Gelukkig komt het niet veel voor dat passagiers bij een treinongeluk of treinongeval letselschade oplopen. Maar een treinongeluk leidt vaak tot ernstig letsel. Wie is verantwoordelijk voor het vergoeden van letselschade na een treinongeval?

De vervoerder betaalt in de meeste gevallen schade die passagiers oplopen bij een ongeval met een trein. Treinongevallen kunnen ontstaan door verschillende oorzaken: zoals een fout van de machinist, een ontsporing, slecht onderhoud van een trein, door een botsing met een andere trein of een aanrijding met een ander voorwerp/voertuig. Als passagier met letselschade is het dan ondoenlijk om duidelijkheid te krijgen wie verantwoordelijk is voor het treinongeval.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Treinpassagier met letselschade

Met het kopen van een treinkaartje ontstaat er een overeenkomst tussen de treinpassagier en de vervoerder, bijvoorbeeld de NS of Arriva. De vervoerder heeft de verplichting om de treinpassagier veilig naar de plaats van bestemming te brengen.

Als er onderweg een treinongeval gebeurt waardoor een passagier letselschade oploopt, is in beginsel de treinvervoerder of de aansprakelijkheidsverzekering van de treinvervoerder aansprakelijk voor het letsel. In dat geval is de vervoerder verplicht de letselschade in de vorm van een schadevergoeding aan de gedupeerde passagier te voldoen.

In Nederland is er een wettelijke bepaling (artikel 8:105 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat een vervoerder, zoals bij een treinongeluk maar ook een ongeluk met een bus of boot, aansprakelijk als haar passagiers letselschade hebben opgelopen.

Gerelateerd aan een treinongeluk schrijft het wetsartikel -in grote lijnen- voor dat:

  • de treinvervoerder is aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt door dood of letsel van de passagier/reiziger voor schade ontstaan door een treinongeluk tijdens het vervoer;
  • de treinvervoerder is niet aansprakelijk als het treinongeval is veroorzaakt door een oorzaak die hij -met de getroffen redelijke zorgvuldigheidsmaatregelen- niet heeft kunnen voorkomen en de schadelijke gevolgen van het treinongeluk niet heeft kunnen voorkomen;
  • als het treinongeluk een gevolg is van lichamelijke of geestelijke tekortkomingen van de treinbestuurder maar ook als de trein gebrekkig of slecht functioneerde, wordt dit gezien omstandigheid toe te rekenen aan de treinvervoerder;
  • als een derde het treinongeluk veroorzaakte, is de treinvervoerder niet aansprakelijk als er geen andere omstandigheid die ook tot het treinongeval leidde, voor rekening van de treinvervoerder is.
treinongeval letselschade

Schadevergoeding bij treinongeluk

De treinvervoerder heeft de mogelijkheid tot het doen van een beroep op overmacht. Als het beroep op overmacht slaagt, is de treinvervoerder niet aansprakelijk voor de letselschade en hoeft geen schadevergoeding uit te keren.

In de praktijk echter zal een beroep op overmacht bij een treinongeluk niet snel worden toegekend en voor de letselschade van een slachtoffer in de meeste gevallen een schadevergoeding moeten worden betaald.

Maximale schadevergoeding bij letselschade

In de wet is er wel vastgelegd dat de schadevergoeding die de treinvervoerder vanwege letselschade moet uitkeren is gemaximaliseerd. Dit staat in artikel 8:110 BW en moet zijn vastgelegd in een zogenaamde algemene maatregel van bestuur. Dit om te voorkomen dat de financiële gevolgen voor de treinvervoerder te groot worden.

De treinvervoerder kan volgens artikel 8:111 BW geen beroep op de maximale schadevergoeding vanwege letselschade door een treinongeluk als het treinongeval het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker van de vervoerder.

Juridisch advies bij treinongeluk

Gelukkig komen bij de meeste treinongelukken de passagiers met de schrik weg. Soms ontstaat er letselschade door een treinongeluk. Voor vragen over de afwikkeling en schadevergoeding voor letselschade door een treinongeval, helpen wij u graag op weg. Wij adviseren u altijd het treinongeluk en de schade te melden bij de vervoersmaatschappij. Ook is het handig de namen en adressen van medepassagiers te noteren, zodat u eventueel getuigen heeft.

Hulp bij letselschade na treinongeluk?

Heeft u letselschade opgelopen door een treinongeluk of door een andere oorzaak? Wilt u meer weten over een schadevergoeding bij letselschade? Bel vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaat voor advies 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres