Werkgevers betalen in de meeste gevallen de schade die een werknemer oploopt bij een verkeersongeval tijdens werktijd.

De slachtoffer van een verkeersongeval tijdens het werk heeft meestal twee mogelijkheden. De werkgever aansprakelijk stellen of de schade verhalen op een schuldige derde. Verhalen van schade op de werkgever is vaak makkelijker dan het verhalen van schade op de veroorzaker.

De kans op letselschade bij een verkeersongeval is groot voor koeriers, chauffeurs, postbodes en andere werknemers die veel aan het verkeer deelnemen. De vergoedingsplicht geldt daarnaast ook voor werknemers die eenmalig of sporadisch aan het verkeer deelnemen tijdens werktijd. Bijvoorbeeld als even snel iets wordt afgegeven onderweg naar huis of als een werkgever een werknemer een boodschap laat doen.

Verkeersongeval tijdens werktijd, aanrijding tijdens werk, verkeersongeluk onder werktijd

Goed werkgeverschap

Artikel 7:611 BW bevat de verplichting van goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap betekent onder andere dat risico’s van werknemers zijn verzekerd. Deelnemen aan het verkeer is gevaarlijk. Goed werkgeverschap vereist dat dit risico is verzekerd. Bij een aanrijding tijdens werktijd handelt de werknemer de schade daarom vaak af met de verzekeraar van zijn werkgever.

Als een werkgever geen verzekering heeft, betaalt de werkgever zelf de schade van de werknemer. De aansprakelijkheid van de werkgever is in dat geval beperkt tot de letselschadevergoeding die een behoorlijke verzekering betaalt.

Verzekeringsplicht werkgever

De werkgever is verplicht om werknemers te verzekeren voor schade door een:

 • Verkeersongeval met een motorvoertuig;
 • Eenzijdig verkeersongeval met een motorvoertuig;
 • Fiets ongeval met meerdere betrokken;
 • Voetgangersongeval met meerdere betrokkenen;
 • Eenzijdig fietsongeval.

De verzekeringsplicht geldt niet voor:

 • Woon-werkverkeer:
 • Eenzijdige voetgangersongevallen.

Woon- werkverkeer valt niet onder de werktijd. Bij een ongeval tijden het vervoer van en naar het werk is de werkgever niet aansprakelijk. Dit is anders als de werknemer direct vanuit huis naar een klant rijdt.

Bewijslast verkeersongeval tijdens werktijd

De werknemer bewijst dat het ongeval onder werktijd schade veroorzaakte. Bovendien moet de werknemer een verband aangetonen tussen het werk/de werkzaamheden en de schade.

In sommige gevallen is het verband tussen de botsing, aanrijding of het eenzijdig ongeval en het werk duidelijk. In andere gevallen is het verband moeilijker vast te stellen. De vraag die gesteld wordt is of het deelnemen aan het verkeer gezien moet worden als werk. Ieder geval beoordelen we aan de hand van de specifieke omstandigheden. De werknemer die in de pauze met de auto zijn eigen lunch haalt is niet voor het werk op de weg. De werknemer die met de auto inkopen gaat doen voor een bedrijfslunch is wel voor het werk onder weg.

Verkeersongeval buiten werktijd

Ook buiten werktijd is een werkgever soms aansprakelijk voor letsel van werknemers. Daarvoor is het belangrijk dat het gaat om ‘werk/werkzaamheden’. Als een werknemer in het weekend een (werk)busje schoonmaakt, kan dit onder zijn werk vallen.

Bij letselschade is het altijd verstandig alle mogelijkheden te beoordelen. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Het is daarom altijd verstandig uw zaak te bespreken met een deskundige.

Maak een afspraak

Doordat de aansprakelijk partij ook uw kosten betaalt is ons werk voor u vaak kosteloos. U kunt uw schade in veel gevallen dus gratis laten afhandelen. Laat u werk uit handen nemen. Bespreek de mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres