Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt een schadevergoeding bij een aanrijding met een onverzekerd motorrijtuig of schade veroorzaakt door een onbekende bestuurder.

Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt uitkomst als een veroorzaker van een verkeersongeval onbekend blijft, of als de veroorzaker wel bekend , maar niet verzekerd is, of in een gestolen voertuig reed. Het is voor een claim bij het Waarborgfonds wel belangrijk dat u eerst probeert uw schade te claimen bij de veroorzaker.

Veroorzaker verkeersongeluk is onbekend of onverzekerd

Als schade wordt veroorzaakt door een motorvoertuig, maar er geen aansprakelijke verzekeraar is dan betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk de schade. Dit is een vangnet voor mensen die door een ongeluk in het verkeer letsel of schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bij letselschade biedt het Waarborgfonds dus een extra mogelijkheid om een letselschadevergoeding te krijgen.

Waarborgfonds Motorverkeer en schadevergoeding

Er zijn en aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden om een beroep op het Waarborgfonds te laten slagen. Ten eerste dient de schade te zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Hieronder vallen ook schade door een aanhangwagen of een van een motorvoertuig af gevallen ladingen. Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld vandalisme of een fiets dan bestaat er geen recht op een schadevergoeding.

Ten tweede zijn er een aantal basisvoorwaarden. Aan één van de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

 • De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen;
 • Het motorvoertuig dat de schade veroorzaakte is onverzekerd;
 • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat;
 • Het motorvoertuig dat de schade veroorzaakte was wél verzekerd, maar de verzekeraar is failliet.
 • De veroorzaker is niet verzekerd, omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft én u kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.

Veroorzaker ongeval is onbekend

Als de veroorzaker onbekend is dan moet u aantoonbaar moeite hebben gedaan om te achterhalen wie deze veroorzaker van het ongeval is of met welk motorrijtuig de letselschade is veroorzaakt. Meldt het voorval bij de politie en probeer getuigen te achterhalen (bijvoorbeeld door een advertentie te plaatsen of navraag te doen bij omwonenden). Als u na deze handelingen de bestuurder niet kunt achterhalen, kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds.

Waarborgfonds motorverkeer, waarborgfonds letselschade, letselschade waarborgfonds,

Veroorzaker ongeluk is onverzekerd

Wanneer de veroorzaker, of de eigenaar van het veroorzakende voertuig, wel bekend is, maar deze niet is verzekerd, dan moet u direct hem/haar schriftelijk aansprakelijk stellen en verzoeken de geleden letselschade te vergoeden. U spreekt dus eerst de onverzekerde aansprakelijke partij aan door deze persoon een aansprakelijkstelling te sturen. Als de aansprakelijke partij de schade niet kan vergoeden, komt het waarborgfonds in beeld.

Welke schade vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer?

Is aan de voorwaarden voldaan dan zal het Waarborgfonds Motorrijtuigen de letselschade in behandeling nemen en zullen alle (redelijke en aantoonbare) schadeposten vergoed worden. U kunt bij letselschade bijvoorbeeld denken aan medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, verlies aan verdienvermogen, verlies aan zelfwerkzaamheid, maar ook aan smartengeld.

Schade veroorzaakt met een gestolen auto

Naast dekking bij een onbekende of onverzekerde automobilist dekt het Waarborgfonds ook schade veroorzaakt met een gestolen auto. Om voor vergoeding van de letselschade door de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer in aanmerking te komen gelden onder andere de volgende eisen bij schade veroorzaakt door een gestolen auto:

 • de autodief moet aansprakelijk zijn voor de schade volgens de normale regels;
 • de schade moet door een motorvoertuig zijn veroorzaakt;
 • er moet aangifte bij de politie gedaan zijn door de eigenaar van het gestolen motorvoertuig, zodat blijkt dat er sprake is van diefstal van dat motorvoertuig.
 • als de dief bekend is, moet deze aansprakelijk zijn gesteld.

Rechtshulp letselschadespecialist

Het Waarborgfonds vergoedt ook de redelijke kosten van een letselschadespecialist. Het kost u dus niets om uw belangen te laten behartigen door onze letselschadespecialisten of -advocaten.

Wilt u meer weten? Bel vrijblijvend naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of laat uw gegevens achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres