Bij een motor ongeluk beoordelen we de aansprakelijkheid op grond van de verkeersregels.

Motorrijders zijn kwetsbaar. Vaak onstaat er ernstig letsel bij een ongeluk met een motor. De wet beschermt motorrijders niet. De normale aansprakelijkheidsregels voor voertuigen en auto’s gelden ook voor motoren. De schadevergoeding bestaat uit de schade aan de motor, beschadigde kleding en helm, de schade van opgelopen letsel en smartengeld.

Tips bij een motor ongeluk

Wat moet u doen na een motor ongeluk:

 • Zorg eerst voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen;
 • Bel bij letsel een ambulance;
 • Bel de politie als de (verkeers)situatie gevaarlijk is;
 • Vul het schadeformulier zorgvuldig en volledig in;
 • Leg bewijs vast. Noteer namen en contactgegevens van getuigen. Maak foto’s;
 • Laat u medisch onderzoeken;
 • Schakel zo spoedig mogelijk juridische bijstand in. Neem vandaag nog contact met ons op.
Motor ongeluk

Aansprakelijkheid motor ongeluk

U krijgt een schadevergoeding voor letsel dat u oploopt bij een motor ongeluk als een ander aansprakelijk is. De veroorzaker van het motor ongeluk is aansprakelijk en betaalt de schade. Voor de aansprakelijkheid bij een motor ongeluk zijn de verkeersregels doorslaggevend. Bij door rood rijden, te hard rijden en het niet verlenen van voorrang is de schuld vaak duidelijk. Vaak is een groot aantal handelingen relevant. Meerdere weggebruikers kunnen een fout maken waardoor het ongeluk ontstaat. Voor een schadevergoeding bewijst het slachtoffer de schade en de aansprakelijkheid. De bewijslast, aantonen hoe het ongeval plaatsvond en welke schade er ontstond, ligt dus bij het slachtoffer.

Een groot aantal gedragingen kan van belang zijn bij de beoordeling van aansprakelijkheid na een motorongeval. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Snelheid;
 • Afstand;
 • Voorrangsregels;
 • Gebruik van richtingaanwijzers;
 • Voorspelbaarheid van rijgedrag;
 • Weersomstandigheden;
 • Gebruik van veiligheidsmiddelen: helm, handschoenen, motorkleding, autogordel.

Fietser en voetganger

Bij een motor ongeluk met een fietser of voetganger betaalt de motorrijder meestal in ieder geval een deel van de schade. De motorrijder vergoedt meestal in ieder 50% van de schade. De wet beschermt voetgangers en fietsers. Zij worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Daarbij is ook van belang dat voor motoren een verzekeringsplicht geldt. De aansprakelijkheidsverzekraar van de motorrijder betaalt de schade waarvoor de motorrijder aansprakelijk is.

Eigen schuld

Een ongeluk is niet altijd eenvoudig. Vaak maken meerdere bestuurders fouten. Beide partijen zijn in dat geval schuldig aan het motor ongeluk. Bij te hard rijden, gevaarlijk rijden en andere verkeersfouten betaalt de tegenpartij vaak maar een deel van de schade. Een deel van de schade van het motor ongeval ontstaat dan door het eigen rijgedrag. Het rijgedrag moet wel aan het ongeval bijdragen om van belang te zijn. Motorrijden zonder rijbewijs is bijvoorbeeld alleen van belang als er ook andere verkeersfouten zijn gemaakt. Hoofdletsel bij motorrijden zonder helm is een duidelijk voorbeeld van een direct verband tussen de schade van een motor ongeval en het overtreden van een verkeersregel.

Eenzijdig motor ongeluk

Veel motor ongelukken zijn eenzijdig. Bijvoorbeeld wegschuiven met de motor in een bocht of op een glad wegdek. De wegbeheerder of een derde kan aansprakelijk zijn voor het letsel en de schade aan de motor bij een eenzijig ongeluk met de motor. Denk bijvoorbeeld aan een val door een slecht onderhouden wegdek. Of een ongeluk door een onoverzichtelijke of gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld het wegschuiven met de motor door modder in een bocht.

Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt als u een ongeluk overkomt tijdens het motorrijden. Bespreek uw mogelijkheden met een specialist. Beoordeel daarnaast ook altijd het verhalen van de schade van een motor ongeval op uw eigen verzekering.

Passagiers motor ongeluk

De aansprakelijke partij vergoedt ook de schade van passagiers bij motorongelukken. Maar ook de aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder vergoedt mogelijk de schade van passagiers bij motorongelukken. Zat u achter op de motor? In een zijspan? Bestuurde u de motor niet zelf tijdens het ongeluk? Als bijrijder op een motor kunt u uw schade vaak eenvoudig vergoedt krijgen. De verzekeraar van de bestuurder van de motor aansprakelijk stellen is een goede eerste stap.

Schadevergoeding motor ongeluk

De letselschadevergoeding na een motor ongeluk bestaat uit al uw kosten en al uw gemiste inkomsten en gederfde winst. De kosten bestaan uit de schade aan uw motor en eigendommen. Maar bij letsel heeft u ook andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen risico, kosten voor medische behandeling, hulp in de huishouding, extra kinderopvang en reiskosten. Vaak is er meer schade dan u denkt.

Bovendien heeft u recht op smartengeld. Deze vergoeding ziet op de geleden pijn, afname van levensvreugde en de invloed van letsel op uw leven.

Uw kosten van juridische bijstand zijn ook een deel van uw schade. Meestal betaalt de aansprakelijke partij uw advocaatkosten. Bespreek u mogelijkheden.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres