De directeur van een schoonmaakbedrijf raakt gewond bij schoonmaakwerkzaamheden bij een vleesverwerker. De rechter beslist dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor het letsel van de directeur van het ingeschakelde schoonmaakbedrijf.

Werkgeversaansprakelijkheid geldt niet alleen voor werknemers. In deze recente uitspraak is een bedrijf aansprakelijk voor de letselschade van de directeur van een schoonmaakbedrijf. De directeur is, net als de andere schoonmakers, voor zijn veiligheid afhankelijk van de opdrachtgever. Ook de directeur van een ander bedrijf kan dus een persoon zijn zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevindt.

Werkgeversaansprakelijkheid voor directeur van een ander bedrijf, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6290

Voor veiligheid afhankelijk van opdrachtgever

Een werkgever is aansprakelijk voor letselschade van werknemers, maar ook voor letselschade van niet werknemers die voor hun veiligheid afhankelijk zijn van het bedrijf. Deze vorm van aansprakelijkheid geldt ook voor een meewerkend directeur van een opdrachtnemer zo blijkt uit deze recente uitspraak.

Armletsel door schoonmaken machine

Voor het schoonmaakbedrijf is de vleesverwerker een grote klant. De directeur van het schoonmaakbedrijf helpt, als dat nodig is, mee met de schoonmaakwerkzaamheden. Op de bewuste dag komt de man bij het schoonmaken met zijn arm vast te zitten in een machine. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de onderarm van de man geamputeerd wordt. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt of de opdrachtgever aansprakelijk is voor de letselschade van de meewerkend directeur van het schoonmaakbedrijf.

Werkgeversaanspakelijkheid voor directeur opdrachtnemer

Het aansprakelijk gestelde bedrijf vindt dat zij niet aansprakelijk kan zijn voor de letselschade van een ondernemer. De rechter gaat snel aan deze stelling voorbij. Ook een ondernemer/directeur kan voor zijn veiligheid afhankelijk zijn van de opdrachtgever. De directeur van het schoonmaakbedrijf had bovendien een bijdrage geleverd aan het opstellen van een RI&E voor de opdrachtgever. Daarnaast wees de directeur de opdrachtgever af en toe op onderhoudsgebreken. De rechter vindt dat dit geen afbreuk doet aan het feit dat de man voor zijn veiligheid afhankelijk was van de opdrachtgever. De man raakte zijn arm kwijt bij het schoonmaken van een machine. De opdrachtgever onderhield deze machines en de daarin aangebrachte veiligheidsmechanismen. De veiligheid van de directeur was daarom grotendeels afhankelijk van de deugdelijkheid van de machines en dus van de opdrachtgever:

‘Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat [geïntimeerde] bij de werkzaamheden die hij (naar [appellant1] ook wist) zelf uitvoerde, (in elk geval) waar het gaat om het werk aan en bij de (potentieel) gevaarlijke machines, voor de zorg voor zijn veiligheid zodanig afhankelijk was van [appellant1] dat hem de bescherming toekomt die de wetgever met artikel 7:658 lid 4 BW beoogde te bieden.’

Gratis hulp bij letselschade

Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. Ons e-mailadres is info@letselschadespecialist.nl. Liever gebeld worden? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6290