Wat is Chroomverf? Het voordeel van chroom-6 is dat het als deklaag of als ingrediënt van bouwmaterialen een extra stevigheid en bescherming tegen corrosie geeft. Chroomverf is helaas schadelijk voor de gezondheid.

Chroom-6, vaak genoemd chroomverf, kan gebruikt worden met hout, verf, plastic maar hecht zich ook goed aan verschillende metalen. Met name in de jaren 1960 tot 1980 is chroomverf veel in de verf- en de staalindustrie gebruikt.

Schadelijke gevolgen chroomverf

Chroomverf heeft invloed op het DNA van mens en dier, waardoor tumoren kunnen vormen. Langdurige blootstelling aan een kleine hoeveelheid chroomverf is al een risico en volgens de Sociaal Economische Raad is het een stof zonder veilige drempelwaarde.

Het gevaarlijke bestanddeel chroom-6 kan door inademen in het lichaam komen, via de huid en door het in te slikken. Met name longkanker, maar ook kanker aan andere organen, kan door chroomverf veroorzaakt worden. Slachtoffer hebben een letselschade claim. Aan de bewijlast betreffende het causaal verband tussen het gebruik van de verf en het letsel is echter lastig te voldoen.

Letselschade chroomverf chroom-6

Chroomverf bij Defensie

Bij Defensie blijkt er veelvuldig te zijn gewerkt met materialen als vliegtuigen en tanks in gesloten ruimtes. Dit heeft als effect dat er gedurende een langere periode in de lucht hoge waarde chroom-6 aanwezig is geweest. Het verwijt dat Defensie als werkgever wordt gemaakt is dat bekend was dat de chroomverf een gevaar vormde voor de gezondheid, maar toch onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn ter bescherming van werknemers voor blootstelling met risico op het intreden van de schadelijke gevolgen.

Chroomverf in de privé-sfeer

Ook is het natuurlijk mogelijk dat men in de thuissituatie te maken heeft gehad met chroomverf. Maar omdat het vaak gaat om zeer beperkt gebruik en blootstelling, zal naar verwachting dit gebruik geen gevaar voor de gezondheid hebben opgeleverd.

Chroom-6 verf en Defensie

Uit onderzoek blijkt dat werknemers van Defensie zijn blootgesteld aan chroomverf. Er hebben zich al honderden werknemers gemeld met letsel, die zeggen dat ze door de blootstelling aan chroomverf tijdens het dienstverband, ziek zijn geworden.

Defensie en aansprakelijkheid letselschade Chroom-6

Het lijkt er op dat Defensie al in 1987 wist dat personeel in werkplaatsen onvoldoende werden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen, waaronder chroom-6. Toch werden er pas elf jaar later (in 1998) adequate maatregelen genomen om het personeel te beschermen. Nu helder lijkt dat de legerleiding dat al ruim tien jaar wist en niets deed om het personeel te beschermen, ligt aansprakelijkheid voor de gevolgen voor de hand.

Gezien de gevaren verbonden aan het werken met de chroomverf, had niemand blootgesteld moeten en hoeven worden aan chroom-6. Ook in 1994 was absoluut bekend hoe het personeel beschermd moest worden, aldus een Toxicoloog.

Contact

Mocht u in aanraking zijn gekomen met chroomverf en klachten hebben, c.q. letselschade lijden, zoek dan juridische bijstand door een deskundige partij. Met een team van advocaten, letselschadespecialisten, artsen en een arbeidsdeskundige, is de letselschadespecialist uw partner voor het verhalen van uw letselschade. Ons kantoor staat al meer dan 20 jaar slachtoffers bij. Neem contact met ons op via 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres