Het Waarborgfonds Motorverkeer: schadevergoeding na doorrijden bij een aanrijding of een aanrijding met een onverzekerde veroorzaker.

Wat als een veroorzaker van een verkeersongeval onbekend blijft, of wat als de veroorzaker wel bekend wordt, maar niet verzekerd is, of in een gestolen voertuig reed? Waar kunt u terecht met uw (letsel)schadeclaim? Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt uitkomst.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Veroorzaker verkeersongeluk is onbekend of onverzekerd

Voor deze gevallen is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Dit is een vangnet voor mensen die door een ongeluk in het verkeer letsel of schade hebben geleden en met die letselschade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bij letselschade biedt het Waarborgfonds dus een extra mogelijkheid om een letselschadevergoeding te krijgen.

Waarborgfonds Motorverkeer en schadevergoeding

Er zijn echter een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden om een beroep op het Waarborgfonds te laten slagen. Ten eerste dient de schade te zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook aanhangwagen of afgevallen ladingen. Wordt de schade echter door bijvoorbeeld vandalisme of een fiets veroorzaakt dan zal geen schadevergoeding volgen.

Ten tweede zijn er een aantal basisvoorwaarden. Aan één van de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

  • De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen;
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd;
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat;
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was wél verzekerd, maar de verzekeraar is failliet.
  • De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft én u kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.

Veroorzaker ongeluk is onbekend

Als de veroorzaker onbekend is dan moet u aantoonbaar moeite hebben gedaan om te achterhalen wie deze veroorzaker van het ongeluk is of welk motorrijtuig de letselschade heeft veroorzaakt. Meldt het voorval bij de politie en probeer getuigen te achterhalen (bijvoorbeeld door een advertentie te plaatsen of navraag te doen bij omwonenden).

Waarborgfonds motorverkeer, waarborgfonds letselschade, letselschade waarborgfonds,

Veroorzaker ongeluk is onverzekerd

Wanneer de veroorzaker, of de eigenaar van het veroorzakende voertuig, wel bekend is, maar deze is bijvoorbeeld niet verzekerd, dan moet u direct hem/haar schriftelijk aansprakelijk stellen en verzoeken de geleden letselschade te vergoeden.

Welke schade vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer?

Is aan de voorwaarden voldaan dan zal het Waarborgfonds Motorrijtuigen de letselschade in behandeling nemen en zullen alle (redelijke en aantoonbare) schadeposten vergoed worden. U kunt bij een letselschade bijvoorbeeld denken aan medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, verlies aan verdienvermogen, verlies aan zelfwerkzaamheid, maar ook aan smartengeld.

Schade veroorzaakt met een gestolen auto

Naast een onbekende of onverzekerde automobilist biedt het waarborgfonds ook dekking bij schade veroorzaakt met een gestolen auto. Om voor vergoeding van de letselschade door de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer in aanmerking te komen gelden onder andere de volgende eisen:

  • de autodief moet aansprakelijk zijn voor de schade volgens de normale regels;
  • de schade moet door een motorvoertuig zijn veroorzaakt;
  • er moet aangifte bij de politie gedaan zijn door de eigenaar van het gestolen motorvoertuig, zodat blijkt dat er sprake is van diefstal van dat motorvoertuig.
  • en als de dief bekend is moet deze zijn aansprakelijk gesteld.

Rechtshulp letselschadespecialist

Het Waarborgfonds zal ook de redelijke kosten voor de inschakeling van een letselschadespecialist betalen. Het kost u dus niets om uw belangen te laten behartigen door onze letselschadespecialisten of letseladvocaat.

Wilt u meer weten? Bel voor een gratis intakegesprek 0800-4455000 of laat uw gegevens achter.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres