Voorbeelden smartengeld schouderletsel: Als een ander aansprakelijk is voor uw schouderletsel heeft u recht op smartengeld. De onderstaande voorbeelden geven u inzicht in de hoogte van uw smartengeldclaim.

De letselschadevergoeding bestaat uit materiële schade en uit smartengeld. De materiële schade, waaronder medische kosten, inkomensverlies, reis- en parkeerkosten etc., is meestal de grootste schadepost. De hieronder genoemde smartengeld bedragen zijn dus slechts een klein deel van de totale schadevergoeding.

Hoeveel smartengeld krijg ik bij schouderletsel?

De hieronder genoemde smartengeld voorbeelden geven een indicatie van uw smartengeld claim. Maar smartengeld is altijd hoogst persoonlijk. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de invloed die het letsel heeft op het leven van het slachtoffer. Daarbij zijn onder ander van belang:

 • De duur en intensiteit van het herstel en de revalidatie;
 • De duur, intensiteit en het aantal medische behandelingen;
 • Depressieve klachten en andere psychische gevolgen van letsel;
 • De invloed van het letsel op het liefdesleven, privéleven en sociale leven;
 • Of de beperkingen tijdelijk of blijvend zijn.
smartengeld schouderletsel, voorbeelden smartengeld schouder

Smartengeld schouderletsel val van fiets

Een fietser botst op een loslopende hond. De man valt en breekt zijn sleutelbeen. Daarnaast zit er een scheurtje in het schedelbot en is er sprake van een breuk van de linker jukboog. De breuk inde schouder groeit niet goed aan elkaar. De man heeft daardoor veel last van schouderklachten. Uiteindelijk volgt een operatie aan de schouder en een revalidatietraject. De man is twee maanden geheel en 1,5 maand gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het schouderletsel herstelt uiteindelijk volledig. De man krijgt € 1.000,– smartengeld.

Smartengeld schouderletsel aanrijding

Een man staat naast zijn auto. Een passerende auto rijdt hem aan. De man loopt lichte verwondingen op aan zijn knie, armen en schouder. Het schouderletsel resulteert in een zogenaamde frozen shoulder (ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder waardoor de schouder stijf aanvoelt en de beweging beperkt is). Het gebruik van de linkerschouder en –arm is hierdoor beperkt. De man krijgt € 4.500,– smartrengeld voor zijn schouderletsel.

Smartengeld schouderletsel achter aanrijding

Een 41 jarige vrouw staat stil voor het stoplicht en wordt van achteren aangereden. Door de botsing loopt zij letsel op aan haar wervelkolom, nek en schouder. De vrouw kan nog maar een half uur achter elkaar wandelen. Zij ervaart problemen bij het tillen en werken boven haar hoofd. Dit levert problemen op bij het huishoudelijk werk. De vrouw krijgt € 8.100,– smartengeld.

Smartengeld schouderletsel fietser

Een afslaande auto rijdt een fietser aan. De fietser loopt enkel- en schouderletsel op en breekt een sleutelbeen. De fietser is bovendien enige tijd buiten bewustzijn. De medische behandelingen duren lang. De fietser ondergaat drie operaties. Een deel van het sleutelbeen wordt hierbij verwijderd. Het arm- en schouderletsel herstelt niet. De fietser kan zijn arm maar voor de helft omhoog bewegen. Sporten (skiën, fietsen en zeilen) en zijn hobby bergwandelen zijn hierdoor niet meer te beoefenen. De aangereden fietser krijgt € 15.400,– smartengeld.

Smartengeld schouderletsel door hond

Een werkneemster laat de hond van haar werkgever uit. De hond trekt plotseling hard aan de riem waardoor de vrouw schouderletsel oploopt. De schouder ontwricht hierbij. Uiteindelijk is er sprake van een beschadigd schouderkapsel en een instabiel schoudergewricht. De vrouw wordt 5 keer geopereerd. De vrouw heeft voortdurend last van pijn. Het bewegen van de schouder is beperkt. De kracht in schouder en arm is afgenomen en de belastbaarheid van de schouder is afgenomen. De rechtbank wees een bedrag van € 25.000,– aan smartengeld toe.

Bespreek uw schadevergoeding

Ieder schade geval is uniek. Algemene informatie is nuttig, maar zegt niet altijd iets over uw schade. Wilt u weten wat uw rechten en mogelijkheden zijn? Neem contact op om uw schadevergoeding te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres