Om schade te claimen bij een tegenpartij stel je de tegenpartij aansprakelijk. Dit is de mededeling dat de tegenpartij een schadevergoeding moet betalen. Zelf schade claimen bij een tegenpartij is soms lastig. Een belangenbehartiger kan uw zaak volledig uit handen nemen en uw schade voor u claimen.

Veel schade ontstaat door verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Schade claimen bij een tegenpartij betekent in die gevallen meestal dat u het opneemt tegen een verzekeraar. Door een deskundige in te schakelen om uw schade te laten claimen bij een tegenpartij zorgt u dat u een gelijkwaardige strijd aangaat.

Schade claimen bij tegenpartij: bewijs

Om schade te claimen bij een tegenpartij is bewijs nodig. Het recht op een letselschadevergoeding onderbouwen we met bewijs. Bij een gebrek aan bewijs betaalt de tegenpartij uw schade niet. De volgende bewijsmiddelen zijn belangrijk:

 • Bezoek altijd een huisarts of een andere dokter (dit zorgt voor belangrijk bewijs over uw letsel en het ontstaan van uw letsel);
 • Verzamel bewijsmateriaal (maak foto’s van de situatie en van de schade, verzamel getuigenverklaringen);
 • Bel de politie als dat nodig is (de politie stelt een proces verbaal op);
 • Vul een schadeformulier in (doe dit samen met de tegenpartij, neem de tijd, wees zorgvuldig, onderteken alleen als je het volledig eens bent met de inhoud);
 • Leg uw kosten vast (bonnetjes, betalingsbewijzen, een km overzicht).

Stappen schade claimen bij tegenpartij

Elke zaak verloopt anders. Over het algemeen bestaat het proces om schade te claimen bij een tegenpartij uit de volgende stappen:

 • Bewijs verzamelen: Voor een schadevergoeding is, zoals hierboven al aangegeven, bewijs nodig;
 • Verzekeringen: Een rechtsbijstandsverzekering, maar ook een all risk autoverzekering of een WA beperkt casco autoverzekering geeft recht op hulp bij het claimen van schade bij een tegenpartij. Bij schade is het ook altijd verstandig te beoordelen of een eigen verzekering de schade betaalt;
 • De aansprakelijkstelling: De aansprakelijkstelling is een mededeling (aangetekende brief) dat er door het handelen van de tegenpartij schade ontstond en dat de tegenpartij de schade moet betalen;
 • Standpunt tegenpartij: De tegenpartij geeft aan of zij de schade betaalt, gedeeltelijk betaalt of niet betaalt. Meestal stuurt de tegenpartij uw aansprakelijkstelling door naar een verzekeraar. De verzekeraar zal ook informatie verzamelen in deze fase. Wees altijd voorzichtig met het geven van (medische) informatie aan een verzekeraar. Alles kan en zal tegen u worden gebruikt;
 • Onderhandelingen: Partijen kunnen van mening verschillen over de schade, hoe de schade is ontstaan en veel andere zaken. Vaak wisselen partijen ook bewijsmiddelen uit en standpunten over de schade en de aansprakelijkheid. Soms schakelt een partij een expert in. Beide partijen kunnen ook samen een expert inschakelen om een (bindend) oordeel over de zaak vragen. In de meeste schade gevallen bereiken partijen een overeenkomst. Komen partijen er niet uit dan is de gang naar de rechter mogelijk;
 • Afronding: Partijen leggen de afspraken vast in een overeenkomst. Vervolgens betaalt de tegenpartij de schade uit zoals in de overeenkomst staat.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres