Een proces-verbaal is een schriftelijke rapportage van een bevoegd ambtenaar. Als de politie bij een verkeersongeval komt, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit verslag is vaak een belangrijk bewijsstuk in een letselschade zaak.

In het proces-verbaal beschrijft de politieagent zijn of haar bevindingen, waarnemening en alle andere relavnte informatie. Het proces-verbaal heeft in de letselschadepraktijk een belangrijke bewijsfunctie. U krijgt terplaatse geen afschrift van het proces-verbaal. Ook wordt het proces-verbaal niet aan u toegezonden.

Een letselschadespecialist, letselschade advocaat of verzekeraar verzamelt bij de afhandeling van een lestelschade zaak zoveel mogelijk bewijs. In voorkomende gevallen wordt u gevraagd een afschrift van het Proces-verbaal te overleggen. Als u het proces-verbaal nodig heeft, kunt u dit opvragen bij de Stichting Processen-Verbaal.

Stichting Processen-Verbaal

De Stichting Processen-Verbaal verstrekt processen verbaal aan particulieren. U kunt het proces-verbaal via de website van de stichting opvragen. Bij de aanvraag wordt u gevraagd waarvoor u het pv nodig heeft en wordt u gevraagd om gegevens te verstrekken, zoals nummerborden van de betrokken motorvoertuigen, de datum van het ongeval en de plaats van het ongeval. Als u niet over de benodigde informatie beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met de Stichting Processen Verbaal.

Proces-verbaal opvragen bij de Stichting Processen-Verbaal

Vanaf een maand na het ongeval is een proces-verbaal beschikbaar bij de Stichting Processen Verbaal. Na anderhalf jaar is het proces-verbaal niet meer beschikbaar bij de stichting. U dient zich in dat geval te richten tot de politie voor het opvragen van het pv.

De Stichting Processen Verbaal vraagt een vergoeding voor het opvragen van een proces-verbaal. De vergoeding bedraagt momenteel € 8,40.

Het proces-verbaal wordt elektronisch verstrekt. U kunt het pv niet afhalen bij de Stichting Processen Verbaal. U ontvangt na uw aanvraag een e-mail met een beveiligde link naar het proces-verbaal.

proces-verbaal opvragen, pv opvragen, proces verbaal opvragen, stichting processen-verbaal, Proces-verbaal verkeersongeval, procesverbaal, pv opvragen na een aanrijding, stichting pv

Inhoud proces-verbaal

De inhoud van een proces-verbaal verschilt van geval tot geval. Het pv geeft immers een beschrijving van een specifieke situatie. Gegevens die u mogelijk aantreft in een proces-verbaal van een aanrijding zijn:

 • De gegevens van betrokkenen. Dit zijn de namen en adresgegevens van de personen die betrokken zijn bij het ongeval maar ook van eventuele getuigen;
 • De door de politie waargenomen feiten. Bijvoorbeeld de situatie ter plaatse, waargenomen letsel, een beschrijving van de schade aan voertuigen en voorwerpen, eventueel aanwezige remsporen of andere ongevalssporen en alle andere relevante feiten;
 • Verklaringen van de personen betrokken bij het ongeval en de eventuele getuigen;
 • Het is mogelijk dat de politieagent in zijn verslag aangeeft welke partij aansprakelijk is voor het ongeval. Het kan ook zijn dat de politieagent vaststelt dat hij of zij over de aansprakelijkheid geen oordeel kan geven op bgrond van de beschikbare informatie.

Wanneer wordt een proces-verbaal opgemaakt

Als er geen politieagent ter plaatse is bij een ongeval wordt geen proces-verbaal opgemaakt. Als u denkt dat een proces-verbaal bijdraagt aan uw bewijspositie moet u dus de politie bellen. In de volgende gevallen is het altijd verstandig contact op te nemen met de politie:

 • Als door het ongeval een onveilige situatie ontstaat. Bijvoorbeeld als er een voertuig op de weg staat of als er delen van een voertuig op de weg liggen;
 • Als er sprake is van (ernstig) letsel bij een van de betrokkenen;
 • Als er een conflict ontstaat;
 • Als een betrokkenen weigert een aanrijdingsformulier in te vullen;
 • Als de aansprakelijke automobilist doorrijdt na het ongeval; Als de andere automobilist onverzekerd is;
 • Als de aansprakelijke automobilist rijdt zonder rijbewijs;
 • Als er sprake is van alcohol of middelen gebruik;
 • Als er een voertuig met een buitenlands kenteken betrokken is bij het ongeval.

Het ondertekenen van een Proces Verbaal

Als u uw handtekening zet onder een proces-verbaal verklaart u dat u instemt met de inhoud. U bent niet verplicht een pv te ondertekenen. Als u het niet volledig eens bent met de inhoud moet u geen handtekening zetten onder een proces-verbaal. Onderteken een proces-verbaal alleen als u volledig instemt met de inhoud.

Proces-verbaal opvragen na een aanrijding, pv ongeluk opvragen, PV letselschade

Overleg na een ongeval

Bel om uw situatie te bespreken met een letselschadespecialist. Wij horen graag wat u is overkomen. Wij helpen u meteen verder. Wij zijn bereikbaar op 0800-4455000, door een e-mail te sturen naar info@letselschadespecialist.nl of via onderstaand contactformulier. Ook voor vragen over onze dienstverlening kunt u altijd contact opnemen.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres