Letselschade advocaat LSA: Bij het inschakelen van een letselschadespecialist is van belang of deze specialist de handelingen mag verrichten die voor een optimaal resultaat noodzakelijk zijn. Een letselschade advocaat is bevoegd voor u de stap naar de rechter te maken om een letselschadevergoeding af te dwingen.

Een letselschade advocaat kan een schadevergoeding voor u berekenen en afdwingen. Een advocaat is bevoegd namens u te procederen bij de rechtbank.

Wat is het voordeel van een letselschade advocaat

Hetgeen in uw beste belang is, behoort niet altijd tot de bevoegdheden van een letselschadespecialist. Advocaten mogen procederen bij de rechter. Dit betekent dat een advocaat u van het begin tot het einde kan bijstaan in een letselschadezaak. De advocaat hoeft u niet door te verwijzen als procederen noodzakelijk is.

Een letselschade expert, letselschadejurist of elke andere belangenbehartiger die geen advocaat is, moet u doorverwijzen als procederen noodzakelijk is. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd. Indien er bijvoorbeeld 50 procent aansprakelijkheid wordt erkend, kan een letselschade advocaat volledige aansprakelijkheid afdwingen bij de rechtbank. Een niet-advocaat zal u in dat geval moeten doorverwijzen. Soms wordt u dan geadviseerd om in te stemmen met een voorstel van de wederpartij. Voor een letselschade advocaat speelt het eigen belang bij de afhandeling van een letselschade claim geen rol.

letselschade advocaat, LSA advocaat, LSA advocaten, vereniging van letselschade advocaten, lsa advocaat, letseladvocaten, letsel advocaten

Waarom een letselschade advocaat inschakelen

Letselschade berekenen en het sluiten van een goede waterdichte overeenkomst is werk voor specialisten. Kleine details kunnen in de uiteindelijke afhandeling grote gevolgen hebben.
Een goed voorbeeld van een detail dat van groot belang kan zijn is de rekenrente. Schade kan in het verleden zijn geleden, maar kan zich ook in de toekomst voordoen. Inkomensverlies door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is hiervan een goed voorbeeld. Bij de uitbetaling van letselschade is de wijze waarop het bedrag wordt berekend van groot belang voor de vraag of de vergoeding de schade dekt. Een klein verschil in de gehanteerde rentepercentages zal al snel een verschil van enkele duizenden euro’s betekenen. Een belangenbehartiger met inzicht in alle nuances van de letselschade afhandeling is essentieel.

Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in?

Wij raden u aan om bij letsel altijd zo spoedig mogelijk een belangenbehartiger in te schakelen. De kosten van een letselschade advocaat of letselschadejurist kunnen worden verhaald op een aansprakelijke partij. Uw zaak kan dan meteen goed worden opgezet. U weet welke informatie u eventueel dient aan te leveren en welke stappen genomen gaan worden.

Wat zijn de voordelen van een LSA advocaat

Advocaten hebben een permanente opleidingsverplichting. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op advocaten door de Orde van Advocaten. De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) bestaat uit gespecialiseerde letselschadeadvocaten die voldoen aan hoge opleidingsvereisten. LSA advocaat is een titel die beschermt is. De LSA advocaat is ervaren in de afhandeling van letselschade zaken en houdt zijn kennis up to date. Door een LSA advocaat in te schakelen weet u zeker dat uw claim naar behoren wordt afgehandeld.

Opleidingsvereisten LSA advocaat

Onze advocaten zijn LSA Advocaten. De beschermde titel LSA advocaat mag gevoerd worden door een advocaat die:

 • een universitaire studie Rechten heeft afgerond;
 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam is;
 • de eenjarige postdoctorale specialisatieopleiding personenschade van de Grotius Academie heeft afgerond;
 • aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken besteedt;
 • bij- en nascholingscursussen volgt op het gebied van het letselschaderecht;
 • jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een kwaliteitsverklaring afleggen;
 • deelneemt aan de door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen;
 • deelneemt aan intervisiebijeenkomsten van de Vereniging LSA.

Hulp van een LSA advocaat? Wat is een goede letseladvocaat?

Letselschade kan behoorlijk ingrijpend zijn. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk herstellen. Maar u wilt u ook uw schade vergoed hebben. Voor een goede begeleiding naar herstel, bij uw werk en uw dagelijkse werkzaamheden, maar ook het berekenen van de letselschade is het belangrijk te kunnen steunen op een goede letseladvocaat.

Een letseladvocaat of letselschade advocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het afwikkelen letselschade claims. De LSA advocaat is een echte letselschadespecialist.

Hoe kiest u de beste LSA advocaat?

Allereerst helpt de letselschadeadvocaat bij het aansprakelijk stellen van de juiste partij. Alleen als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letselschade, kan een schadevergoeding worden geclaimd. Ook kan het zijn dat u zelf bent verzekerd tegen letselschade. Dit zoekt de LSA advocaat voor u uit.

De rechtshulp van een letselschade advocaat is nodig voor de goede afwikkeling en begeleiding van uw letselschadeclaim. De letselschade advocaat helpt u bij het berekenen en claimen van de schadevergoeding op de aansprakelijke verzekeraar. Ook berekent de letselschade advocaat de hoogte van het smartengeld voor het opgelopen letsel.

Als dat nodig is zal de LSA advocaat ook andere deskundigen in het letselschadeproces betrekken. U moet denken aan een medisch adviseur die de aard en de ernst van het letsel vaststelt. De medisch adviseur doet dit door medische informatie over uw letselschade in te winnen bij andere artsen.

Ook kan de letselschade advocaat een arbeidsdeskundige inschakelen. De arbeidsdeskundige zal proberen u weer te laten re-integreren in uw werk. Het kan zijn dat door het letsel aanpassingen nodig zijn of dat u tijdelijk ander werk moet doen. Als u blijvend niet uw eigen functie kunt uitoefenen, kan in de letselschadezaak een om- of bijscholingstraject worden opgestart. De arbeidsdeskundige overlegt met uw werkgever over uw letsel, beperkingen en mogelijkheden.

Alle kosten die door het letsel en het ongeluk zijn ontstaan zullen door de LSA letselschade advocaat rechtsreeks worden geclaimd bij de veroorzaker van het ongeluk.

Aansprakelijkheid en letselschade advies

U heeft recht op een schadevergoeding als het letsel is ontstaan door toedoen van iemand anders. Een letselschade advocaat LSA kan beoordelen of deze ander aansprakelijk is voor het ongeluk waardoor uw letselschade ontstond. Ook kan het zijn dat u zelf verzekerd bent voor het ongeluk waardoor het letsel is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u een ongevallen inzittenden verzekering of een schadeverzekering inzittenden heeft afgesloten. Deze verzekering vergoedt soms uw schade ook bent u zelf aansprakelijk bijvoorbeeld omdat het een eenzijdig ongeval betrof.

Was u passagier bij het ongeluk en heeft u letsel opgelopen. De LSA advocaat kan dan contact opnemen met de verzekeraar van de bestuurder van het voertuig. Deze verzekeraar zal uw letselschade vergoeden omdat u een zogenaamde schuldloze derde bent. Als iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeluk en het letsel, dan kan de letselschade advocaat ook deze partij aanspreken. Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan daar goed over adviseren.

Geen aansprakelijkheid voor letselschade

Als er geen aansprakelijke partij is, u zelf geen verzekering afsloot en u kunt niet aankloppen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen voor een schadevergoeding, dan kan de letselschade niet worden verhaald. Omdat de gevolgen bij letsel groot kunnen zijn, kunt u zich het best altijd laten voorlichten door een LSA advocaat.

Altijd een letselschade advocaat inschakelen

Het is goed te beseffen dat de schadevergoeding vanwege u letselschade meestal wordt uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar schakelt altijd een deskundige letselschaderegelaar in. Deze letselschaderegelaar behandelt dag in dag uit, letselschadezaken. Om tegenwicht te geven, is het aan te raden zelf ook een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Controleert u daarbij goed of uw advocaat voldoende ervaren is en lid is van kwaliteitskeurmerken. Er zijn namelijk veel belangenbehartigers in de letselschadebranche. Letselschade advocaten, letselschade specialisten, letseladviseurs, juridisch adviseurs en letselschade schaderegelaars. Niet allemaal zijn deze even ervaren op het vlak van letselschaderegeling.

Uw letselsschade advocaat is in ieder geval ervaren als hij lid is van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), aangesloten is bij het Keurmerk Letselschade en/of NIVRE registerexpert personenschade is. Al deze gespecialiseerde letselschade advocaten hebben veel ervaring en een gespecialiseerde letselschade opleiding voltooid.

De kosten van een letseladvocaat

Een advocaat is duur. Gelukkig is het bij letselschade zo geregeld dat de kosten van een letselschade advocaat op grond van de wet moeten worden betaald door de aansprakelijke verzekeraar.

De kosten van de letselschade advocaat vormen een schadepost. De kosten van uw letselschadeadvocaat worden tijdens het schaderegelingstraject vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.

Welke letselschade wordt vergoed?

Een schadevergoeding voor letsel bevat eigenlijk alle schade die is ontstaan door het ongeluk. Het kan hierbij gaan om kosten die u heeft gemaakt voor herstel, oppas, huishoudelijke hulp, hulp in de tuin, maar ook omdat u minder inkomen heeft ontvangen, pensioenschade lijdt enzovoort. Natuurlijk heeft u ook recht op smartengeld. Uw letselschade advocaat begeleidt u door dit proces en zal een schadestaat opstellen waarin de schade netjes staat opgeteld.

Letselschade advocaat bij u in de buurt

Zoekt u een LSA advocaat bij u in de buurt, neem dan gerust contact met ons op. Onze LSA advocaten en letselschadespecialisten werken landelijk en bezoeken u thuis of op een van onze locaties in Nederland.

Een kennismakingsgesprek bij letselschade is vrijblijvend. Graag komen wij hiervoor naar u toe. Maak een vrijblijvende afspraak via ons gratis nummer 0800-4455000 of laat uw contact gegevens achter op de site dan bellen wij u.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres