Bij een aanrijding op een rotonde bekijken we gemaakte verkeersfouten om vast te stellen of er recht bestaat op vergoeding van schade. De wet beschermt voetgangers en fietsers. Bij een aanrijding op een rotonde van een fietser of voetganger met een auto betaalt de bestuurder meestal in ieder geval de helft van de schade.

Bent u aangereden op een rotonde? Leg dan goed vast hoe de aanrijding plaatsvond. U moet na een aanrijding op een rotonde uw schadeclaim bewijzen. Leg daarom uw letsel, de schade en alle informatie over het ongeluk goed vast. Maak foto’s van de verkeerssituatie. Vraag getuigen om contactgegevens en vraag ze een verklaring op te stellen.

De schade door een botsing op een rotonde kan groot zijn. U heeft bijvoorbeeld whiplash letsel door een achter aanrijding, omdat u plotseling moet remmen bij het verlaten of oprijden van een rotonde. U werkt aan uw herstel, maar wilt ook uw schade en kosten goed regelen. Een letselschade advocaat helpt u door uw schade te claimen. Dit is in de meeste gevallen gratis.

Aanrijding rotonde

Aansprakelijkheid aanrijding rotonde

De aansprakelijkheid voor letselschade door een aanrijding op een rotonde ligt bij de veroorzaker van het ongeluk. Hiervoor kijken we naar de verkeersregels, waaronder de voorrangssituatie en het rijgedrag. Bij de beoordeling spelen ook de omstandigheden, zoals het weer en de overzichtelijkheid van de weg, een rol. De wet beschermt voetgangers en fietsers. Na een aanrijding heeft een fietsers of wandelaar daarom al snel recht op een letselschadevergoeding van de bestuurder van een motorvoertuig, zoals een auto of scooter.

Aanrijding fietser op rotonde

Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig, zoals een auto, en een fietser op een rotonde is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk voor ten minste de helft van de schade. Dit geldt ook als de fietser de aanrijding veroorzaakt. Alleen bij overmacht is de bestuurder van een motorvoertuig niet aansprakelijk voor schade van een op een rotonde aangereden fietser. In veruit de meeste gevallen draagt de bestuurder van een auto echter bij aan het ontstaan van een botsing op een rotonde.

Aanrijding voetganger op rotonde

Bij een aanrijding van een voetganger met een motorvoertuig, zoals een auto of bromfiets, op een rotonde betaalt de bestuurder meestal in ieder geval de helft van de schade van de voetganger. Dit is alleen anders als de auto of brommer een beroep kan doen op overmacht. Dit betekent dat bijvoorbeeld de auto, motor of brommer niet bijdroeg aan het ontstaan van de botsing.

Aanrijding fietsers of fietser en voetganger

Bij een aanrijding tussen een fietser en een voetganger of twee fietsers op een rotonde kijken we naar de gemaakte verkeersfouten. Ook hier is bewijs weer belangrijk.

Voor fietsers geldt bovendien dat zij een fiets besturen. Voor bestuurders geldt de verplichting om een voertuig tijdig tot stilstand te kunnen brengen. Deze verplichting om op tijd tot stilstand te komen geldt dus ook voor fietsers.

De voorrangsregels verschillen per rotonde.

Op een rotonde hebben bestuurders voorrang. Daarnaast is belangrijk om vast te stellen of voetgangers en/of voetgangers ook zijn meegenomen in de voorrangspositie. De voorrangssituatie verschilt per rotonde.

Voor de beoordeling van een schadeclaim is het verstandig de voorrangspositie op de rotonde goed vast te leggen. Zeker bij tijdelijke verkeerssituaties is het belangrijk direct bewijs vast te leggen. Een aanrijding kan bovendien altijd reden zijn voor de wegbeheerder om de verkeerssituatie en de geplaatste verkeersborden nader te onderzoeken en te wijzigen.

Als een ‘rotonde’ niet is voorzien van haaientanden heeft verkeer van rechts dat de ‘rotonde’ oprijdt gewoon voorrang. Dit leidt tot veel aanrijdingen op verkeerspleinen waar de verkeerssituatie lijkt op een rotonde. Een verkeerssituatie die lijkt op een rotonde is dus niet altijd een rotonde.

Richtingaanwijzers rotonde

Veel bestuurders gebruiken richtingaanwijzers om aan te geven dat zij links afslaan ofwel de rotonde voor drie kwart volgen. Dit is niet wettelijk verplicht. Alleen bij het verlaten van de rotonde is richting aangeven verplicht. Het gebruik van richtingaanwijzers kan een rol spelen bij een botsing op een rotonde. Het is wel belangrijk dat er bewijs is voor het gestelde rijgedrag van de veroorzaker van een aanrijding op een rotonde.

Schadevergoeding aanrijding rotonde

De verplichting om schade te vergoeden ziet op alle schade en kosten die het directe gevolg zijn van een ongeluk. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld inkomensschade, medische kosten, het eigen risico, kosten voor hulp in de huishouding, studievertraging en reiskosten. Wij claimen uw schade in de meeste gevallen kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt onze kosten rechtstreeks. Bijstand bij het verhalen van uw schade is daarom meestal gratis.

De aansprakelijke partij betaalt ook smartengeld. Dit is een vergoeding voor leed, pijn, ongemak en afname van levensvreugde. Dit noemen we immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel.

Schadeclaim aanrijding rotonde

Letselschade claimen is niet altijd makkelijk. U moet medisch, juridisch en administratief de juiste stappen zetten om een stugge verzekeraar te overtuigen. Een letselschade advocaat kan uw schade in veel gevallen kosteloos voor u claimen. Zo krijgt u moeiteloos de schadevergoeding waar u recht op heeft. Wij bespreken graag met u wat uw mogelijkheden zijn. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een email naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbel verzoek.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres