U krijgt een schadevergoeding voor een botbreuk als de breuk door een ander ontstond. De aansprakelijke partij kan bijvoorbeeld een automobilist of werkgever zijn.

Voor de vergoeding na een fractuur is bewijs belangrijk. Leg kosten en schade goed vast en verzamel bewijs over het ongeluk. Wij zorgen dat mensen de letselschadevergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Met een belangenbehartiger staat u sterker. De aansprakelijke partij betaalt ook uw kosten om schade te verhalen. U schakelt ons dus meestal kosteloos in om uw schade door een botbreuk te verhalen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Soorten botbreuken

We onderscheiden twee soorten breuken:

 • Gesloten fracturen: bij een gesloten breuk is er geen verwonding van de huid;
 • Open en gecompliceerde fracturen: bij open breuken steekt het bot naar buiten. Er is dus een zichtbare verwonding. Door de open wond is er een grotere kans op complicaties, infecties en beschadiging van weefsel en spieren.

Botten kunnnen bovendien op meerdere manieren breken. Aan de hand van de ‘breuklijn’ onderscheiden we 5 breuktypes:

 • Dwarse breuk;
 • Spiraalbreuk;
 • Schuine breuk;
 • Meervoudige breuk;
 • Twijgbreuk/greenstick breuk.

Voor een schadevergoeding zijn vooral de gevolgen en de duur van het herstel van de botbreuk belangrijk. De beperkingen die door een botbreuk ontstaan bepalen de schade.

Aansprakelijkheid botbreuk

Voor een schadevergoeding moet een ander aansprakelijk zijn voor het ontstaan van een botbreuk. De aansprakelijke partij is bijvoorbeeld een automobilist bij een botbreuk door een verkeersongeluk of een werkgever als een werknemer een bot breekt bij een arbeidsongeval. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid is bewijs noodzakelijk. Het slachtoffer met een fractuur bewijst bovendien dat hij of zij schade lijdt en wat de omvang van de schade is.

Botbreuken na aanrijding

Bij verkeersongevallen ontstaan veel botbreuken. Bij een aanrijding loopt het slachtoffer vaak een gebroken arm, gebroken been of gebroken rib op. Om een schadevergoeding te krijgen voor een fractuur na een aanrijding is bewijs belangrijk. Het slachtoffer bewijst zijn of haar recht op een schadevergoeding. Leg daarom alle omstandigheden van een ongeval goed vast. Vul het schadeformulier nauwkeurig in, vraag getuigen om een verklaring op te stellen en maak foto’s van de ongevals- en verkeerssituatie.

Bezoek bovendien altijd een arts. Ook als u alleen denkt dat u iets heeft gebroken. Met een doktersbezoek legt u belangrijk bewijs vast. Namelijk dat u letsel opliep en welk letsel u opliep.

Schadevergoeding botbreuken

De schadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten. Denk bijvoorbeeld aan gemist inkomen, uw eigen risico, medische kosten die een zorgverzekering niet betaalt, reis- en parkeerkosten, de kosten van een letselschadespecialist en alle andere mogelijke schadeposten.

Daarnaast krijgt u bij schade door een botbreuk smartengeld. Smartengeld vergoedt de pijn, het leed en de afname van levensplezier die ontstaat door letsel.

Genezingsduur botbreuken

Een gebroken sleutelbeen herstelt binnen 2 tot 4 weken. Een gebroken rib in 3 tot 4 weken. Het herstel van een gebroken been duurt 8 tot 16 weken. De duur van de genezing verschilt per breuk en per persoon. We handelen schade af als alle gevolgen duidelijk zijn. Dan weten we zeker dat er geen complicaties meer optreden. Bovendien kunnen we alle gevolgen overzien en dus de schade vaststellen. Voorafgaand aan de eindregeling krijgt u voorschotten om lopende kosten te voldoen.

Bespreek uw schade

Wij begrijpen uw situatie en kennen uw mogelijkheden. U heeft juist op dit moment goede begeleiding nodig. Onze bijstand is in de meeste gevallen kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres