Bij oogletsel heeft u recht op smartengeld. De smartengeldvergoeding compenseert de letselschade van het oogletsel.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij letselschade moet er een aansprakelijke partij zijn. De aansprakelijke partij kan een medicus zijn die een fout maakt, de fabrikant van een ondeugdelijk product of de veroorzaker van een verkeersongeval. De kosten van een letselschade advocaat worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de aansprakelijke partij. Rechtshulp bij letselschade is in de meeste gevallen dus kosteloos. Het bespreken van uw verwondingen met een letselschadespecialist is een goede eerste stap om uw letselschadeclaim goed af te handelen.

Oogletsel is letselschade dat vaak een grote impact heeft op het leven. Vaak neemt het zicht af bij verwondingen aan een oog of beide ogen. Bovendien is er een mogelijkheid dat oogletsel tot blindheid aan een of beide ogen leidt. Deelnemen aan het verkeer is lastig als zicht beperkt is. Mobiliteit kan daardoor afnemen. Dit heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven. Ook bij hobby’s en vrijetijdsbesteding kan oogletsel tot problemen leiden.

Smartengeld oogletsel

Een letselschadevergoeding bestaat uit een vergoeding van materiële schade en immateriële schade. Smartengeld wordt toegekend voor immateriële schade. Deze schade is niet in geld uit te drukken en bestaat onder andere uit geleden pijn en gederfde levensvreugde. De materiële schade bestaat uit een zeer groot aantal schade posten. U kunt bijvoorbeeld denken aan medische kosten, reiskosten of kosten voor hulp in de huishouding. Een letselschade advocaat helpt u om al uw schade inzichtelijk te maken en zorgt dat u een vergoeding krijgt voor uw schade.

Door na een ongeval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een letselspecialist weet u op welke wijze u uw kosten moet vastleggen. Dit voorkomt dat u later bewijsproblemen krijgt en daardoor uw schade niet vergoed krijgt.

smartengeld oogletsel, smartengeld bij oogletsel, smartengeld blind, smartngeld blindheid, hoogte smartengeld bij oogletsel

Hoogte smartengeld bij oogletsel

De voorbeelden van smartengeld bij oogletsel geven slechts een indicatie. Smartengeld is persoonlijk. De ernst van het letsel is altijd een belangrijke factor in een smartengeld berekening. Ook leeftijd, leefsituatie en hobby’s kunnen van belang zijn bij een smartengeldclaim. Daarnaast is ook het herstel, de herstelperiode en de eventuele aanwezigheid van ontsierende littekens of ontsierend letsel van belang voor de hoogte van het smartengeld. Onze schadeletsel specialisten kunnen u een beeld geven van uw rechten in uw persoonlijke situatie. Om inzicht te krijgen in uw situatie neemt u contact op om uw aanspraak op smartengeld te bespreken.

Glas in oog

Bij een bezoek aan een casino krijgt een vrouw opspattend glas in haar oog. Het hoornvlies raakt licht beschadigd. De vrouw geeft aan last te hebben van droge ogen. Dat deze klacht veroorzaakt wordt door de (lichte) beschadiging van het hoornvlies komt niet vast te staan. Voor het ongemak en omdat de vrouw driemaal een oogarts bezocht wordt € 475,– smartengeld toegekend.

Smartengeld oogletsel door vuurwerk

Een vrouw loopt tijdens oud en nieuw oogletsel op doordat in haar omgeving vuurwerk wordt afgestoken. De vrouw raakt blind aan een oog. Zij verblijft 9 dagen in het ziekenhuis en wordt tweemaal geopereerd. De vrouw loopt een jaar studievertraging op. De smartengeldvergoeding voor de oogschade en het zichtverlies wordt vastgesteld op € 27.653,–.

Smartengeld blind aan 1 oog

Toevallige voorbijganger raakt gewond als politieagenten optreden tegen een verstoring van de openbare orde. De man wordt zeer hard geraakt met een wapenstok. Door het oogletsel dat hierbij ontstaat raakt de man aan 1 oog blind. Ook zijn 2 operaties, 19 dagen ziekenhuisopname en 5 maanden herstel noodzakelijk. Na het herstel houdt de man last van lichtschuwheid vermoeidheidsverschijnselen en zijn uiterlijk is ontsierd door het letsel aan zijn oog. De man krijgt € 34.807,– aan smartengeld voor het oogletsel.

De man krijgt bovendien de koopsom van een éénogigenverzekering toegewezen. Dit is een verzekering die mensen met 1 werkend oog kunnen afsluiten. De verzekering keert uit als schade ontstaat aan het werkende oog.

Oogletsel medische fout

Bij een behandeling aan tanden en kiezen wordt een medische fout gemaakt. Er ontstaat een infectie die zich snel uitbreid. De ontsteking breidt zich uit naar zijn linkeroog. Het oog moet worden verwijderd. De man is bijna twee maanden opgenomen geweest. Blijvend gevolg is een ernstige ontsiering van zijn aangezicht. De man krijgt € 46.899,– smartengeld voor het oogletsel door een medische fout.

Oogletsel arbeidsongeval

Een metalen band springt los uit een machine. De medewerker krijgt de band tegen zijn rechteroog. De oogbol raakt beschadigd. Er ontstaat een bloeding in de voorste oogkamer en een kleine glasvochtbloeding. Het totale functieverlies aan beide ogen is 69 %. De fysieke invaliditeit van de totale persoon is 65 %. De man kan door zijn beperkte zicht zijn hobby’s (hardlopen, schaken en lezen) niet meer uitoefenen. Ook televisie kijken is niet langer mogelijk. Het toegekende smartengeld is € 68.060,–.

Overleg bij smartengeld oogletsel

Bij letselschade en smartengeld is goed advies en goede begeleiding belangrijk. Door meer dan 25 jaar ervaring met de afhandeling van letselschade beschikken wij over de expertise en ervaring om u te helpen in een kwetsbare periode. In een persoonlijk gesprek kunnen onze specialisten u direct verder helpen. Bel 0800-445500 of stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl voor het maken van een afspraak of om uw situatie vrijblijvend te bespreken. Als u onderstaande contactformulier invlut, nemen wij contact met u op.

Relevante informatie

Smartengeld en belasting|Smartengeld psychisch letsel|Smartengeld bij whiplash

Contact letselschadespecialist oogletsel Arnhem Nijmegen

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres