Letselschade kan ontstaan door een aanrijding met een losse of afvallende lading of ander voorwerp afkomstig van een voertuig. Bijvoorbeeld een voorwerp dat van een aanhanger of vrachtwagen valt.

De bestuurder van een voertuig is verantwoordelijk voor de lading. Is de lading niet goed vastgemaakt en ontstaat er schade door de losgeraakte lading dan is de bestuurder aansprakelijk. Na een aanrijding door losse of afvallende lading betaalt de bestuurder van het slecht beladen voertuig meestal een letselschadevergoeding. Het is voor een schadeclaim na een aanrijding met een losse of afvallende lading wel belangrijk dat u bewijst hoe uw schade ontstond.

Onbekende herkomst voorwerp op de weg

Soms is de herkomst van een voorwerp op de weg onduidelijk. Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt dan uitkomst. Daarvoor is wel van belang dat het voorwerp van een motorrijtuig afkomstig is. Om aanspraak te maken op vergoeding van schade door het Motorverkeer is bovendien bewijs nodig dat het voorwerp van een voertuig afkomstig is. Mogelijk bewijs is een rapport van Rijkswaterstaat, verklaring van een inzittende, bergingsbedrijf of toevallige waarnemer of beelden van een dashcam. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij een uitslaat of ander auto-onderdeel op de weg, is duidelijk dat het voorwerp afkomstig is van een motorrijtuig.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Artikel 173 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de beheerder van een weg een weg veilig houdt. Als schade ontstaat door een onveilige weg is de wegbeheerder aansprakelijk. Een weg kan ook onveilig zijn door een afgevallen lading of ander object op de weg. Het is de taak van de wegbeheerder om voorwerpen van de weg te verwijderen. De wegbeheerder is aansprakelijk tenzij er feitelijk geen mogelijkheid was om de onveiligheid weg te nemen. De wegbeheerder moet dus de tijd en mogelijkheid hebben gehad om het voorwerp van de weg te verwijderen. Bij afgevallen ladingen staat deze zogenaamde “tenzij clausule” vaak aan een schadeclaim in de weg. De meeste ongelukken door een afgevallen lading vinden plaats kort na het losraken van de lading.

Eigen schuld aanrijding door losse of afvallende lading

Eigen schuld betekent dat het slachtoffer zelf bijdroeg aan het ontstaan van de schade. De aansprakelijke partij betaalt geen schade die door eigen schuld ontstaat. Voorbeelden van eigen schuld zijn gordelkorting en een botsing met een voorwerp dat van een vrachtwagen valt waarbij onvoldoende afstand wordt gehouden of te hard gereden. Als er sprake is van eigen schuld delen partijen de schade.

Uitgestapte bestuurder

De bestuurder die uitstapt om een lading beter vast te maken of om een afgevallen lading van de weg te verwijderen is een voetganger. Iemand die uitstapt uit een auto en wordt aangereden, heeft vaak recht op schadevergoeding. De wet beschermt voetgangers namelijk bij een aanrijding met een motorrijtuig. Dit is slechts anders als de andere bestuurder een beroep kan doen op overmacht.

Bespreek uw aanrijding door losse of afvallende lading

Het bespreken van uw letsel en schade met onze specialisten helpt u direct verder. Meestal weet u direct of u schade kunt claimen. Onze hulp bij het claimen van uw schade is bovendien meestal gratis. Bespreek uw schade en uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl. Of gebruik het onderstaande contactformulier. Laat uw gegevens achter zodat een van onze deskundigen contact met u kan opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres