Een kop staartbotsing is een van de meest voorkomende verkeersongelukken. De automobilist die achter op rijdt, betaalt meestal de schade.

Weggebruikers moeten voldoende afstand houden. Voldoende afstand om te remmen, tijdig tot stilstand te komen en een kop staartbotsing te voorkomen. De achterste auto betaalt daarom meestal de schade bij een aanrijding voor een stoplicht of tijdens het file rijden. Er zijn uitzonderingen. Denk aan de doorgedrukte auto bij een kettingbotsing. Een aanrijding met een auto die plotseling en zonder reden remt. Of de auto die kort voor u invoegt en dan remt. Het slachtoffer heeft alleen recht op een schadevergoeding als er bewijs is voor de aansprakelijkheid en schade. Een schadevergoeding moet vaak worden afgedwongen.

Tips bij een kop staartbotsing

Wat moet u doen na een kop staartbotsing:

 • Zorg dat u en uw passagiers veilig zijn;
 • Zorg ook voor de veiligheid van andere weggebruikers. Waarschuw andere weggebruikers voor gevaarlijke situaties;
 • Schakel de politie in als de (verkeers)situatie onveilig is, bij letsel en bij onenigheid over de aansprakelijkheid;
 • Maak voor het verplaatsen van voertuigen foto’s van de situatie. Maak alleen foto’s als dit veilig kan;
 • Vraag naam en contactgegevens van getuigen. Getuigen zijn vaak doorslaggevend bij letselschade. Veel getuigen rijden kort na een ongeval door. Benader mogelijke getuigen zo spoedig mogelijk;
 • Vul het schadeformulier zorgvuldig in. Geef zo veel mogelijk informatie op;
 • Maak zo veel mogelijk foto’s. Leg de situatie ter plaatse en de schade vast. Denk ook aan verkeersborden en andere relevante zaken.

De schuldige partij wil niet altijd de schade vergoeden. Bewijs is vaak doorslaggevend om een letselschadevergoeding te krijgen. U staat bovendien sterker met juridische bijstand. De schuldige partij betaalt meestal uw kosten. Uw kans op een letselschadevergoeding is het grootst als u zo snel mogelijk een specialist inschakelt.

Kop staartbotsing

Aansprakelijkheid kop staart botsing

Bij een kop staartbotsing geldt artikel 19 reglement verkeersregels en verkeerstekens. Bestuurders moeten voldoende afstand houden. Voldoende afstand is de afstand die nodig is om te stoppen. Als een bestuurder niet tijdig stopt, waardoor een ongeluk ontstaat, betaalt hij de schade. De tekst van artikel 19 reglement verkeersregels en verkeerstekens luidt:

Art. 19 RVV: De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

De beoordeling van de aansprakelijkheid kan zeer eenvoudig zijn. Bij een kop staartbotsing met een stilstaande auto voor een stoplicht is niet op tijd gestopt. De auto die niet tijdig remt betaalt de schade. Verkeersongevallen zijn meestal helaas ingewikkelder. Het slachtoffer kan eigen schuld hebben aan het ongeluk en de schade. Bijvoorbeeld bij het niet dragen van een veiligheidsgordel. Daarnaast kan de achterste auto geen of gedeeltelijk schuld hebben aan de afstand tussen de voertuigen en het ongeval. Bijvoorbeeld bij een plotseling remmende voorganger of een auto die plotseling invoegt en afsnijdt.

Veel automobilisten willen geen schade vergoeden. Het slachtoffer bewijst de aansprakelijkheid en de schade. Leg uw bewijs en schade daarom goed vast.

Kop staartbotsing door plotseling remmen

Ook de voorste auto kan een kop staartbotsing veroorzaken. Denk aan plotseling remmen op de snelweg zonder reden of remmen voor een groen of oranje stoplicht. De automobilist die achterop rijdt is niet altijd aansprakelijk voor de schade en het ongeluk. Bij een kop staartbotsing met een plotseling remmende voorganger beoordelen we rijgedrag van beide partijen. Belangrijk is of het remmen een reden had en of het remmen te voorzien was. Kon de botsing niet worden voorkomen door tijdig te remmen. Was het remmen onverwacht? Dan betaalt de voorste auto de schade van de achterste auo.

Afsnijden en in- en uitvoegen

Kort in- of uitvoegen kan een reden zijn om onvoldoende afstand te houden. Inhalen, invoegen en uitvoegen zijn bijzondere verrichtingen. We moeten dit veilig doen. Bij in- en uitvoegen onstaan veel verkeersongelukken. In de spits is er vaak onvoldoende ruimte om in te voegen. Als een kop-staartbotsing ontstaat bij het in- en uitvoegen bekijken we alle relevante aspecten. Snelheid afstand, rijgedrag, zicht, voorspelbaarheid etc.

Kettingbotsing

Bij een kop staartbotsing met meerdere betrokkenen, een zogenaamde kettingbotsing, is de volgorde van de aanrijdingen van belang. Besteed hier aandacht aan bij het invullen van het schadeformulier. Bent u doorgedrukt? Of ontstond er eerst een botsing met uw voorganger en werd u vervolgens aangereden? De doorgedrukte automobilist is niet aansprakelijk voor de schade van zijn voorganger. De automobilist die zelf niet op tijd stopt, is wel aansprakelijk voor de schade van zijn voorganger.

Letsel na een kop staartbotsing

Bij de botsing tussen de voorkant en de achterkant van twee voertuigen is de kans op nekletsel groot. Whiplash letsel komt veel voor na kop staartbotsingen. Laat u bij letsel altijd medisch onderzoeken. Als u schade heeft dan maakt u het krijgen van een schadevergoeding makkelijker door een bezoek aan uw huisarts.

Doktersbezoek kan ook om een andere reden belangrijk zijn. Bij een schadevergoeding geeft bewijs de doorslag. Als de tegenpartij alles ontkent, bewijst u zelfs het plaatsvinden van het ongeval. Bezoek aan een dokter bewijst soms het plaatsvinden van een verkeersongeluk.

Schadevergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en gemist inkomen. Bijvoorbeeld uw eigen risico, reiskosten, een daggeldvergoeding voor ziekenhuisverblijf, schade aan eigendommen etc. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt het leed, de pijn en de invloed van letsel op het leven.

Uw kosten van juridische bijstand maken deel uit van uw schade. U betaalt daarom meestal niets voor onze bijstand. Een goede kans op een rechtvaardige schadevergoeding zonder kosten.

Maak een afspraak

Zorg dat u zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over uw schade. Vraag ons naar uw mogelijkheden. Stel vrijblijvend vragen over uw letsel en recht op schadevergoeding of maak een afspraak. Bel 0800-445000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres