Als u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval letsel oploopt en daardoor schade lijdt, heeft u recht op een letselschadevergoeding.

U heeft recht op een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel. Ook als u zelf schuldig bent, maar een verzekering heeft afgesloten, kunt u recht hebben op een schadevergoeding voor letselschade.

Een letselschadevergoeding is voor iedereen anders. Uitgangspunten zijn het letsel dat een slcahtoffer oploopt en zijn of haar situatie voor het ongeluk. Voor de hoogte van de schadevergoeding zijn de persoonlijke omstandigheden doorslaggevend.

Het is gebruikelijk om bij de berekening van de schadevergoeding de hulp in te roepen van een letselschadespecialist of letselschadebureau. De letselschadevergoeding is niet altijd eenvoudig te berekenen. Een letselschade-expert heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is hier dagelijks mee bezig. Er zijn vaak meer schadeposten dan u denkt. Bovendien moet de schade goed gedocumenteerd worden. De (kosteloze) hulp van een letselschade specialist is van groot belang om al uw schade vergoed te krijgen en aanspraak te maken op de rechtvaardige letselschadevergoeding waar u recht op heeft.

Wie heeft recht op een schadevergoeding?

In hoofdlijnen is er een zeer groot aantal scenario’s waarin aanspraak bestaat op een letselschadevergoeding:

 • Iemand anders is aansprakelijk voor een verkeersongeval. U kunt dan een schadevergoeding claimen van de aansprakelijke partij.
 • U bent als passagier betrokken bij een ongeval. Voor de passagier maakt het niet uit of er een aansprakelijke partij is. De passagier heeft altijd recht op een schadevergoeding bij letsel die is ontstaan met het voertuig waarin hij/zij zich bevindt op het moment van het ongeluk. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een personenauto, motor, bestelbus, vrachtwagen, bus of trein. De passagier wordt gezien als schuldloze derde.
 • U heeft een verzekering gesloten die uw schade vergoedt ongeacht of u zelf schuld bent. Het gaat hier om een schadeverzekering inzittenden / opzittenden die veel wordt afgesloten bij de verplichte WAM verzekering.
 • Als u als fietser of voetganger betrokken bent bij een ongeluk met een motorrijtuig, dan geldt er een bijzondere regeling waarbij u uw schade vergoed krijgt. Als fietser en voetganger wordt u in het verkeer extra beschermd in het geval een ongeluk ontstaat met een motorrijtuig.
 • Als er letsel ontstaat door een medische fout.
 • Bij bedrijfsongevallen hebben werknemers veelal recht op een schadevergoeding.
 • Als schade ontstaat door een gebrekkig product of een gebrekkig opstal.
 • Als schade wordt veroorzaakt door een dier. Bijvoorbeeld bij een hondenbeet of een trap van een paard.
Schadevergoeding bij letsel letselschade, letsleschadevergoeding, letsel schadevergoeding, letselschade vergoeding

Op welke schadevergoeding heeft u recht bij letselschade?

U heeft recht op een schadevergoeding bij letsel als een ander aansprakelijk is of als u verzekerd bent. De schadevergoeding bij letsel bestaat uit iedere euro die u heeft uitgeven door het ongeval. Ook kan het zijn dat u inkomen of winst/omzet mist, ook deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Bij schade na letsel kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende posten:

 • (tijdelijke) hulp in het huishouden, omdat u het zelf niet meer kunt;
 • kosten thuiszorg; huishoudelijke ondersteuning of verzorging;
 • kosten vanwege studievertraging of afbreken van de studie/opleiding;
 • tuinhulp of hulp bij diverse werkzaamheden in of aan de woning;
 • Inkomensderving, gemis aan inkomen omdat u bijvoorbeeld minder kunt werken dan u had gewild, uw salaris niet wordt aangevuld;
 • gemiste carrièrekansen;
 • onregelmatigheidstoeslag/ORT mist of omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken;
 • omscholings of bijscholingskosten / aanpassen van de werkplek;
 • compensatie van uw pensioenschade;
 • kosten behandelingen en revalidatie;
 • eigen bijdrage zorgverzekering;
 • reiskosten;
 • kosten voor de uitvaart / begrafenis;
 • woningaanpassingen.

Naast deze opsomming van materiële schade, waarbij er natuurlijk nog veel meer denkbare schadeposten zijn, heeft u recht op smartengeld (immateriële schadevergoeding). Smartengeld is een compensatie voor de pijn en gederfde levensvreugde die letselschade veroorzaakt.

Schadevergoeding door verminderde inkomsten

Op het moment dat u door het letsel (tijdelijk) niet kunt werken, kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen. Het kan zijn dat uw salaris niet volledig wordt aangevuld omdat u geen onregelmatigheidstoeslag meer krijgt, uw arbeidscontract wordt beëindigd of de ziektewetuitkering lager is dan het inkomen dat u verdiende. U kunt een schadevergoeding vorderen voor deze vormen van inkomensverlies.

Ook met toekomst verwachtingen wordt rekening gehouden bij het berekenen van een verlies aan inkomen. Bij verlies aan inkomen kan in de berekening een toekomstige promotie en een hoger loon worden meegenomen.

Ook kan in de schadevergoeding rekening worden gehouden met toegenomen economische kwetsbaarheids. Als u na een ongeval uw werk behoud kan door letsel de kans op het vinden van nieuw werk afnemen. De toekomst verwachtingen zijn dan minder goed dan voor het ongeval.

Als door letsel uw inkomen vermindert, heeft u recht op vergoeding van de schade. De berekening van gemist inkomen kan zeer ingewikkeld zijn. Een klein verschil in de berekening kan voor de hoogte van de schadevergoeding veel uitmaken. Zorg dat u wordt bijgestaan door een ervaren letselschade specialist.

Vergoeding voor hulp in de huishouding

Door letsel kan het zijn dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om het huishouden te doen. Dat houdt in dat iemand anders de huishoudelijke taken van u moet overnemen. Dit kan een naaste zijn of een bekende of professionele hulp. In alle gevallen -ook al betaalt u de ingeschakelde hulp niet- heeft u recht op een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp.

In de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp is een regeling opgenomen voor de vergoeding van huishoudelijke hulp in de eerste 6 maanden na een ongeval.

Schadevergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid en tuinhulp

Zoals dat geldt voor het inschakelen van iemand voor de huishoudelijke taken, heeft u ook recht op een schadevergoeding vanwege verlies aan zelfwerkzaamheid of zelfredzaamheid.

Onder zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid vallen bijvoorbeeld het tuinonderhoud (tijdelijk), behangen, schilderen of klussen. Deze werkzaamheden moeten nu worden gedaan door iemand anders. Om de mogelijkheid te creëren om iemand anders voor deze klussen in te schakelen, heeft u recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding claimen

In het bovenstaande is een beperkt aantal schadeposten aan de orde gekomen. Naast de genoemde posten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn er nog veel andere schadeposten. Een schadevergoeding bij letsel is heel persoonlijk. Er zijn veel verschillende soorten schadeposten denkbaar.

Het is belangrijk om de schade in úw individuele situatie te begroten. Het advies is altijd een deskundig letselschadespecialist in te schakelen. De kosten van een letselschadespecialist worden als schade verhaald op de aansprakelijke verzekeraar en zijn een onderdeel van uw schadevergoeding. Wij brengen onze kosten rechtsreeks bij uw wederpartij in rekening. U betaalt dus ook geen voorschot.

Contact

Onze hulp in het letselschadeproces kost u niets. Bel voor hulp en advies bij het claimen van uw letselschadevergoeding 0800-4455000 of laat uw gegevens achter door het contactformulier in te vullen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres