Letselschade door een eenzijdig verkeersongeval: Kan ik bij een eenzijdig ongeval mijn letselschade op een andere partij verhalen?

We spreken van een eenzijdig verkeersongeval als er maar één motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is geweest. Het verkeersongeluk is niet ontstaan door toedoen van een ander. Er is dan ook geen andere partij die voor het ongeval verantwoordelijk kan worden gehouden of aansprakelijk is voor de schade van het ongeval.

Dit is niet het geval bij een gebrek van de weg, wegmarkering of een foutieve reparatie want dan kan een ander voor het ongeval en de letselschade verantwoordelijk worden gesteld. De wegbeheerder zal in dat geval de aansprakelijke partij zijn.

Ook bij een eenzijdig ongeval kan het zijn dat de geleden letselschade vergoed wordt.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Keurmerk letselschade

Passagier met letselschade

De passagier of inzittende (opzittende bij een motor of brommer) wordt aangemerkt als schuldloze derde. Dat wil zeggen dat er vanuit wordt gegaan dat de passagier part nog deel heeft aan het ontstaan van het ongeluk. De passagier met letselschade kan daarom de bestuurder aansprakelijk stellen en heeft recht op een schadevergoeding. De passagier spreekt dan de verzekeraar aan van het motorrijtuig zelf. Dit is een WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering) die voor alle motorrijtuigen in Nederland verplicht is. Dit kan ook als de bestuurder zelf schuldig is aan het ontstaan van het verkeersongeluk.

Als de eigenaar van het voertuig zelf passagier is, en niet bestuurder, dan kan deze ook zijn eigen WAM verzekering aanspraken en bestaat er recht op een letsel schadevergoeding. Uiteraard kunnen ook familie/vrienden van de eigenaar van de auto de letselschade op de verzekering van het motorvoertuig verhalen.

Mocht er geen WAM-verzekering afgesloten of er geen dekking zijn, dan kan een passagier -onder omstandigheden- aankloppen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen voor een letselschadevergoeding.

Eigen schuld letselschade bij passagier

Soms komt het voor dat de passagier eigen schuld wordt toegerekend en een deel van de schade zelf draagt. Dit bijvoorbeeld kan het geval zijn bij meerijden met een dronken bestuurder, joyrijden, straatraces of (veel) te hard rijden, of geen veiligheidsgordel gebruiken. Afhankelijk van de ernst van het verwijt kan het percentage eigen schuld varieren. Stel dat 25% eigen schuld wordt toegerekend dan zal in dat geval niet de volledige schade, maar 75% van de schade vergoed worden.

Schadeverzekering Inzittenden

Vaak heeft de eigenaar van een motorrijtuig een Schadeverzekering Inzittenden afgesloten. Deze verzekering dekt de letselschade en materiele schade van alle inzittenden, inclusief de bestuurder. Dit geldt ook als de bestuurder zelf schuldig was aan het verkeersongeluk.

In tegenstelling van een WAM-verzekering is er geen wettelijke verplichting om een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten. Naast de eigenaar van het motorvoertuig wordt een schadeverzekering voor inzittenden ook vaak door een werkgever voor werknemers die deelnemen aan het verkeer afgesloten.

Ongevallen Inzittenden verzekering

Tot slot kan er een ongevalleninzittendeverzekering (OIV) zijn afgesloten. Een ongevalleninzittendeverzekering zal echter in tegenstelling tot de hierboven genoemde verzekeringen niet de volledige letselschade vergoeden, maar enkel een vast bedrag uitkeren bij overlijden of bij blijvende invaliditeit door letselschade. De uitkering is een percentage van het verzekerde bedrag. De ongevalleninzittendeverzekering maakt geen onderscheid tussen inzittenden of bestuurder en is niet gekoppeld aan de aansprakelijkheid. Dus ook wanneer de bestuurder zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeluk, komt de ongevalleninzittenden verzekering tot uitkering bij blijvende invaliditeit.

Meer weten over letselschade na eenzijdig verkeersongeval?

Wilt u meer weten over een verkeersongeluk en letselschade, bel vrijblijvend en gratis met onze letselschadespecialisten 0800-4455000 of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres