Auto-ongeval door gladheid bij sneeuw of ijzel: Bij gladheid neemt de kans op verkeersongevallen toe. Bij winterse omstandigheden zoals sneeuwval, ijzel of bevroren mist of dauw ontstaan gevaarlijke situaties door gladheid op snelwegen, provinciale wegen en in woonwijken.

Bij matige sneeuwval gebeuren 10 tot 20 procent meer verkeersongevallen. Als er 5 cm sneeuw valt of meer neemt de kans op een verkeersongeval zelfs met 50 procent toe.

Aansprakelijkheid automobilist bij gladheid

De wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens bevatten regels voor weggebruikers en automobilisten. Een groot aantal regels is ruim en algemeen geformuleerd. Hoeveel afstand moet u houden? Zoveel als nodig is om tijdig te stoppen. Als u de weg op gaat bij winterse omstandigheden dient u uw rijgedrag aan te passen. Op grond van het weerbericht en waarschuwingen (bijvoorbeeld van de ANWB) is gladheid bijna altijd voorspelbaar. Weggebruikers dienen dan ook rekening te houden met gladheid en zijn aansprakelijk bij een auto-ongeval door ijs of sneeuw op de weg.

botsing door gladheid, ongeluk door sneeuw, botsing door ijsel, weg niet gestrooid, auto ongeluk door gladheid, botsing door sneeuw, weg glad

Auto ijs en sneeuwvrij maken

Bij winterweer geldt dat u moet zorgen dat uw zicht goed is. Krabben is dan ook verplicht. Zorg dat uw zicht honderd procent is. Deelname aan het verkeer zonder de ruiten goed ijsvrij te maken is strafbaar. U kunt hiervoor een boete krijgen.

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij gladheid

Als automobilist dient u uw rijgedrag aan de weersomstandigheden aan te passen. In een aantal gevallen kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor gladheid op de weg. Als er van een strooipatroon is afgeweken, kan dit reden zijn om de gemeente of Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen.

De gemeente is de wegbeheerder binnen de bebouwde kom. Rijkswaterstaat is de wegbeheerder buiten de bebouwde kom. De meeste gemeentes publiceren strooiplannen op hun website. Als zonder reden van dit strooiplan wordt afgeweken kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor een ongeval door gladheid. Ook als een deel van de weg wel gestrooid is, maar een ander deel niet kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn.

Over het algemeen geldt dus dat u als automobilist voorzichtig en waakzaam moet zijn bij ijzel of sneeuwval. De wegbeheerder is slechts aansprakelijk als u mocht verwachten dat ter plaatse gestrooid was en u geen rekening hoefde te houden met gladheid.

Overleg over letselschade door gladheid

Bij een auto-ongeval door gladheid komt er veel op u af. Door uw persoonlijke situatie te bespreken, weet u meteen waar u aan toe bent. Bel 0800 – 4455000 om uw zaak te bespreken met een letselschadespecialist.

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres