Schadevergoeding is een prestatie waarbij een aansprakelijke partij schade die een ander lijdt, vergoedt. In de meeste gevallen bestaat een schadevergoeding uit geld.

Een schadevergoeding kan vele grondslagen hebben. De verplichting kan voortvloeien uit de wet, een overeenkomst of de redelijkheid en billijkheid. Veel schadevergoedingen zien op schade en letsel dat ontstaat bij een ongeluk of arbeidsongeval. Daarnaast zien veel schadevergoedingsprocedures op tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Schadevergoeding in een civiele procedure

Meestal maken partijen een afspraak over een schadevergoeding. Zeker bij een letselschadevergoeding is de tussenkomst van een rechter zeldzaam. Voor het recht op een schadevergoeding is bewijs belangrijk. De eisende partij bewijst dat er recht bestaat op vergoeding van schade. Dit gelt ook zonder tussenkomst van de rechter. Met standpunten en bewijst overtuigt de partij met schade de tegenpartij een schadevergoeding te betalen.

Daarnaast zijn procedurele handelingen soms belangrijk. Bijvoorbeeld tijdig klagen over een fout bij het nakomen van een overeenkomst of een ingebrekestelling als verplichtingen niet worden nagekomen. Ook verjaring speelt altijd een rol bij vorderingen. Voorbeelden van schadevergoeding in een civiele procedure zijn bijvoorbeeld alle vorderingen op grond van een onrechtmatige daad of schadevergoeding op grond van een overeenkomst.

Als u schade lijdt, bespreek dit dan met onze specialisten. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Wij helpen u graag om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft.

Schadevergoeding door werkgevers

Bij arbeidsongevallen en beroepsziektes betaalt de werkgever een schadevergoeding. De werknemer bewijst slechts dat het letsel of de aandoening tijdens de werkzaamheden ontstonden.

Schadevergoeding door verzekeraar

Een verzekering sluit je af om te voorkomen dat je zelf eigen schade betaalt. Bij schade is het altijd verstandig de dekking van afgesloten verzekeringen te beoordelen. Soms moet de verzekerde dekking van een verzekeraar afdwingen. Bij een beroep op een eigen verzekering is de verzekeraar de tegenpartij van de verzekerde. Het belang van de verzekering is om zo weinig mogelijk te betalen.

Voor een beroep op een eigen verzekering is het altijd belangrijk om te weten of dit gevolgen heeft voor de te betalen premie. Soms is het vanwege een premie verhoging goedkoper geen beroep op een verzekering te doen.
Verzekeraars helpen verzekerden ook om schadevergoedingen van derden te krijgen. Bijvoorbeeld op grond van een rechtsbijstandsverzekering of allrisk auto verzekering.

Waarborgfonds Motorverkeer

Een ander mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen is het Waarborgfonds Motorverkeer. Het fonds vergoedt schade veroorzaakt door onverzekerde of onbekende bestuurders van een motorvoertuig.

Een schadevergoeding claimen

Een schadevergoeding claimen betekent vaak dat u een schadevergoeding afdwingt. Om een schadevergoeding te krijgen, is het belangrijk om uw claim goed voor te bereiden. In verband met de verjaring is stilzitten niet verstandig. Onderneem tijdig actie.

Bespreek uw schade met een specialist

Benieuwd hoe onze specialisten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk met een kennismaking. Wij spreken graag met u af om te horen waar u mee te maken heeft. Plan een afspraak op een van onze kantoren (Arnhem of Nijmegen) of bij u thuis door te bellen naar 0800 – 44 55 000. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen als u wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres