Letselschade eikenprocessierups: Een vakantieganger uit Hendrik-Ido Ambacht recreëerde op een vakantiepark in Overijssel, althans dat was de bedoeling. Het recreatiepark kampte met overlast van de eikenprocessierups, die bij het letselschade slachtoffer leidde tot hevige jeuk en huiduitslag.

De gedupeerde stelt het recreatiepark aansprakelijk voor het opgelopen letsel door de processierups, hij dient een letselschade-claim tegen het vakantiepark in. Aldus de advocaat van het letselschade slachtoffer heeft het recreatiepark een onderzoeksplicht en zorgplicht. Deze zou zijn geschonden. Sterker nog onder de eik stond een bankje geplaatst. De niets vermoedende recreant verpoosde daar regelmatig en werd blootgesteld aan de schadelijke processierups.

Letselschade eikenprocessierups

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Waarschuwings- en zorgplicht eikenprocessierups

Het recreatiepark had maatregelen moeten nemen. Allereerst had zij –als eigenaar van de bomen- moeten signaleren dat de processierups aanwezig was. Zeker in de zomermaanden is extra controle aan te raden. Ook had deze moeten worden bestreden. Verder had het park de bezoekers moeten informeren over de aanwezigheid van de processierups, de gevaren op verwondingen en wellicht delen van het park moeten afsluiten.

Pas nadat de gedupeerde zich met de verwondingen (jeuk, irritatie) meldde bij het vakantiepark, is er actie ondernomen en werd het bankje onder de eik afgezet en werden waarschuwingsborden opgehangen. Aan het eind van de week is het bankje verwijderd. Volgens de advocaat van het letselschade slachtoffer te laat en te weinig.

Eigen schuld verweer

Het vakantiepark roept haar gasten op om ook zelf oplettend te zijn. Zij wijst haar gasten op het feit dat ze verblijven in een natuurlijke omgeving en alert dienen te zijn voor kwalijke insecten, planten en dieren. Het vakantiepark doet hiermee –in juridische termen- een beroep op eigen schuld en dus de verantwoordelijkheid van de gasten.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

In de aanbevelingen van de NVWA in 2011 worden terreineigenaren, terreinbeheerders en wegbeheerders verplicht om het bestrijden van de eikenprocessierups uit te voeren. Aldus de NVWA valt daaronder een waarschuwingsplicht voor de gevaren van gasten of bezoekers.

Aansprakelijkheid letselschade-claim tegen vakantiepark

Als mocht blijken dat het vakantiepark geen of te weinig actie heeft ondernomen in de bestrijding, het voorkomen van de processierups en het doen uitgaan van waarschuwingen in haar park en daardoor een vakantieganger gedupeerd is geraakt en letselschade opliep, kan zijn aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Naast de zorg- en waarschuwingsplicht handelde zij in strijd met de aanbevelingen van de NVWA.

Letselschade-claim indienen

Bent u zelf betrokken geraakt bij een ongeval of heeft u letselschade opgelopen waar een ander voor aansprakelijk is, bel onze letselspecialisten en letseladvocaten dan voor een vrijblijvend advies op 0800-4455000 of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres