Bewijs dat bestuurder wist dat auto onverzekerd was: Een automobilist veroorzaakt een aanrijding. De auto blijkt onverzekerd, omdat de premies niet zijn betaald. De rechter beoordeelt in deze procedure of de bestuurder of de eigenaar van de auto de schade van de aanrijding draagt.

Een zoon rijdt in de auto van zijn vader en veroorzaakt een ongeval. Omdat de premies van de autoverzekering niet zijn betaald, biedt de verzekeraar geen dekking. Het slachtoffer vordert en krijgt een schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer. De rechter veroordeelt vader en zoon om de schadevergoeding terug te betalen aan het Waarborgfonds. De rechter bepaalt dat beide partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn. Het Waarborgfonds kan daarom de gehele schuld verhalen op zowel de vader als de zoon. De zoon vraagt de rechter vervolgens om vast te stellen dat de vader uiteindelijk de schuld aan het Waarborgfonds moet betalen.

Vader draagt schade van ongeval met onverzekerde auto

De vader kan niet bewijzen dat hij zijn zoon gewaarschuwd heeft voor het ontbreken van een autoverzekering. De rechter beslist daarom dat de vader de gehele schuld aan het Waarborgfonds moet betalen:

‘Op grond van alle hiervoor besproken omstandigheden eist de billijkheid naar het oordeel van de kantonrechter dat [gedaagde] in zijn onderlinge verhouding tot [eiser] de gehele schuld moet dragen. De bijdrageplicht van [eiser] wordt hierdoor op nihil gesteld.’

Bewijs dat bestuurder wist dat auto onverzekerd was, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9028

Bewijs dat bestuurder wist dat auto onverzekerd was

De zoon bestuurde de auto, maar de auto staat op naam van de vader. In een tussenvonnis bepaalde de rechter dat de zoon er in beginsel op mocht vertrouwen dat de auto verzekerd was. De vader krijgt daarom een bewijsopdracht. De vader moet aantonen dat hij zijn zoon gewaarschuwd heeft voor het ontbreken van een verzekering:

‘[gedaagde] heeft de opdracht gekregen te bewijzen dat hij [eiser] voorafgaand aan het ongeval op 31 augustus 2017 heeft gewaarschuwd dat de auto niet tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid was verzekerd en dat [eiser] daarom niet met de auto mocht rijden. De kantonrechter heeft daartoe overwogen dat [eiser] in beginsel mocht veronderstellen dat de auto verzekerd was, tenzij de door [gedaagde] gestelde waarschuwing komt vast te staan.’

Getuigenverklaringen

De vader roept zijn andere zoon op als getuige. De zoon laat op zijn beurt zijn moeder getuigen. Daarnaast leggen beide partijen zelf een verklaring af. De rechter legt de verschillende verklaringen naast elkaar en leidt hieruit af dat de vader de zoon niet waarschuwde voor het ontbreken van een verzekering:

‘Het voorgaande brengt de kantonrechter tot zijn oordeel dat [gedaagde] er niet in is geslaagd om het hem opgedragen bewijs te leveren. Er kan niet met een redelijke mate van zekerheid worden vastgesteld dat [gedaagde] voorafgaand aan het ongeval [eiser] heeft gewaarschuwd dat niet met de auto mocht worden gereden zolang de auto niet was verzekerd.’

Eigenaar auto wist niet van royement verzekering

De moeder verklaart dat haar man misschien niet wist dat de auto onverzekerd was. Volgens de rechter is dit voor de beoordeling niet van belang. Ook in dat geval is de vader verantwoordelijk voor de achterstand bij het betalen van de premie en het eindigen van de verzekering. Ook als de vader niet bekend was met het royement, komt de schade dus voor zijn rekening:

‘De kantonrechter overweegt dat als [gedaagde] inderdaad nog niet van de gestopte verzekering wist, dat een niet-waarschuwen door [gedaagde] zou kunnen verklaren. Echter, ook in die situatie bleef [gedaagde] voor de premiebetaling (en de gevolgen van een betalingsachterstand) verantwoordelijk en wordt het oordeel in 2.17 hiervoor niet anders.’

Laat uw schade kosteloos afhandelen

Bij letselschade is er vaak meer mogelijk dan u denkt. Bovendien is het laten claimen van uw schade meestal helemaal gratis. Neem contact op. Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@letselschadespeicalist.nl of het onderstaande contactformulier gebruiken.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9028