De Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding gaat over de vergoeding van kosten voor opname/verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Heeft u letselschade opgelopen en verbleef u voor uw herstel in een ziekenhuis, verpleeghuis of ander medisch centrum dan heeft u recht op een daggeldvergoeding. De daggeldvergoeding maakt deel uit van uw letselschadevergoeding. De Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding is opgesteld door de Letselschade Raad. De Letselschade Raad stelt richtlijnen op om de afhandeling van letselschade te uniformeren en vergemakkelijken.

Vanaf 1 januari 2017 is de vergoeding voor een dag opname in een ziekenhuis € 28,--. De vergoeding voor een dag opname in een revalidatiecentrum, verpleeginrichting of sanatorium is € 14,– per dag.

Inhoud Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Bij verblijf in een ziekenhuis, verpleeghuis of een dergelijke instelling, waar wordt overnacht, worden kosten gemaakt. Deze kosten kunnen noodzakelijk zijn voor het verblijf, zoals de kosten van het aanschaffen van een pyjama. Daarnaast zijn er kosten om het verblijf te veraangenamen. Bijvoorbeeld de kosten van een tijdschrift of boek. Ook kan het zijn dat bepaalde kosten hoger zijn dan normaal. Bijvoorbeeld de belkosten of kosten voor mobiel internet. De daggeldvergoeding op grond van de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding is bedoeld om deze kosten te dekken. Om te voorkomen dat een uitvoerige discussie ontstaat over de kosten die gemaakt zijn, heeft de Letselschade Raad standaard bedragen vastgesteld in een richtlijn.

De daggeldvergoeding voor verblijf in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeginrichting, verpleeghuis of sanatorium is onder andere bedoeld om de volgende kosten te dekken:

  • Kosten voor het aanschaf van kleding;
  • Telefoonkosten (gesprekskosten of abonnementskosten)
  • Kosten voor het aanschaffen of huren van boeken en tijdschriften;,
  • Kosten voor het kijken van een film;
  • Kosten voor het huren van een televisie;
  • Kosten voor het spelen van een computerspel;
  • Consumpties;
  • Bloemen;
  • Fruit;
  • Parkeergeld voor familiebezoek.

Dat bij een ziekenhuisverblijf wellicht thuis kosten worden bespaard, is geen overweging bij de toekenning van een daggeldvergoeding. Ook een eventuele vergoeding op grond van de Wet Langdurige Zorg speelt geen rol bij het toekennen van de revalidatiedaggeldvergoeding.

Ook bij het vaststellen van smartengeld wordt rekening gehouden met verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Hogere daggeldvergoeding

Het is ook mogelijk een hogere vergoeding te krijgen als de daadwerkelijk gemaakte kosten tijdens en voor het verblijf hoger zijn dan € 28,– of € 14,– per dag. De hogere kosten moeten worden aangetoond met bonnetjes, afschriften en andere bewijststukken. De bewijslast dat het forfaitaire bedrag niet voldoet, ligt dus bij het letselschadeslachtoffer.

Overige richtlijnen Letselschade Raad