie dat het heftruck ongeluk zich niet voordeed ‘in het verkeer’ zoals bepaald in artikel 3 lid 1 WAM valt. De advocaat van de heftruckchauffeur gaat in hoger beroep en hof wijst de vrijwaring toe. Het hof verwijst naar de uitsprak van het Hof van Justitie, HvJEU van 4 september 2014 (ECLI:EU:C:2014:2146). Achmea wordt veroordeeld tot het betalen van de letselschadevergoeding die de heftruckchauffeur moet betalen aan het slachtoffer.

Hoger beroep en cassatie

Achmea gaat in cassatie met de stelling dat het hof uitgaat van een verkeerde uitleg van artikel 3 lid 1 WAM. 

De Hoge Raad haalt de WAM-richtlijn Richtlijn 2009/103/EG aan, inhoudende dat iedere deelstaat er voor moet zorgen dat ieder voertuig dat deelneemt aan het verkeer verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deelneming aan het verkeer moet uniform worden uitgelegd. Niet staat ter discussie dat een heftruck een motorrijtuig is en moet worden gedekt tegen wettelijke aansprakelijkheid door een WAM-verzekering.

Beantwoord moet worden of het verplaatsten van betonblokken een gevaar is dat is verbonden aan verkeersdeelname van een vorkheftruck of een risico dat is verbonden aan het gebruik van een heftruck in overeenstemming met de werkfunctie.

Definitief “deelnemen aan het verkeer” 3 lid 1 WAM

In het eerder genoemde arrest van het Hof van Justitie wordt geoordeeld dat aan deelneming aan het verkeer sprake bij elk gebruik van een motorrijtuig in overeenstemming met de gebruikelijke functie. Dat wil zeggen als een voertuig wordt gebruikt als vervoermiddel, dan is dat in overeenstemming met de gebruikelijke functie en daarmee deelneming aan het verkeer. Bij een vorkheftruck is dat ook zo als deze wordt gebruikt om betonblokken te verplaatsen, immers dit is in overeenstemming met de gebruikelijke functie van een heftruck. Om die reden is de WAM van toepassing en is er voldaan aan het criterium ‘deelneming aan het verkeer’ in de zin van die wet.

In een ander arrest van het Hof van Justitie van 28 november 2017, ECLI:EU:C:2017:908 (Rodrigues de Andrad) werd dit bevestigd. Korte tijd daarna volgde bovendien een arrest van het HvJEU (20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:1007 (Torreiro) waaruit volgt dat het begrip ‘deelneming aan het verkeer’ zoals opgenomen in de WAM, ruimer is dan alleen  alleen wegverkeer.

Aansprakelijkheid letselschade door heftruck

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat het verplaatsen van betonblokken door de heftruck in overeenstemming is met de gebruikelijke functie van het voertuig en werd gebruikt als vervoermiddel. Aangezien de heftruck betonblokken aan het verplaatsen was, werd deze op dat moment niet gebruikt in de werktuig functie.

De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het hof en komt tot de conclusie dat de letselschade door vorkheftruck werd toegebracht tijdens het normale gebruik en valt onder deelneming aan het verkeer zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 WAM. De heftruck is tegen aansprakelijkheid verzekerd bij Achmea, zodat de verzekeraar de schadevergoeding betaalt.

Letseladvies van een advocaat?

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en wilt u hulp bij letselschade? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem contact op met onze letseladvocaten en letselspecialisten. Bel ons landelijk en gratis nummer 0800-4455000.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres
    Bron artikel Letselschade door vorkheftruck: Uitspraak HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:877