Letselschade door roken waterpijp

Letselschade door roken waterpijp of shisha / hookah: Met de opkomst van de waterpijp, shisha en hookah, rijst ook de vraag of het roken van waterpijp schadelijk is voor de gezondheid.

Een waterpijp is een apparaat voor het roken van gearomatiseerde pijptabak. Men denkt vaak dat een waterpijp gezonder is omdat de schadelijke stoffen uit de rook in het water opgenomen worden. Voor een klein deel is dit juist maar voor het grootste gedeelte is dat niet correct. Naast teer, koolstofmonoxide en nicotine zitten er in de rook ook zware metalen die van het kooltje afkomstig zijn. Ook zal een roker van een waterpijp langer roken en dus ook meer rook inademen dan een sigaret roker. Met een hijs van een waterpijp zal men ongeveer dezelfde hoeveelheid rook (600 millimeter) binnen krijgen als met een volledige sigaret. Koolmonoxide kan in grote hoeveelheden leiden tot hersenschade en bewusteloosheid. Ook kan door het roken van waterpijp letsel ontstaan aan longen.

Letselschade door roken waterpijp

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2005 ondanks dat er geen wetenschappelijk bewijs van de gezondheidsschade een waarschuwing voor het roken van een waterpijp gegeven.

Handhaving Amsterdam

In een waterpijpcafé kunnen bezoekers, maar ook de directe buren als gevolg van passief roken te maken krijgen met schadelijke rookgassen. Om deze reden is Amsterdam sinds eind 2015 bezig om de luchtkwaliteit te controleren van de woningen die boven een waterpijpcafé zitten. De gemeentes kunnen handhavend optreden omdat de koolmonoxide een gevaar voor de gezondheid kan opleveren (artikel 9.2.1.2.Wet milieubeheer). Wordt er een te hoge koolmonoxide concentratie gemeten dan kan het waterpijpcafé een boete krijgen en moeten er mogelijk ook isolatiemaatregelen genomen worden. In een spoedeisende situatie kan er ook tot sluiting van het waterpijpcafé besloten worden. De vraag rijst of -als er gezondheidsschade of letsel optreedt door gebrekkige isolatie of het treffen van voorzorgsmaatregelen- de eigenaar van het waterpijpcafe verantwoordelijk kan worden gehouden voor letselschade of wellicht de angst voor longletsel of hersenletsel.

Gezondheidsschade door waterpijp

Wellicht zal in de toekomst meer wetenschappelijk duidelijkheid komen of het passief meeroken van een waterpijp gezondheidsschade kan opleveren. Als dat zo is dan zal het voor een waterpijpcafé van essentieel belang zijn om de ruimte goed te isoleren en te ventileren.

Vragen over letselschade roken van waterpijp

Als u vragen heeft over letselschade dan kunnen onze letselschadespecialisten of letselschadeadvocaten bellen. Wij staan u graag te woord. Bel 0800-4455000 (gratis) of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Door: mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat registerexpert letselschade