Na een ongeluk met een brommer heeft u recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor de aanrijding.

Brommerrijders zijn relatief kwetsbaar, maar de wet biedt brommerrijders geen speciale bescherming. Bij een aanrijding tussen een brommer en een ander motorrijtuig kijken we naar de over en weer gemaakte verkeersfouten. Bij een verkeersongeval tussen een brommer en een voetganger of fietser betaalt de brommerrijder in de meeste gevallen in ieder geval de helft van de schade.

Schadevergoeding eisen na een ongeluk met een brommer

Als u een letselschadevergoeding wilt dan moet u de veroorzaker van uw schade een aansprakelijkstelling versturen. Dit is een brief waarin staat:

 • Wanneer, waar en hoe uw schade ontstond;
 • Op welke manier de tegenpartij uw schade veroorzaakte;
 • Waaruit uw schade bestaat;
 • Dat u de door u geleden en te lijden schade volledig vergoed wilt hebben inclusief de wettelijke rente.

In de meeste gevallen laat u uw schade gratis verhalen door een letselschade advocaat of jurist. De kosten hiervan betaalt uw tegenpartij. Deze kosten worden niet van uw schadevergoeding afgetrokken. Bovendien krijgt u met de hulp van een specialist waarschijnlijk een hogere schadevergoeding. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het contactformulier onder aan de pagina in.

Ongeluk met brommer, schadevergoeding Ongeluk met brommer, schadeclaim Ongeluk met brommer

Ongeluk motorrijtuig met brommer

Bij ongelukken tussen motorrijtuigen, waaronder onder andere brommers, scooters en auto’s vallen, kijken we voor het recht op een schadevergoeding naar de gemaakte verkeersfouten. Maakten beide bestuurders een verkeersfout dan wordt meestal slechts een deel van de schade vergoed.

Ongeluk fietser of voetganger met brommer

Als bij een fietser of voetganger een ongeluk met een brommer veroorzaakt en de voetganger of fietser zelf ook schade heeft dan is artikel 185 WVW van toepassing. Dit betekent dat de voetganger of fietser altijd tenminste 50% van zijn of haar schade vergoed krijgt. Dit is slechts anders als er sprake is van overmacht. Van overmacht is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake. Ook als de fietser of voetganger voor het ongeluk met een brommer door rood loopt of rijdt, of een andere verkeersfout maakt, betaalt de brommerrijder meestal tenminste de helft van de schade.

Als een brommerrijder valt door een verkeersfout van een voetganger of fietser en de voetganger of fietser geen schade oploopt dan is een volledige schadevergoeding mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een bromfietser die valt door het uitwijken voor een door rood gereden fietser.

Aansprakelijkheid aantonen

De eiser van de schadevergoeding moet de aansprakelijkheid aantonen. Na een ongeluk met een brommer is het daarom belangrijk om bewijs vast te leggen. Denk daarbij onder andere aan het volgende:

 • Getuigen verlaten de plaats van een ongeluk vaak snel. Zorg dat u contact kunt opnemen met getuigen en om een verklaring kunt vragen. Noteer contactgegevens;
 • Maak foto’s van de plaats van het ongeval en de betrokken voertuigen;
 • Vul met de tegenpartij een schadeformulier in;
 • Als de politie ter plaatste komt, stelt de politie een proces verbaal op.

Eenzijdig ongeluk met brommer

Ook bij een eenzijdig ongeluk met een brommer bestaat er soms recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld als een brommerrijder valt door een slecht wegdek, vervuild wegdek of een gevaarlijke verkeerssituatie. In dat geval kan de wegbeheerder (gemeente) aansprakelijk zijn voor de schade. Zorg in dat geval dat u kunt aantonen waardoor u bent gevallen. Maak daarom foto’s waaruit duidelijk blijkt hoe de situatie was tijdens het ongeluk met de brommer.

Schadevergoeding ongeluk met brommer

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die door een ongeluk ontstaan en het smartengeld dat de emotionele schade van het ongeluk vergoedt. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld gemist inkomen, medische kosten, eigen risico, reis- en parkeerkosten. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de invloed van het letsel op het leven van het slachtoffer.

Ongeluk met opgevoerde brommer

Een verzekering biedt geen dekking als een brommer is opgevoerd. Bij een ongeluk met een opgevoerde brommer is de bestuurder dus onverzekerd. Dit geldt ook als de brommerrijder zich netjes aan de maximumsnelheid houdt. Bovendien is het niet van belang of de bestuurder wist dat de brommer is opgevoerd.

Ongeval met brommer bespreken

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding. Onze specialisten staan u graag te woord. Door contact op te nemen weet u direct wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres