Belastinggarantie letselschade: Een belastinggarantie is de afspraak dat eventuele belasting over de letselschadevergoeding voor rekening van de aansprakelijke partij komt.

Moet er belasting worden betaald over de letselschadeschadevergoeding? In de meeste gevallen niet. De letselschadevergoeding is geen inkomen. Toch is het verstandig om in een overeenkomst over een letselschadevergoeding een belastinggarantie op te nemen. Als de Belastingdienst toch een aanslag oplegt, wordt de aanslag op grond van de belastinggarantie voldaan door de aansprakelijke partij. Ook een eventuele procedure met de Belastindienst over de aanslag wordt door de aansprakelijke partij op zich genomen.

Netto vergoeding letselschade

Een schadevergoeding vergoedt beschadigd vermogen. Over dit vermogen is al belasting betaald. Bij het belasten van een schadevergoeding wordt dus tweemaal belasting betaald. Een schadevergoeding bij letselschade is in beginsel dus een netto vergoeding waarover geen inkomstenbelasting en/of premies volksverzekeringen betaald hoeven te worden. Dit geldt ook voor vergoeding van de extra onkosten, de smartengeldvergoeding, maar ook over de gemiste inkomsten ofwel verlies van verdienvermogen.

Dit is anders bij een uitkering van een verzekering waarvan de premie door een ander is betaald. Als uw schade gedekt wordt door een verzekering van uw werkgever wordt de uitkering wel belast. Ook is het mogelijk dat vermogensbelasting wordt geheven over een schadevergoeding.


Belastinggarantie letselschade

Een lestelschadevergoeding is in beginsel belastingvrij. Dit is niet eenduidig. De materie kan zeer ingewikkeld zijn. Ook een belastingspecialist kan niet altijd voorspellen of de Belastingdienst een belastingaanslag oplegt bij een lestelschadevergoeding. Schakel bij voorkeur juridische hulp in bij het afwikkelen van letselschade om problemen te voorkomen.

Bel 0800-4455000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in voor advies bij letselschade.

Belastinggarantie letselschade uitkering

Een slachtoffer van een ongeval geeft een letselschadevergoeding niet op als belastbaar inkomen bij de Belastingdienst. Voor de volledigheid zal een letselschadespecialist de aansprakelijke verzekeraar om een belastinggarantie verzoeken. Mocht de belastingdienst van mening zijn dat de schadevergoeding belastingplichtig is dan voert de verzekeringsmaatschappij verweer en neemt het de betaling aan de belastingdienst voor haar rekening.

belastinggarantie, belastinggarantie letselschade, belastinggarantie letselschade vergoeding,belastinggarantie schadevergoeding

Belastinggarantie en vermogensbelasting

Als u als gedupeerde een uitkering van de verzekeraar heeft ontvangen, kan het zijn dat u een groot bedrag bij u op de rekening heeft staan. Dit kan als vermogen gezien worden en dat kan gevolgen hebben voor de vermogensinkomensbijtelling. Hierdoor kan een letselschadeslachtoffer te maken krijgen met een eigen bijdrage voor de Wmo en AWBZ. Het is mogelijk dat er ook geen recht meer op huur- of zorgtoeslag bestaat vanwege het vermogen. Daarnaast zal het slachtoffer vermogensbelasting moeten betalen over het gemiddelde vermogen wat hij/zij heeft in box 3.

Het ontvangen van een letselschadevergoeding kan vergaande financiele gevolgen hebben die u niet voorziet. In een letselschadezaak is het belangrijk dat u inzicht heeft in alle aspecten van een letselschadezaak. Een letselschade advocaat helpt u uw letselschade tot in de details af te handelen.

Contact

Bel 0800-4455000 of vul het contactformulier in voor advies bij letselschade.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres