Aanrijding openslaand of openstaand portier: Regelmatig raken fietsers, scooter-, bromfiets- en motorrijders gewond door een aanrijding met een autodeur. De uitstappende bestuurder of passagier van de auto is in dat geval meestal aansprakelijk voor de letselschade die ontstaat.

Hieronder gaan we in op de verschillende aanrijdingen met een autodeur. Voor het recht op een schadevergoeding is onder andere van belang:

  • Welke verkeersgebruiker tegen de autodeur aanrijdt;
  • Of de auto op dat moment deelneemt aan het verkeer;
  • Of de deur open staat of geopend wordt.
Aanrijding openslaand portier, aanrijding autodeur, aanrijding open autodeur, ongeval autodeur

Een openslaande of openstaande autodeur levert veel gevaar op voor fietsers, scooters, snor- en bromfietsen. Bij deze verkeersongelukken ontstaat vaak ernstige letselschade. Een letselschade advocaat helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. Bij letselschade betaalt de veroorzaker van het ongeluk voor uw rechtsbijstand. Daarom schakelt u kosteloos een letselschade advocaat in.

Verschil stilstaan en parkeren

Voor de beoordeling van een aanrijding met een openstaand portier kan van belang zijn of de auto stilstaat of geparkeerd is. Een geparkeerde auto staat langer stil dan nodig is voor het in- of uitstappen. Een stilstaande auto neemt wel deel aan het verkeer. Een auto die stopt voor een stoplicht, zebrapad of voorrang verleent, neemt dus gewoon deel aan het verkeer.

Als een auto geen deelneemt aan het verkeer is artikel 185 WVW niet van toepassing. Dit betekent dat de fietser niet automatisch aanspraak maakt op vergoeding van de helft van de letselschade. Bij een aanrijding tegen een openstaand portier is het verschil tussen een geparkeerde auto en een stilstaande auto die deelneemt aan het verkeer daarom heel belangrijk.

Aanrijding fietser met openslaand portier

De fietser die valt door een portier dat open gaat, heeft altijd recht op vergoeding van tenminste 50% van de schade. In de meeste gevallen bestaat er recht op vergoeding van alle schade.

Gevaarzetting door geparkeerde auto

Een geparkeerde auto met een openstaande deur neemt geen deel aan het verkeer. Artikel 185 WVW is alleen van toepassing op bewegende motorrijtuigen. Er kan in dat geval, wel sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van gevaarzetting. Bij een aanrijding met een openstaand portier van een geparkeerde auto kijken we daarom onder andere waar de auto geparkeerd is, of het openstaande portier goed zichtbaar was, wat de kans op een ongeluk is en hoeveel verkeer er ter plaatse rijdt. Over het algemeen is ook bij een aanrijding met een openstaand portier van een geparkeerde auto de bezitter aansprakelijk.

Openstaande autodeur als zwakke verkeersdeelnemer

Artikel 185 WVW wordt toegepast bij aanrijdingen tussen motorvoertuigen en fietsers of voetgangers. In het artikel staat dat bestuurder van het motorvoertuig in ieder geval de helft van de schade betaalt. Wat minder mensen weten is dat het artikel ook van toepassing is op voorwerpen.

Artikel 185 WVW is niet van toepassing op motorvoertuigen in beweging. Maar als een auto, scooter, brommer of ander motorvoertuig tegen het openstaande portier van een geparkeerde auto aanrijdt, kan de eigenaar van de auto mogelijk wel een beroep doen op artikel 185 WVW. Het moet dan wel gaan om een geparkeerde auto met een openstaand portier en niet om een portier dat open gaat.

Aanrijding motorrijtuig met openslaand portier

Als een scooter-, brommer-, motorrijder of bestuurder van een ander gemotoriseerd voertuig schade of letsel oploopt door een openslaand portier dan is de persoon die het portier opent meestal aansprakelijk. Als u een openend portier niet kunt ontwijken, heeft u meestal recht op vergoeding van al uw schade.

Eigen schuld

Of de aansprakelijke partij alle schade betaalt of een deel van de schade is afhankelijk van de mate van eigen schuld van het slachtoffer. Bij een aanrijding met een autodeur kijken we daarom altijd of ook het slachtoffer onvoorzichtig is geweest. Bijvoorbeeld door te hard te rijden, tegen het verkeer in te rijden of door rood te rijden.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op om direct uw schade te laten claimen. De hulp van een letselschadespecialist is kosteloos. Onze specialisten vertellen u direct waar u recht op heeft. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres