Kop-staartbotsing, causaal verband en de bewijsopdracht: Wie een letselschadevergoeding claimt, moet aantonen dat de tegenpartij schadeplichtig is. Hiervoor is bewijs noodzakelijk.

In een recente procedure bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden kon eiser niet aantonen dat zijn klachten het gevolg waren van een aanrijding van achter. De rechter wijst de vordering daarom af. De zaak toont aan dat het van groot belang is om het bewijs bij letselschade goed te beoordelen en een schadeformulier zorgvuldig in te vullen.

Kop-staartbotsing A27

Arnold rijdt in zijn Mercedes op de A27. Bernhard rijdt in zijn Fiat achter Arnold. Er ontstaat een kop-staartbotsing. Op het aanrijdingsformulier vullen partijen in dat de Mercedes geen zichtbare schade heeft en dat beide auto’s ongeveer 30 kilometer per uur reden tijdens de achter aanrijding.

Arnold heeft na het ongeluk last van zijn onderrug en chronische pijnklachten in zijn nek en schouders. Hij stelt Bernhard aansprakelijk voor zijn schade. In de procedure bij het Hof Arnhem-Leeuwarden is de belangrijkste vraag of de klachten van Arnold zijn ontstaan door de aanrijding.

Kop-staartbotsing bewijs

Deskundigenonderzoek bewijs kop-staartbotsing

Deskundigen voeren orthopedisch en neurologisch onderzoek uit naar de vraag of de klachten van Arnold zijn veroorzaakt door de aanrijding. Arnold geeft bij de deskundigen aan dat hij tijdens de aanrijding stilstond en dat Bernhard met “veel te grote snelheid” achter op zijn auto is gereden. De deskundigen concluderen op grond van deze lezing van het ongeluk dat de klachten van Arnold het gevolg zijn van de kop-staartbotsing. Volgens de deskundigen is er dus bewijs voor het causaal verband tussen de klachten en de achteraanrijding.

Uitgangspunten onderzoek kop-staartbotsing

De rechter concludeert dat de deskundigen zijn uitgegaan van de lezing van Arnold en niet van de vaststaande feiten. De rechter vraagt de deskundigen om aan te geven of zij tot dezelfde conclusie komen als zij aannemen dat beide auto’s ongeveer 30 kilometer per uur reden. De deskundigen reageren op het verzoek van de rechtbank door aan te geven dat de informatie op het aanrijdingsformulier onjuist moet zijn.

Beoordeling bewijs kop-staartbotsing

Bernhard geeft aan dat de uitgangspunten van het deskundigenrapport onjuist zijn. Dat hij met “veel te grote snelheid” heeft gereden, ontkent hij. Hierbij verwijst hij naar het schadeformulier en het schadebeeld (de zichtbare schade aan de auto’s).

De rechter oordeelt vervolgens over de vraag of het causaal verband tussen de botsing en de klachten van Arnold is bewezen. Hiervoor is volgens de rechtbank een deugdelijk deskundigenrapport vereist. De ingeschakelde deskundigen hebben de aanrijdingssnelheid van 30 kilometer per uur niet als uitgangspunt genomen. De deskundigen hebben volgens de rechter ten onrechte een oordeel gegeven over de toedracht van het ongeval. Het rapport toont daarom volgens de rechter niet aan dat de klachten van Arnold door de aanrijding zijn veroorzaakt.

Schadeformulier

Een schadeformulier is een zogenaamde onderhandse akte. De betrokken bestuurders ondertekenen het schadeformulier en verklaren daarmee dat de informatie op het formulier juist is. In dit geval stond op het schadeformulier dat beide auto’s ongeveer 30 kilometer per uur reden. De rechter gaat er daarom vanuit dat de aanrijding met deze snelheid plaatsvond. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid voor de kop-staartbotsing gebruiken we de gegevens van het aanrijdingsformulier als uitgangspunt.

Letselschade advocaat

De zaak toont ook het belang van een letselschade specialist of letselschade advocaat. De rechter geeft Arnold in deze procedure geen mogelijkheid om alsnog het noodzakelijke bewijs te leveren. De deskundigen hebben zich niet gehouden aan de bewijsopdracht van de rechter. Arnold had de deskundigen hierop moeten wijzen. Arnold heeft volgens de rechter de mogelijkheid gehad een adequaat deskundigenrapport te verkrijgen, maar heeft deze mogelijkheid niet benut. In de procedure is dus een fout gemaakt. Door niet de juiste informatie aan de rechtbank te verstrekken, verliest Arnold de procedure.

Overleg

Na een aanrijding helpen wij u graag direct verder. Door in gesprek te gaan met een letselschade specialist weet u direct waar u recht op heeft. Bovendien claimen wij uw schade in de meeste gevallen kosteloos voor u. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 21 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5749

    *Arnold en Bernhard zijn fictieve namen.