Deelgeschilprocedure bij letselschade

De Deelgeschilprocedure bij letselschade en overlijdensschade is een soort korte en snelle gerechtelijke procedure.

In de deelgeschilprocedure bij letselschade kunnen een of enkele geschilpunten tussen partijen, vaak een verzekeraar en het letselschadeslachtoffer, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het doel van de deelgeschilprocedure bij letselschade is een oordeel te geven over punt dat partijen verdeeld houdt op vereenvoudigde en verkorte wijze, zodat de afhandeling van personenschade sneller en efficiënter verloopt, zodat partijen met de beslissing kunnen komen tot een vaststellingsovereenkomst.

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Letselschade en overlijdensschade

Omdat het een verkorte procedure is moet het gaan om relatief eenvoudige vraagstukken op het vlak van letselschade of overlijdensschade. Geschillen waarbij uitgebreid onderzoek nog moet worden verricht, deskundigen moeten worden benoemd of die eigenlijk de strekking of omvang hebben van een bodemprocedure worden niet ontvankelijk verklaard. Verzoeker zal tegen het proportionaliteitsbeginsel aanlopen. De rechter in deelgeschil zal dan verwijzen naar de bodemprocedure.

Toch is het ook niet geheel uit te sluiten dat getuigen kunnen worden gehoord in de deelgeschilprocedure bij letselschade. Het blijft aan de rechter voorbehouden het verzoek te beoordelen tegen afweging van de investering van tijd en moeite. Dit met in het achterhoofd dat afwijzen partijen ook niet verder helpt. Soms wordt dan ook de mogelijkheid geboden de kwestie voort te zetten als dagvaardingsprocedure. Uit onderzoek blijkt dat afwijzing voornamelijk plaatsvindt als er te weinig bekend is over de feiten. Het benoemen van een deskundige in de deelgeschilprocedure bij letselschade gebeurt maar zeer zelden. 

Niet ontvankelijkheid deelgeschil bij letselschade

Aanvankelijk werd de deelgeschilprocedure bij letselschade regelmatig afgewezen. Zowel voor rechters als letselschade advocaten van letselschadeslachtoffers was het aftasten welke geschillen wel of niet onder de deelgeschilprocedure konden worden geplaatst. Ook bestaan er per rechtbank verschillen in de opvatting hierover.

Zo werden in het verleden verzoekschriften in een deelgeschilprocedure bij letselschade afgewezen als partijen niet of nauwelijks hadden onderhandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er discussie bestaat over de aansprakelijkheidsvraag. Inmiddels is het duidelijk dat het verzoek alleen om deze reden niet kan worden afgewezen.

Over het algemeen wordt er ook vanuit gegaan dat de rechter in de deelgeschilprocedure bij letselschade poogt partijen te binden om te komen tot een oplossing in de  vorm van een vaststellingsovereenkomst, c.q. minnelijke regeling. De rechter kan zich uitlaten over verschillende (juridische) opties, de gevolgen en bijvoorbeeld de vervolgstappen bespreken na de deelgeschilprocedure.

Voorschotten in deelgeschilprocedure

Regelmatig is onderwerp van discussie het verstrekken van een voorschot op de geleden letselschade. Vaak is het een combinatie van gerezen geschillen met daaraan verbonden het verzoek om aanvullende bevoorschotting. Soms wordt louter en alleen in deelgeschil aanvullende betaling gevraagd van een voorschot. Ook in de zaken is de rechter van oordeel dat het verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure, al was het dat adequate bevoorschotting de onderhandelingen kan bevorderen. Uiteraard als het voorschot nadere onderbouwing behoeft en partijen strijden over het causaal verband tussen ongeval en letselschade, bestaat de behoorlijke kans dat afwijzing volgt.

Kosten van de deelgeschilprocedure bij letselschade

Proceskosten, waaronder de advocaatkosten, vormen vaak een belemmering van een letselschade slachtoffer om een gerechtelijke procedure te starten. De deelgeschilprocedure bij letselschade is bedoeld om deze drempel te verlagen. De deelgeschilprocedure kent een voor het slachtoffer gunstiger regime voor de proceskosten en advocaatkosten. Er wordt aansluiting gezocht bij artikel 6:96 lid 2 BW ( zie video over de kosten van een letselschadespecialist ). De proceskosten en advocaatkosten worden aangemerkt als ‘buitengerechtelijke’ kosten en moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Het maken van de kosten en de hoogte van de kosten moet wel redelijk zijn. De rechter zal veelal bij de begroting van de kosten in het deelgeschil, de aansprakelijke partij opleggen deze te vergoeden aan de gedupeerde met verwondingen. Dit is anders als de deelgeschilprocedure bij letselschade niet ontvankelijk wordt verklaard of volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Dat zal het vaak zo zijn dat ieder zijn eigen proceskosten en advocaatkosten draagt.

Wel kan de rechter de advocaatkosten matigen. Dat wil zeggen dat als de advocaatkosten niet redelijk worden geacht, de rechter het uurtarief en/of het aantal uren kan matigen.

Meer weten over de deelgeschilprocedure bij letselschade

Bel voor vrijblijvend advies over de deelgeschilprocedure bij letselschade met onze letselschade advocaat en letselschadespecialisten. Zij zijn lid van het register letselschade, LSA Vereniging van Letselschade Advocaten en NIVRE. Wij werken landelijk!

Bel gratis 0800-4455000 of plan een afspraak

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook