Amputatie letsel is letsel met een grote impact. Het leven van de letselschadeslachtoffers die wij bijstaan die een ledemaat zijn kwijtgeraakt, staat vaak volledig op zijn kop.

Het is goed om te weten dat de schade die ontstaat door een amputatie in voorkomende gevallen vergoed moet worden. Een letselschadespecialist kan u bijstaan bij het krijgen van een rechtvaardigde schadevergoeding. Onze cliënten kunnen zich zo richten op verwerking en het oppakken van hun leven.

Als er een aansprakelijke partij is, worden de kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke aprtrij verhaald. Het inschakelen van een letselschade advocaat bij amputatieletsel is in de meeste gevallen gratis.

Schadevergoeding

Het krijgen van een schadevergoeding bij amputatie is mogelijk als een ander aansprakelijk is voor uw letsel. Een medicus of zorginstelling kan aansprakelijk zijn als de amputatie het gevolg is van een medische fout. Bij een amputatie als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld doordat een lichaamsdeel bekneld raakt tijdens het ongeval, is de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk voor de schade. Ook de bezitter van een dier, bijvoorbeeld een hond of paard, of een werkgever kan aansprakelijk zijn voor de vergoeding van lestelschade.

amputatie, smartengeld amputatie, schadevergoeding amputatie, amputatieletsel, letselschade amputatie, amputatie been, amputatie hand, amputatie vinger, amputatie voet

Letselschade amputatie

De amputatie van een onderbeen of voet kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van beknelling bij een verkeerongeval. Ook bij een infectie of ontsteking kan amputatie van een lichaamsdeel noodzakelijk zijn. Veel voorkomende gevallen zijn:

 • Amputatie van één of meerdere vingers;
 • Delen van een arm of hand;
 • Amputatie van één of meerdere tenen;
 • Van een gehele voet;
 • Amputatie van het onderbeen;
 • Van een deel van het bovenbeen met het onderbeen.

Letselschadevergoeding amputatie

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten van een ongeluk. Medische kosten komen, voor zover deze niet gedekt worden door de zorgverzekering, voor vergoeding in aanmerking. Bepaalde protheses worden niet vergoed door de verzekering. Voor de kosten van deze protheses kunnen wij een vergoeding regelen. Ook cosmetische ingrepen worden vaak niet gedekt door de verzekering, maar worden wel vergoed door de aansprakelijke partij. Naast medische behandeling is ook revalidatie noodzakelijk bij een amputatie. Ook de kosten hiervan komen voor vergoeding in aanmerking.

Een letselschadespecialist kan ook zorgdragen voor een voorschot op uw schade. Door een voorschot hoeft u de schade niet uit eigen zak te voldoen en weet u zeker dat u de kosten kunt blijven voldoen.

Aanpassingen en hulpmiddelen bij amputatie

De schade bij amputatie zal ook bestaan uit de kosten van allerlei aanpassingen. Bijvoorbeeld woningaanpassingen of aanpassingen aan een voertuig. Door een amputatie kunnen drempelverlagers, aangepast vervoer, een aangepaste badkamer (douche/toilet), een aangepast keuken en/of een aangepast bed noodzakelijk zijn. Bovendien kan gebruik van een rolstoel of ander hulpmiddel noodzakelijk worden.

Huishoudelijke en andere hulp

Ook voor huishoudelijke taken en werk rond de woning kan een vergoeding worden verkregen. Door een amputatie kunnen taken als de was, afwas of onderhoud aan een woning onmogelijk worden gemaakt. Het amputatieletsel slachtoffer maakt aanspraak op vergoeding van deze schade.

Smartengeld bij amputatie

Bij amputatie wordt ook immateriële schade vergoed. Hiervoor wordt smartengeld toegekend. De hoogte van het smartengeld is onder andere afhankelijk van de ernst van het letsel, de beperkingen, de geleden pijn, gederfde levensvreugde en de leeftijd.

De hieronder gegeven voorbeelden van smartengeld bij amputatie noemen slechts het smartengeld. De totale letselschadevergoeding bestaat daarnaast uit de materiele schade en is dus aanzienlijk hoger dan de genoemde smartengeld bedragen.

Smartengeld amputatie vinger

Een 59 jarige vrouw ontwricht haar pink. Bij de behandeling van de ontwrichte pink wordt een medische fout gemaakt. De vinger moet geamputeerd worden. De vrouw ervaart het gemis van een vinger als een verminking. Het stompje blijft gevoelig en blijft vaak haken. De vrouw wordt voortdurend met het amputatieletsel geconfronteerd. Voor de amputatie wordt een bedrag van € 8.325,– aan smartengeld toegekend.

amputatie, smartngeld amputatie, amputatie letsel, schadevergoeding amputatie, amputatie been, amputaiue arm, amputatie hand, amputatie vinger

Smartengeld amputatie arm

Een 17 jarige jongen valt met de bromfiets. Hij wordt vervolgens overreden door een maaimachine met de messen in werking. Het gevolg van het ongeval is een subtotale amputatie van de onderarm. De jongen draagt voortaan een armprothese. Voor de arm amputatie wordt een bedrag van € 40.064,– aan smartengeld toegekend.

Smartengeld amputatie been

Een 36 jarige ambtenaar wordt op de fiets aangereden door een auto. Er ontstaat onder andere een hersenschudding, hoofdwond en schouderfractuur. Het beenletsel dat ontstaat bij het ongeval is dusdanig ernstig dat een amputatie van het onderbeen noodzakelijk is. Door complicaties vindt later ook een amputatie van het bovenbeen plaats. Voor het ongevalsletsel, waaronder de been amputatie, wordt een bedrag van € 68.741,– aan smartengeld toegekend.

Hulp bij letsel

Letsel is persoonlijk. In een persoonlijk gesprek kan een letselschadespecialist uw situatie inventariseren en adviseren over de stappen die u kunt nemen naar een rechtvaardige schadevergoeding. Wij horen graag wat u is overkomen. Bel 0800-44 55 000 voor een vrijblijvend gesprek met een letselschadespecialist. U kunt ook een e-mail sturen naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik maken van het onderstaande contactformulier. Ook voor vragen over onze dienstverlening kunt u uiteraard contact opnemen.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres