Aansprakelijkheid wegbeheerder voor letselschade: Heeft u een ongeluk gehad en letselschade opgelopen door een gat in het wegdek, een gevaarlijke, onduidelijke of onoverzichtelijke verkeerssituatie of een losliggende stoeptegel? De wegbeheerder kan in die gevallen aansprakelijk zijn voor uw schade.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk voor een ongeluk met letselschade? Dit kan het geval zijn als de weg een gebrek heeft. Bij een gebrek aan een weg kan worden gedacht aan een gat in de weg, een losliggende stoeptegel of een obstakel op de weg?

Voor vrijblijvend en kosteloos letselschadeoverleg kunt u bellen met 0800-4455000 of gebruik maken van het contactformulier onder aan de pagina.

Ongeluk door een gebrek in de weg

In principe is de wegbeheerder aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en risico op schade voor de weggebruiker opleveren. Er zijn twee manieren waarop de wegbeheerder voor een ongeluk met letselschade aansprakelijk kan worden gehouden.

1) In artikel 6:174 BW is de aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen (gebrek aan de weg of weguitrusting) geregeld. Dit is een risicoaansprakelijkheid.

2) Ook kan een wegbeheerder voor letsel door een ongeluk aansprakelijk zijn op basis van onrechtmatige daad (6:162 BW), dit betreft een schuldaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid wegbeheerder letselschade, wegbeheerder aansprakelijk, aansprakelijkheid gemeente openbare weg, aansprakelijk stellen wegbeheerder, wegbeheerder aansprakelijk stellen

Risicoaansprakelijkheid voor gebrek aan de weg

Als een beroep op artikel 6:174 BW wordt gedaan dan is het niet relevant of de wegbeheerder bekend was met het gevaar. Het betreft namelijk een risicoaansprakelijkheid voor schade en letsel door een gebrekkige weg. Als de gevaarzettende situatie echter zeer kort voor het ongeval is ontstaan, zodat dit gevaar redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden, is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Ook als de wegbeheerder deugdelijk en effectief waarschuwt voor gebreken aan de openbare weg bestaat geen aansprakelijkheid. Onder omstandigheden is een gewone waarschuwing echter onvoldoende.

Schuldaansprakelijkheid wegbeheerder

Als er olie of goederen op de weg liggen en dit een gevaarlijke situatie oplevert, is een beroep op 6:174 BW niet mogelijk. De weg wordt hierdoor niet gebrekkig. Wel kan het zijn dat de wegbeheerder een onrechtmatige daad verweten kan worden op grond van artikel 6:162 BW. Omdat door de gedupeerde met letselschade bewezen moet worden dat de wegbeheerder schuld treft, is het moeilijker om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen op grond van een onrechtmatige daad. Dit betreft een schuldaansprakelijkheid.

Oplettendheid weggebruiker

De wegbeheerderis niet aansprakelijk voor elk ongeluk met letsel dat ontstaat door een gebrek aan de weg. De omstandigheden zijn van belang. Als u bijvoorbeeld struikelt over een losliggende opstaande stoeptegel dan is het van belang wat het hoogteverschil is. Is dit bijvoorbeeld ‘slechts’ 2 centimeter dan zal aansprakelijkheid waarschijnlijk niet worden aanvaard. Dit kan weer anders zijn als er in het verleden meerdere personen over gevallen zijn. Deze personen het gevaar hebben gemeld aan de wegbeheerder, en de wegbeheerder hier niets aan gedaan heeft. Ook wordt gezien dat bijvoorbeeld een opwippende of losliggende stoeptegel eerder tot aansprakelijkheid leidt. Voor de voetganger is losliggende opwippende stoeptegel niet goed zichtbaar. Kortom van de weggebruiker wordt oplettendheid verlangd. De aansprakelijkheid moet van geval tot geval beoordeeld worden.

Tips bij aansprakelijkheid wegbeheerder en letselschade

Maak een aantal duidelijke foto’s van het gebrek (bij voorkeur met een meetlat er bij, zodat de verhoudingen en afmetingen duidelijk blijken uit de foto) en de omgeving voordat de situatie gewijzigd wordt. Heeft u letsel opgelopen, meld dit dan bij de huisarts. Als er getuigen zijn, noteer dan de gegevens van deze mensen.

Aansprakelijkheid wegbeheerder: Fietser rijdt in bussluis

Op 9 juni 2015 deed de rechtsbank Gelderland uitspraak in een deelgeschil, waarbij de gemeente Groesbeek aansprakelijk werd gehouden voor letselschade van een fietsongeval. Een fietser fietst met zijn racefiets in een bussluis en loopt ernstige letselschade op. Hij hield de gemeente Groesbeek aansprakelijk voor een onveilige weginrichting. De gemeente Groesbeek werd als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk gestelt.

De gemeente Groesbeek heeft volgens de rechter niet alles gedaanom te zorgen dat fietsers veilig de bussluis passeren. De bussluis was onvoldoende gemarkeerd en in het donker slecht zichtbaar. De wegbeheerder is dus aansprakelijk voor de letselschade van de gevallen fietser.

aansprakelijkheid wegbeheerder, wegbeheerder aansprakelijk, aansprakelijkheid gemeente openbare weg, Keurmerk letselschade, aansprakelijk stellen weg beheerder

Aansprakelijkheid wegbeheerder scheur in asfalt

Op 17 mei 2016 heeft het Hof Den Haag een vonnis gewezen waarbij de gemeente Wassenaar aansprakelijk werd gehouden voor de val van een tienjarig meisje door een vijf meter lange scheur in het wegdek. Het meisje kwam met haar fiets ten val toen zij in de “breuklijn” reed en liep hierbij letsel op. Een dergelijke scheur in het asfalt is bijzonder gevaarlijk voor fietsers. Volgens het hof was de weg door de aanwezige scheur gebrekkig. De gemeente werd veroordeeld een letselschadevergoeding te betalen.

Aansprakelijk voor slecht zicht door te hoge begroeiing

Op 16 april 2016 oordeelde de Rechtbank Overijssel dat de Gemeente Borne tekort is geschoten in het onderhoud van een berm. Het hoge gras en onkruid zorgden ervoor dat het zicht bij een verkeerssituatie ernstig werd belemmerd voor alle verkeersdeelnemers. Een automobilist kon door de hoge begroeiing een racefietser niet zien naderen, waardoor een aanrijding ontstond. De racefietser loopt letselschade op en stelt de wegbeheerder aansprakelijk.

De Rechtbank was van mening dat de Gemeente Borne een gevaarlijke situatie had gecreëerd die gemakkelijk en met geringe financiële middelen voorkomen had kunnen worden door vaker te maaien. Om deze reden heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente mede-aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval op grond van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). De gemeente moet daarom een deel van de letselschade van de fietser vergoeden.

Advies over het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder

Voor verder advies over uw letselschade en aansprakelijkheid kunt u contact opnemen ons. Wij helpen u graag. Bel 0800-44 55 000 of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres