Rekenrente letselschade: Om te zorgen dat een schadevergoeding de schade op een toekomstig moment dekt, moet de schade gekapitaliseerd worden. Voor het kapitaliseren van een letselschadevergoeding gebruiken we rekenrente. De rekenrente is het verschil tussen de rente en de inflatie.

De waarde van geld en wat er voor gekocht kan worden veranderd. Een letselschadevergoeding ziet mede op de toekomst. Het is belangrijk dat de schadevergoeding voldoende is om de kosten te dekken die in de toekomst door het letsel worden veroorzaakt. Voor het bepalen van de rekenrente bij letselschade wordt gekeken naar de inflatie en de rente (het rendement op vermogen). Een klein verschil in de gehanteerde rekenrente kan bij schade, bijvoorbeeld schade door een verlies aan verdienvermogen, duizenden euro’s verschil maken.

Wat is de rekenrente bij letselschade

Bij de afhandeling van de letselschade worden de schadeposten vastgesteld. Om deze schade te dekken moeten we weten welke bedrag in de toekomst nodig is. Daarvoor kijken we naar de inflatie. Wat kost huishoudelijke hulp in 2030? We weten het niet, maar kunnen met inflatie cijfers een inschatting maken. Op deze manier stellen we vast welk bedrag nodig is om op een toekomstig moment bepaalde kosten te voldoen.

Vervolgens komen we bij de rente/het rendement op vermogen. Als we weten welk bedrag in de toekomst nodig is kunnen we aan de hand van het te verwachten rendement bepalen welk bedrag er nu moet worden betaald.

In het verleden behaald resultaat moet in dit geval dus garantie bieden voor de toekomst. Deskundige juridische hulp van een letselschade advocaat is van groot belang, zodat uw lestelschade tot in de details goed wordt afgehandeld. Een klein detail kan immers een groot verschil maken.

Rekenrente letselschade, kapitaliseren letselschadevergoeidng, reken rente bij letselschade, kapitalisatie letselschade

Ontwikkeling rekenrente letselschade

In het verleden werd door verzekeraars vastgehouden aan een rekenrente van 3% op grond van 6% rendement en 3% inflatie. Het rendement op vermogen is echter erg laag. De inflatie is vaak hoger dan de rente. Aan de gehanteerde 3% rekenrente kan dan ook niet worden vastgehouden.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een uitspraak van 9 juli 2019 bepaald dat bij de kapitalisatie van de schade in een zaak uitgegaan werd van de rekenrente uit een concept richtlijn. De Richtlijn Rente en Inflatie is door verzekeraars niet aangenomen. Hierin zijn de volgende percentages opgenomen: een rekenrente van -0,2% voor de eerste 5 jaar, 0,6% tijdens de daaropvolgende 15 jaar en daarna (dus na 20 jaar) 1,7% rekenrente. In dit geval werd de concept richtlijn toch toegepast. Een welkome ontwikkeling.

Wat betekent dit voor u

Kleine details, zoals de rekenrente, spelen een grote rol bij de afhandeling van letselschade. De berekening van schadeposten en de kapitalisatie van de letselschadevergoeding is werk voor specialisten. De kosten van uw specialist worden meegenomen in de letselschadevergoeding. Dit is wettelijk geregeld. Vaak is uw tegenpartij een verzekeraar. Deze zal er alles aan doen om u zo min mogelijk te betalen. Door zelf een specialist in te schakelen, beschemrt u uw eigen belangen en voorkomt u dat u zelf uw schade draagt.

Overleg met een specialist

Wij horen graag wat u is overkomen. Neem contact op voor het plannen van een afspraak of om uw situatie vrijblijvend te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Ook voor vragen over onze dienstverlening kunt u altijd contact opnemen.

Relevante informatie

Smartengeld|Letselschade advocaat (LSA)|Letselschadevergoeding

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres