Aansprakelijkheid scheepsbouwer voor inherent valgevaar: Een medewerker van een bedrijf valt tijdens zijn werk in het ruim van een schip en raakt gewond. De werkgever en eigenaar van het schip is aansprakelijk voor de schade van haar werknemer. Op het schip is een kraan gebouwd op een kantelbaar platform. Bij het ontgrendelen van het platform valt de werknemer. De eigenaar van het schip stelt de bouwer van de kraan aansprakelijk.

De rechtbank Zeeland – West-Brabant in Breda behandelde onlangs een interessante aansprakelijkheidszaak. De werkgever wil de schade van een arbeidsongeval verhalen op een derde. Deze derde bouwde in opdracht van de werkgever een kraan op een schip. De rechter oordeelt dat het opgeleverde werk een inherent valgevaar bevat. Daarom is de producent van de kraan op het schip (deels) aansprakelijk voor de letselschade van de werknemer van haar opdrachtgever.

Inherent valgevaar

De werkgever geeft opdracht om een hijskraan te plaatsen op een schip. Hiervoor wordt een platform gebouwd op het schip. Bij het ontgrendelen van het platform is de werknemer in het ruim gevallen en gewond geraakt. De rechter stelt vast dat er sprake is van een inherent valgevaar bij het ontgrendelen van het platform:

´De rechtbank is van oordeel dat het platform zoals dat door [gedaagde01] is opgeleverd, inderdaad onveilig is doordat het een inherent valgevaar oplevert voor de persoon die het platform ontgrendelt. Die onveiligheid is hoofdzakelijk gelegen in de locatie en werking van de vergrendeling, het zonder nadere handeling kunnen kantelen van het platform na ontgrendeling en – in mindere mate – het ontbreken van een hekwerk/reling waaraan men zich deugdelijk vast kan houden tijdens het ontgrendelen.´

Doordat er sprake is van een inherent valgevaar is de bouwer van de kraan aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer.

‘De conclusie luidt dan ook dat [gedaagde01] een product heeft vervaardigd dat een inherent valgevaar oplevert voor de persoon die het platform ontgrendelt. Hiermee heeft [gedaagde01] onrechtmatig tegenover [betrokkene] gehandeld, bij wie dit valgevaar zich heeft verwezenlijkt en waardoor hij letselschade heeft opgelopen.’

Aansprakelijkheid voor inherent valgevaar

Verdeling schade tussen werkgever en aansprakelijke producent

De partijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de letselschade van het slachtoffer. Dit betekent dat het slachtoffer de hele vordering kan verhalen op beide partijen. De rechter beoordeelt welke partij welk deel van de schade moet betalen. De rechter concludeert dat de bouwer van de kraan een groter aandeel heeft gehad in het ontstaan van de schade. De scheepsbouwer heeft een inherent gevaarlijk platform opgeleverd, bovendien ontbraken een instructiehandboek en veiligheidsinstructie. De rechter oordeelt daarom dat de schade voor 70% voor rekening komt door de bouwer van de kraan:

‘Naar het oordeel van de rechtbank hebben de aan [gedaagde01] toe te rekenen omstandigheden meer bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval dan de aan [eiseres sub01] toe te rekenen omstandigheden. Namelijk: als [gedaagde01] geen inherent gevaarlijk platform had opgeleverd, dan zou het ongeluk niet hebben plaatsgevonden. Indien [eiseres sub01] de risico’s in beeld had gehad en hiervoor goede instructies had gegeven, zou het ongeluk mogelijk hebben kunnen worden voorkomen. Daarnaast wegen de omstandigheden aan de zijde van [gedaagde01] ook zwaarder: de ernst van de normschending van [gedaagde01] (het ontbreken van een veilig ontwerp, zonder dat het instructiehandboek destijds beschikbaar was en zonder toereikende waarschuwing voor het valgevaar bij het ontgrendelen van het kantelbare platform) is groter dan die van [eiseres sub01].’

Boete arbeidsinspectie niet verhaalbaar op producent ondeugdelijk schip

De werkgever van het slachtoffer kreeg een boete van de arbeidsinspectie. De werkgever wil ook de opgelegde boete verhalen op de bouwer van de scheepskraan. De rechter overweegt dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze verantwoordelijkheid kan de werkgever niet afwentelen op een derde. De boete blijft daarom voor rekening van de werkgever en kan niet worden verhaald op de aansprakelijke producent:

‘Uit de boetebeschikking blijkt namelijk dat de boete uitsluitend is opgelegd voor het feit dat [eiseres sub01] niet heeft voldaan aan de op haar als werkgever rustende verplichtingen. Nadrukkelijk is daarbij geoordeeld dat een werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet te allen tijde zelf primair verantwoordelijk blijft voor naleving van de bepalingen van die wet en dat deze wettelijke verantwoordelijkheid niet kan worden afgewenteld op derden zoals in dit geval de fabrikant van het arbeidsmiddel, [gedaagde01]. Het is dan ook het eigen handelen en nalaten van [eiseres sub01] dat heeft geleid tot het opleggen van de boete en daarmee is de boete niet aan te merken als een gevolg van onrechtmatig handelen van [gedaagde01] tegenover [eiseres sub01]. Dit deel van de vordering is dan ook niet toewijsbaar.’

Gratis letselschade advocaat

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3949