Wat is uw eigen verklaring waard na een aanrijding? Een recente uitspraak van de rechtbank Limburg laat zien dat de verklaring van een van de partijen in de procedure onvoldoende is om een vordering toe of af te wijzen. Een verklaring van een partijgetuige heeft alleen waarde als aanvullend bewijs de verklaring onderbouwt. Uw eigen verklaring is daarom onvoldoende om succesvol schade te claimen.

De rechtbank draagt de aansprakelijk gestelde bestuurder van een auto in een tussenvonnis op om bewijs te leveren van de gang van zaken bij een verkeersongeval. Voor de beoordeling van het ongeval is namelijk van belang hoe de auto precies de bocht nam en op welke weghelft de bestuurster reed. De bestuurder van de auto laat zichzelf als getuige horen. Zonder aanvullend bewijs is deze verklaring onvoldoende om als bewijs te dienen voor het standpunt dat de fietser het ongeval geheel of gedeeltelijk veroorzaakte. De rechter wijst de letselschadeclaim daarom af.

Fietser valt door uitwijken voor auto op verkeerde weghelft

De automobilist raakt de fietser niet. De fietser valt door een schrikreactie na een bijna-aanrijding. De fietser kan wel een beroep doen op de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers in artikel 185 WVW. In dit artikel staat dat de bestuurder van de auto aansprakelijk is voor de schade van de fietser tenzij de bestuurder aantoont dat er sprake is van overmacht. De rechter geeft daarom de opdracht aan de bestuurder om bewijs te leveren van het aandeel dat de fietser had in het ontstaan van de schade.

partijgetuige, partijgetuige letselschade, verklaring van slachtoffer, artikel 164 RV, Rechtbank Limburg 11 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6146

Artikel 164 RV: partijgetuige bij letselschade

Een verklaring van een van de partijen in een rechtszaak mag volgens artikel 164 rechtsvordering alleen de grondslag zijn voor een uitspraak als er aanvullend bewijs is dat de verklaring ondersteunt. In artikel 164 RV staat hoe de rechter moet omgaan met een getuigenverklaring van een van de partijen in een rechtszaak. Lid 1 van artikel 164 RV bepaalt dat een partij in een rechtszaak ook getuige kan zijn. In lid 2 van artikel 164 RV staat dat de verklaring van een van de partijen in de rechtszaak geen bewijs oplevert, tenzij er ander bewijs is dat de verklaring ondersteunt.

Artikel 164 RV:

 1. Ook partijen kunnen als getuige optreden.
 2. Indien een partij als getuige is gehoord, kan haar verklaring omtrent door haar te bewijzen feiten geen bewijs in haar voordeel opleveren, tenzij de verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs.
 3. Indien een partij die gehouden is als getuige een verklaring af te leggen, niet ter terechtzitting verschijnt, niet antwoordt op de haar gestelde vragen of weigert haar verklaring te ondertekenen, kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

Verklaring partijgetuige onvoldoende voor bewijs schuld fietser

De bestuurster van de auto wordt verhoord in de rechtbank. Omdat er geen bewijs is dat de verklaring ondersteunt, stelt de rechter vast dat niet is aangetoond dat de fietser geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het ongeval. De bestuurster van de auto betaalt daarom alle schade van de fietser die viel door de bijna aanrijding:

‘De verklaring van de door Achmea Schadeverzekeringen voorgebrachte (partij)getuige wordt niet ondersteund door enig ander bewijsmiddel. Op grond van het bepaalde in artikel 164 lid 2 Rv kan de verklaring van getuige [naam] derhalve geen bewijs in het voordeel van Achmea Schadeverzekeringen opleveren. Daaruit moet worden geconcludeerd dat Achmea Schadeverzekeringen niet is geslaagd in het bewijs waartoe zij is toegelaten en mitsdien niet in de stelling dat het bijna-ongeval in het geheel, dan wel gedeeltelijk is te wijten aan [eiseres].’

Gratis rechtsbijstand

Gratis juridische bijstand van een letselschade advocaat? Of eerst uw schade vrijblijvend bespreken? Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier om teruggebeld te worden.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Limburg 11 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6146