Als u door een verkeersongeluk of bedrijfsongeval letsel heeft opgelopen en daardoor schade lijdt, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding bij letselschade.

Schadevergoeding bij letsel letselschade

U heeft recht op een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel of als u zelf schuld bent maar een verzekering heeft gesloten die aan u een schadevergoeding uitkeert. Bijvoorbeeld een inzittende verzekering. Als een passagier letsel oploopt heeft deze altijd recht op een schadevergoeding. De passagier wordt gezien als schuldloze derde.

Een letselschade vergoeding is voor iedereen anders. Uitgangspunt is immers de situatie voor het ongeluk. Voor de hoogte van de schadevergoeding wordt dus altijd gekeken naar de situatie waarin het letsel slachtoffer zich bevindt.

Het is gebruikelijk om bij de berekening van de schadevergoeding de hulp in te roepen van een letselschadespecialist of letselschadeburo. De letselschadevergoeding is niet altijd eenvoudig te berekenen. Een letselschade-expert heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is hier dagelijks mee bezig.

Wie heeft recht op een schadevergoeding?

In hoofdlijnen is er een aantal scenario’s:

 • Iemand anders is aansprakelijk voor het ongeluk. U kunt dan een schadevergoeding claimen van deze aansprakelijke partij van uw letselschade.
 • U bent passagier. Voor de passagier maakt het niet uit of er een aansprakelijke partij is. De passagier heeft altijd recht op een schadevergoeding bij letsel die is ontstaan met het voertuig waarin hij/zij zich bevindt op het moment van het ongeluk. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een personenauto, motor, bestelbus, vrachtwagen, bus of trein. De passagier wordt gezien als schuldloze derde.
 • U heeft een verzekering gesloten die uw schade vergoedt ongeacht of u zelf schuld bent. Het gaat hier om een schadeverzekering inzittenden / opzittenden die veel wordt afgesloten bij de verplichte WAM verzekering.
 • Als u als fietser of voetganger betrokken bent bij een ongeluk met een motorrijtuig, dan geldt er een bijzondere regeling waarbij u uw schade vergoed krijgt. Als fietser en voetganger wordt u in het verkeer extra beschermd in het geval een ongeluk ontstaat met een motorrijtuig.

Op welke schadevergoeding heeft u recht bij letselschade?

U heeft recht op een schadevergoeding bij letsel als een ander aansprakelijk is of u zelf een verzekering sloot ter dekking van de letselschade. De schadevergoeding bestaat uit iedere euro die u heeft uitgeven door het ongeval en dat ander niet had gehoeven. Ook kan het zijn dat u inkomen mist, ook dit komt voor vergoeding in aanmerking. Bij schade na letsel kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende posten:

 • (tijdelijke) hulp in het huishouden, omdat u het zelf niet meer kunt;
 • kosten thuiszorg; huishoudelijke ondersteuning of verzorging;
 • kosten vanwege studievertraging of afbreken van de studie/opleiding;
 • tuinhulp of hulp bij diverse werkzaamheden in of aan de woning;
 • Inkomensderving, gemis aan inkomen omdat u bijvoorbeeld minder kunt werken dan u had gewild, uw salaris niet wordt aangevuld;
 • gemiste carrièrekansen;
 • onregelmatigheidstoeslag/ORT mist of omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken;
 • omscholings of bijscholingskosten / aanpassen van de werkplek;
 • compensatie van uw pensioenschade;
 • kosten behandelingen en revalidatie;
 • eigen bijdrage zorgverzekering;
 • reiskosten;
 • kosten voor de uitvaart / begrafenis;
 • woningaanpassingen.

Naast deze opsomming van materiële schade, waarbij er natuurlijk nog veel meer denkbare schadeposten zijn, heeft u recht op smartengeld (immateriële schadevergoeding). Smartengeld is ter compensatie voor pijn en gederfde levensvreugde.

Schadevergoeding door verminderde inkomsten

Op het moment dat u door het letsel (tijdelijk) niet kunt werken, kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen. Het kan zijn dat uw salaris niet volledig wordt aangevuld omdat u geen onregelmatigheidstoeslag meer krijgt, uw arbeidscontract wordt beëindigd of de ziektewetuitkering lager is dan het inkomen dat u verdiende. U kunt hiervoor een schadevergoeding vorderen.

Als u uw werk helemaal niet meer kunt uitoefenen, krijgt u vanwege het letsel misschien te maken met gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, het zoeken van ander werk, aanpassingen op de werkvloer, omscholing, pensioenbreuk enzovoort. Naast dat uw schade lijdt en aanspraak kunt maken op een schadevergoeding hiervoor, wordt vaak een begeleidingstraject ingezet door UWV en/of verzekeraar. Er wordt dan gekeken naar uw arbeidsmogelijkheden door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Geprobeerd wordt om u in een nieuwe of aangepaste werkomgeving te plaatsen.

Als door het letsel uw inkomen verminderd, heeft u recht op vergoeding van deze letselschade.

Vergoeding voor hulp in de huishouding

Door het letsel kan het zijn dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om het huishouden te doen. Dat houdt in dat iemand anders de huishoudelijke taken van u moet overnemen. Dit kan zijn een naaste, bekende of professionele hulp. In alle gevallen -ook al betaalt u de ingeschakelde hulp niet- heeft u recht op een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp.

Schadevergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid en tuinhulp
Zoals dat geldt voor het inschakelen van iemand voor de huishoudelijke taken, heeft u ook recht op een schadevergoeding vanwege verlies aan zelfwerkzaamheid of zelfredzaamheid.

Hierbij gaat het er om dat u bijvoorbeeld het tuinonderhoud (tijdelijk) niet meer kunt zelf kunt doen, niet meer kunt behangen, schilderen of klussen. Deze werkzaamheden moeten nu worden gedaan door iemand anders. Om de mogelijkheid te creëren om iemand anders in te schakelen, heeft u recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding claimen

In het bovenstaande is een beperkt aantal schadeposten aan de orde gekomen. Naast deze genoemde posten die in aanmerking komen voor vergoeding is er nog legio andere schadeposten. Een schadevergoeding bij letsel is dus heel persoonlijk. Er zijn veel verschillende soorten schadeposten denkbaar.

Het is belangrijk om uw schade in úw individuele situatie te begroten. Het advies is voor het bepalen van uw recht op een schadevergoeding maar ook de hoogte daarvan, altijd een deskundig letselschadespecialist in te schakelen. De kosten van een letselschadespecialist kunnen als schade worden verhaald op de aansprakelijke verzekeraar en zijn een onderdeel van uw schadevergoeding.

Contact

Onze hulp in het letselschade regelingsproces kost u dus helemaal niets. Bel voor hulp en advies bij het claimen van uw letselschadevergoeding 0800-4455000 of laat uw gegevens achter door het contactformulier in te vullen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres