De schuldloze derden regeling houdt in dat de eerst aangesproken verzekeraar de letselschade van passagiers en inzittenden afhandelt. Dit zorgt voor een snelle afhandeling van de letselschade. Ook een bestuurder zonder schuld betrokken bij een ongeluk met meerdere personen is een schuldloze derde en valt onder de regeling.

De schuldloze derden regeling voorkomt dat een slachtoffer na een verkeersongeluk een langdurige discussie tussen de andere betrokken weggebruikers over de aansprakelijkheid voor schade moet afwachten. Als duidelijk is dat een van de betrokken verzekeraars de schade van het slachtoffer moet betalen, schiet de eerst aangesproken verzekeraar de schade voor.

Bedrijfsregeling 7: schuldloze derden regeling

De Bedrijfsregeling schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden of wel de ‘bedrijfsregeling schuldlozen’ staat in bedrijfsregeling 7 van het Verbond van Verzekeraars. De schuldloze derden regeling is een afspraak tussen de bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars. De door de meerijder aangesproken verzekeraar betaalt de schade. De aangesproken verzekeraar treedt op als de zogenaamde regelend verzekeraar. Als duidelijk is wie aansprakelijk is voor de schade verrekenen de verzekeraars de betaalde bedragen onderling.

Bedrijfsregeling schuldlozen

Aanspraak op de regeling bestaat alleen als duidelijk is dat de persoon niet bijdroeg aan het ontstaan van de schade. Deze personen zitten bij de afhandeling van letsel soms klem. Het is duidelijk dat de schade betaalt wordt door een van de betrokken verzekeraars, maar de andere betrokkenen wijzen naar elkaar en de schade blijft onbetaald. Bedrijfsregeling 7 breekt deze impasse. De verzekeraar van de betrokken persoon die het slachtoffer aansprakelijk stelt betaalt de schade. Als duidelijk is wie aansprakelijk is, verrekenen de verzekeraars de betaalde bedragen.

Schuldloze bestuurder

Een bestuurder kan alleen een schuldloze derde zijn als er meerdere partijen bij het ongeluk zijn betrokken. Als twee auto’s botsen is een beroep op de regeling dus niet mogelijk. Bovendien moet duidelijk zijn dat de bestuurder niet bijdroeg aan het ontstaan van het ongeluk. Bij passagiers/inzittenden is vaak eenvoudiger vast te stellen dat schuld ontbreekt. Aanspraak maken op de schuldloze derden regeling is voor bestuurders daarom niet altijd gemakkelijk.

Bedrijfsregelingen

De bedrijfsregelingen van het Verbond van Verzekeraars bevatten regels over het afhandelen van schade. Deelname aan het Verbond is vrijwillig. Voor het toepassen van de bedrijfsregeling schuldlozen moeten de betrokken verzekeraars zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Alleen verzekeraars lid van het Verbond zijn gehouden aan de regels uit de bedrijfsregelingen.

Aanspraak maken op de schuldloze derden regeling

Na een ongeluk komt er veel op u af. Een letselschade specialist handelt in veel gevallen kosteloos de gevolgen van een ongeluk voor u af. De aansprakelijke partij betaalt de kosten die u maakt voor juridische bijstand. In veel gevallen betaalt u dus niets om uw schade te laten regelen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat een specialist contact met u opneemt.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres