Letselschade binnen het gezin

Letselschade binnen het gezin: Letselschade kan op veel manieren ontstaan, bijvoorbeeld door verkeersongevallen, arbeidsongevallen of medische fouten. Veel mensen weten echter niet dat de meeste ongevallen in en rondom het huis gebeuren, soms met letselschade of verwondingen tot gevolg.

Keurmerk letselschade

Het ligt vaak gevoelig een bekende aansprakelijk te stellen voor letselschade dat is veroorzaakt bij uzelf of een van uw gezinsleden. Het is nooit leuk een vriendje van uw kind of een buurman aansprakelijk te moeten stellen omdat hij u bijvoorbeeld met zijn fiets, heeft aangereden waardoor u een polsbreuk heeft opgelopen.

Toch zal dit gelukkig in de meeste gevallen niet al te veel problemen opleveren. De aansprakelijke partij heeft vaak een AVP, aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, afgesloten tegen dergelijke gebeurtenissen. De verzekeraar zal de letselschade van het gezinslid vergoeden.

Letselschade toegebracht door een gezinslid

Maar hoe zit het dan als een gezinslid schade toebrengt aan een ander gezinslid? Kan het ene gezinslid het andere gezinslid aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt?

Voor materiële schade geldt dat dit is uitgesloten op de polis van de AVP. Dus als uw dochter de laptop van uw zoon laat vallen en deze beschadigt, is dit niet verzekerd.

Voor letselschade ligt dit echter anders. Letselschade tussen verzekerden onderling (dus tussen de gezinsleden) is wel degelijk meeverzekerd op de AVP. Als u met uw kind achterop de fiets een aanrijding veroorzaakt en uw kind loopt hierdoor letsel op, dan kan uw kind u aansprakelijk stellen voor zijn schade en zal uw AVP de letselschade van uw kind in behandeling moeten nemen.

Letselschade binnen het gezin veroorzaakt door kinderen

Ook letselschade tussen uw kinderen onderling is verzekerd. Dus als uw zoon erg hard de deur sluit en de vingers van uw dochter zitten er tussen met een amputatie van een vingertopje als gevolg, kan uw dochter uw zoon aansprakelijk stellen voor haar letselschade.

Schadevergoeding voor verwondingen veroorzaakt door een partner

Ook letselschade tussen partners is verzekerd. Als uw partner spiritus op de barbecue giet en daarmee een steekvlam veroorzaakt waardoor u brandwonden oploopt, kunt u met succes een beroep doen op de AVP-polis.

Geen aansprakelijkheid en schadevergoeding als kind letsel; toebrengt aan een ouder

Alleen als een kind letsel aan een van zijn ouders toebrengt, zal de AVP de zaak niet in behandeling nemen. In het Burgerlijk Wetboek staat namelijk duidelijk omschreven dat ouders verantwoordelijk zijn voor de daden van hun kinderen (art. 6:169 BW). U bent dus aansprakelijk als uw kind een onrechtmatige daad begaat. Aangezien het nog steeds niet mogelijk is uzelf aansprakelijk te stellen, zult u er niet in slagen uw letselschade vergoed te krijgen als uw eigen kind deze heeft veroorzaakt.

Advies en hulp bij letselschade binnen het gezin?

Heeft u of een van uw gezinsleden letselschade opgelopen door toedoen van een ander gezinslid? Laat u voorlichten over uw recht op een schadevergoeding. Bel 0800-4455000 (gratis) voor een letseladvies van onze letselschade-experts. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres