De Letselschade Raad Richtlijn Zelfwerkzaamheid gaat over werkzaamheden van een letselschade slachtoffer in, aan en rond de woning die ook door betaalde derden kunnen worden verricht. Een vergoeding voor werk aan en rond uw woning bij letsel kan eenvoudig worden vastgesteld aan de hand van de richtlijn zelfwerkzaamheid.

Als door een ongeval klussen of tuinonderhoud (tijdelijk) niet meer mogelijk is, ontstaat er schade. Voor dit werk moet immers een betaalde derde worden ingeschakeld. In de Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid is een berekeningsmethode opgenomen en normbedragen voor het (laten) verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning.

De Letselschade Raad heeft meer richtlijnen opgesteld voor de afhandeling van schade door letsel, zoals de Richtlijn huishoudelijke hulp en de Richtlijn licht letsel inclusief smartengeld.

Toepassing richtlijn zelfwerkzaamheid

Huur of koopwoning? Voor toepassing van de richtlijn is het van belang of u in een huur of koopwoning woont. Werkzaamheden die voor rekening van de verhuurder komen, vallen niet onder de richtlijn.

Rijtjeshuis, vrijstaande woning, appartement? Daarnaast verschilt de vergoeding voor zelfredzaamheid naar aanleiding van het soort woning: vrijstaand, twee onder een kap, rijtjeshuis of een flat of appartement. De mate van onderhoud ben werkzaamheden in en aan de woning is afhankelijk van het soort woning.

Mate van beperking. Ook de mate waarin het letselschade slachtoffer beperkt is, speelt mee bij de hoogte van de vergoeding. Welke werkzaamheden kunnen niet meer verricht worden door het letsel?

De richtlijn geeft normbedragen. Als uw kosten hoger zijn dan de normbedragen kan van de bedragen worden afgeweken. De richtlijn bevat dus geen verplichte vergoeding, maar geeft slechts een indicatie. Het claiemen van de daadwerkelijke kosten is mogelijk.

Wat is zelfwerkzaamheid?

U kunt bij zelfredzaamheid denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Reparatiewerkzaamheden in en aan een eigen woning;
  • Schilderwerkzaamheden in en aan de woning;
  • Het aanbrengen van behang of andere wandbekleding in de woning;
  • Tuinonderhoud.

Zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en huishoudelijke hulp

Zelfwerkzaamheid moet worden onderscheiden van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid ziet op de mogelijkheid van een letselschadeslachtoffer om zorg te dragen voor zijn dagelijkse verzorging. Hieronder vallen handelingen als aankleden en de persoonlijke verzorging. Verpleging en verzorging vallen dus niet onder de richtlijn zelfwerkzaamheid.

Ook huishoudelijk werk, zoals wassen, afwassen en schoonmaken vallen niet onder zelfwerkzaamheid. Voor de vergoeding van de kosten van het inschakelen van betaalde huishoudelijke hulp is de Richtlijn huishoudlijke hulp opgesteld.

Advies bij letselschade

Benieuwd hoe onze letselschade advocaten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk bij een kennismaking. Wij spreken graag met u af om te weten te komen waar u mee te maken heeft. Plan een afspraak op een van onze kantoren in door te bellen naar 0800 44 55 000, een e-mail te sturen naar info@letselschadespecialist.nl of het onderstaande contactformulier in te vullen.

Schadeposten letselschade

Studievertraging|Hulp in de huishouding|Richtlijn Licht Letsel inclusief smartengeld

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres