Aansprakelijkheid wegbeheerder voor letselschade: Heeft u een ongeluk gehad en letselschade opgelopen door een gat in het wegdek, een gevaarlijke, onduidelijke of onoverzichtelijke verkeerssituatie of bent u gestruikeld over een losliggende stoeptegel? De wegbeheerder kan in die gevallen aansprakelijk zijn voor uw schade.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk voor een ongeluk met letselschade? Dit is het geval als de weg een gebrek heeft. Bij een gebrek aan een weg kan worden gedacht aan een gat in de weg, een losliggende stoeptegel of een obstakel op de weg. Een weg is gebrekkig als de weg niet de eigenschappen heeft die we ervan mogen verwachten. De aansprakelijke wegbeheerder is in de meeste gevallen de gemeente.

Voor vrijblijvend en kosteloos overleg kunt u bellen met 0800 – 44 55 000 of gebruik maken van het contactformulier onder aan de pagina.

Ongeluk door een gebrek in de weg

In principe is de wegbeheerder aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en risico op schade voor de weggebruiker opleveren. Er zijn twee manieren waarop de wegbeheerder voor een ongeluk met letselschade aansprakelijk kan worden gehouden.

  • Een weg is een zogenaamd opstal. In artikel 6:174 BW is de aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen (gebrek aan de weg of weguitrusting) geregeld. Dit is een risicoaansprakelijkheid.
  • Ook kan een wegbeheerder voor letsel door een ongeluk aansprakelijk zijn op basis van onrechtmatige daad (6:162 BW), dit betreft een schuldaansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid wegbeheerder letselschade, wegbeheerder aansprakelijk, aansprakelijkheid gemeente openbare weg, aansprakelijk stellen wegbeheerder, wegbeheerder aansprakelijk stellen
Een scheur in de weg kan een gebrek zijn. Bij oneffenheden beoordelen we, onder andere aan de hand van de hoogteverschillen, het gevaar dat de scheur veroorzaakt.

Risicoaansprakelijkheid voor gebrek aan de weg

Bij een beroep op artikel 6:174 BW is het niet relevant of de wegbeheerder het gevaar kent. Als de gevaarzettende situatie echter zeer kort voor het ongeval ontstaat, zodat dit gevaar redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden, is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Ook als de wegbeheerder deugdelijk en effectief waarschuwt voor gebreken aan de openbare weg bestaat geen aansprakelijkheid. Onder omstandigheden is een gewone waarschuwing echter onvoldoende.

Schuldaansprakelijkheid wegbeheerder

Als er olie of goederen op de weg liggen en dit een gevaarlijke situatie oplevert, is een beroep op 6:174 BW niet mogelijk. De weg wordt hierdoor niet gebrekkig. In dat geval is het mogelijk dat de wegbeheerder een onrechtmatige daad verweten kan worden op grond van artikel 6:162 BW. Omdat de gedupeerde met letselschade moet bewijzen dat de wegbeheerder schuld treft, is het moeilijker om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen op grond van een onrechtmatige daad.

Oplettendheid weggebruiker

De wegbeheerderis niet aansprakelijk voor elk ongeluk met letsel dat ontstaat door een gebrek aan de weg. De omstandigheden zijn van belang. Als u bijvoorbeeld struikelt over een losliggende opstaande stoeptegel dan is het van belang wat het hoogteverschil is. Is dit bijvoorbeeld ‘slechts’ 2 centimeter dan zal aansprakelijkheid waarschijnlijk niet worden aanvaard. Dit kan weer anders zijn als er in het verleden meerdere personen over de stoeptegel gevallen zijn en de wegbeheerder hiervan weet. Weggebruiker moeten wel oplettend zijn. De aansprakelijkheid moet van geval tot geval beoordeeld worden.

Tips bij aansprakelijkheid wegbeheerder en letselschade

Maak een aantal duidelijke foto’s van het gebrek (bij voorkeur met een meetlat er bij, zodat de verhoudingen en afmetingen duidelijk blijken uit de foto) en de omgeving voordat de situatie gewijzigd wordt. Heeft u letsel opgelopen, bezoek dan uw huisarts. Als er getuigen zijn, noteer dan de gegevens van deze mensen, zodat u eventueel later een verklaring kunt vragen.

Aansprakelijkheid wegbeheerder: Fietser rijdt in bussluis

Op 9 juni 2015 deed de rechtsbank Gelderland uitspraak in een deelgeschil, waarbij de gemeente Groesbeek aansprakelijk werd gehouden voor letselschade van een fietsongeval. Een fietser fietst met zijn racefiets in een bussluis en loopt ernstige letselschade op. Hij hield de gemeente Groesbeek aansprakelijk voor een onveilige weginrichting. De gemeente Groesbeek werd als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk gestelt.

De gemeente Groesbeek heeft volgens de rechter niet alles gedaan om te zorgen dat fietsers veilig de bussluis passeren. De bussluis was onvoldoende gemarkeerd en in het donker slecht zichtbaar. De wegbeheerder is daarom aansprakelijk voor de letselschade van de gevallen fietser.

Aansprakelijkheid wegbeheerder scheur in asfalt

Op 17 mei 2016 stelde het Hof Den Haag in een vonnis de aansprakelijkheid van de gemeente Wassenaar vast voor de val van een tienjarig meisje door een vijf meter lange scheur in het wegdek. Het meisje kwam met haar fiets ten val toen zij in de “breuklijn” reed en liep hierbij letsel op. Een dergelijke scheur in het asfalt is bijzonder gevaarlijk voor fietsers. Volgens het hof was de weg door de aanwezige scheur gebrekkig. De gemeente werd veroordeeld een letselschadevergoeding te betalen.

Aansprakelijk voor slecht zicht door te hoge begroeiing

Op 16 april 2016 oordeelde de Rechtbank Overijssel dat de Gemeente Borne tekort is geschoten in het onderhoud van een berm. Het hoge gras en onkruid belemerde het zicht bij een verkeerssituatie ernstig voor alle verkeersdeelnemers. Een automobilist kon door de hoge begroeiing een racefietser niet zien naderen, waardoor een aanrijding ontstond. De racefietser loopt letselschade op en stelt de wegbeheerder aansprakelijk.

De Rechtbank was van mening dat de Gemeente Borne een gevaarlijke situatie creëerde die gemakkelijk en met geringe financiële middelen voorkomen kon worden door vaker te maaien. Om deze reden heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente mede-aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval op grond van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). De gemeente moet daarom een deel van de letselschade van de fietser vergoeden.

Advies over het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder

Voor verder advies over uw letselschade en aansprakelijkheid kunt u contact opnemen ons. Wij helpen u graag. Bel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres