Gordelkorting – De letselschade, of het deel van de schade, ontstaan door een verkeersongeval dat voorkomen had kunnen worden door het dragen van een veiligheidsgordel / autogordel, wordt niet vergoed. Dit noemen we gordelkorting. Hoewel heel willekeurig, wordt hiervoor vaak een percentage van 25 aangehouden.

Bij de aansprakelijkheid en letselschadevergoeding na een ongeval speelt het dragen van een autogordel of veiligheidsgordel een belangrijke rol. Als je bij een ongeluk geen gordel draagt, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Uitgangspunt is dat de veiligheidsgordel verwondingen en letselschade verminderd bij een aanrijding. Draagt u de veiligheidsgordel niet, dan dient u te bewijzen dat dit niet heeft geleid tot ernstigere verwondingen. Dit is een moeilijke opgave.

Wat is gordelkorting

De gordelkorting is een uitdrukking van eigen schuld voor schade door het niet dragen van een autogordel of veiligheidsgordel. De schade die door eigen schuld ontstaat, wordt niet vergoed.

Aansprakelijkheid kunt u in procenten uitdrukken. Als de tegenpartij 100 % aansprakelijk is, wordt 100% van de schade vergoed. Als de tegenpartij 75% aansprakelijk is, wordt 25% van de schade niet vergoed. Gordelkorting is een aansprakelijkheidscorrectie. Meestal is de gordelkorting grofweg gesteld op 25%.

Artikel 59 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Het dragen van een autogordel is verplicht in veel motorvoertuigen. Waaronder de auto en vrachtauto. De regel is opgenomen in artikel 59 Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De eerste zin van artikel 59 Rvv luidt:

Bestuurders van een personenauto, een bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel en hun passagiers maken gebruik van de voor hen beschikbare autogordel.

Het dragen van een autogordel beperkt de schade van een verkeersongeval. In artikel 101 van boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is het principe van eigen schuld opgenomen. Schade die ontstaat door eigen handelen wordt niet vergoed. Het niet dragen van een autogordel vergroot de schade van een verkeersongeval. De schade die ontstaat door het niet dragen van een gordel blijft daarom voor eigen rekening van het slcahtoffer.

Gordelkorting

Gordelkorting verzekering

In bepaalde verzekeringen, zoals een ongevallen inzittendenverzekering (OIV), is het dragen van een gordel een voorwaarde voor dekking. Ook voor de schadevergoeding door een verzekering is het dragen van een gordel belangrijk.

Billijkheidscorrectie

De schade door verwondingen kan groot zijn. Als iemand een deel van zijn eigen schade zelf moet dragen, kan dat onredelijk uitpakken. In die gevallen kan dit een reden zijn voor het toepassen van een billijkheidscorrectie. Bij een billijkheidscorrectie wordt een extra percentage van de letselschade vergoed, boven op het percentage van de schuldverdeling (het percentage dat partijen schuldig zijn aan het ontstaan van de aanrijding of het ongeluk).

Als de aansprakelijke partij bijzonder gevaarlijk reed kan dit een reden zijn om maar 15 procent van de schade voor rekening van het slachtoffer te laten. De mate van schadevergoeding kan altijd worden aangepast.

Wat als het niet dragen van een gordel geen extra schade veroorzaakte?

Voor het afhandelen van letselschade wordt veel met algemene regels gewerkt. Soms is hierin een aanname opgenomen: Als je geen gordel draagt, loop je meer verwondingen op.

Deze aannames en algemene regels zijn niet altijd toepasbaar. De omstandigheden kunnen altijd reden zijn om bepaalde regels niet toe te passen. In principe draagt degene die stelt dat de hoofdregel niet moet worden toegepast, de bewijslast. Oftewel, als u de veiligheidsgordel niet heeft gedragen en u stelt dat de verwondingen daardoor niet zijn toegenomen (of misschien wel minder zijn) zult u dit moeten aantonen. Dit is een moeilijke opgave. Van belang hierbij is vaak het ongevalsmechanisme (ongevalshoek, draaiing, snelheid, kracht) en de medische beoordeling van de verwondingen. Juridische hulp hierbij is zeker aan te bevelen.

Maak een afspraak met een letselschadespecialist

Wilt u een beroep doen op het wel of niet toepassen van een billijkheidscorrectie. Laat u goed voorlichten over aansprakelijkheid en letselschade door onze specialisten. Maak een afspraak of bel voor overleg 0800- 4455000, of maak gebruik van ons contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres