VeiligheidNL publiceert jaarlijks een overzicht van de op de Spoedeisende hulp (SEH) behandelde letsels. SEH-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen registeren letsels en vergiftigingen in het Letsel Informatie Systeem (LIS). Aan de hand van deze cijfers en andere verzamelde data stelt VeiligheidNL een jaarlijks een overzicht op dat inzicht geeft in de letselschade die jaarlijks in Nederland ontstaat.

Het Letsel Informatie Systeem wordt niet op alle SEH-afdelingen gebruikt. De cijfers in het rapport van VeiligheidNL worden geschat aan de hand van de verzamelde data.

Letsel op de spoedeisende hulp in 2022 , VeiligheidNL LIS 2022

Letsel op de spoedeisende hulp in 2022

In 2022 bezochten ongeveer 1,8 miljoen mensen de spoedeisende hulp, waarvan het ongeveer 661.000 keer ging om een slachtoffer met letsel. In 95 % van de gevallen ontstond het letsel door een ongeval in de privésfeer, bij het sporten, werken of in het verkeer. Hieronder enkele cijfers uit het rapport van VeiligheidNL over letsel op de SEH-afdeling in 2022:

 • Privé-ongevallen 359.000;
 • Verkeersongevallen 134.000;
 • Sportblessures 104.000;
 • Arbeidsongevallen 43.000
 • Productgerelateerde letsels 214.000 (privé-ongevallen en sportblessures);
 • Letsel doorn een geweldsincident 16.500;
 • Zelf toegebracht letsel 15.700;
 • 24 % van de slachtoffer valt in de leeftijdsgroep van 10 -24 jaar;
 • Ouderen hebben de grootste kans op een ongeval met letsel;
 • Vanaf de leeftijd van 45 jaar zien we een stijging van het aantal ongevallen met ernstig letsel;
 • In 43 % van de gevallen bestaat het letsel uit een breuk;
 • VeiligheidNL schat de directe medische kosten van behandeling op de SEH of opname in het ziekenhuis van letselslachtoffers op 3,0 miljard euro (€ 4.400,– per slachtoffer);
 • 10.513 personen overleden door letsel waarvan 7.541 personen het slachtoffer waren van een ongeval.

Ernstig letsel door verkeersongevallen

In 2022 ging Nederland weer van het slot na twee coronajaren. In de cijfers van 2022 zien we een terugkeer naar de situatie voor Covid. Opvallend is dat het hoge aantal SEH-behandelingen voor ernstig letsel door een verkeersongeval in 2022 ten opzichte van 2019.


Bron: www.veiligheid.nl