Verkeersrisico fietsers daalt niet: De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bericht dat het risico dat een fietser overlijdt nauwelijks daalt.

Een derde (36 %) van de verkeersdoden is fietser. Het risico op overlijden in het verkeer is op de fiets ruim 8 keer hoger dan in de auto. Twee derde van het aantal ernstig gewonden is een fietser. Het risico voor fietsers in het verkeer is de laatste 10 jaar nauwelijks gedaald.

Ruim de helft van de ernstig gewonden en bijna driekwart van de dodelijke fietsslachtoffers is 60 jaar of ouder.

Overigens is het overlijdensrisico van gemotoriseerde tweewielers (bijvoorbeeld bij een motorongeval) driemaal hoger dan dat van fietsers.

Verkeersrisico fietsers daalt niet, ongevalscijfers swov, spreadsheet fietsers

Waarom is fietsen gevaarlijk?

SWOV onderscheidt voor de oorzaken van fietsongevallen voertuig-, weg- en gedragsfactoren:

  • De voertuigfactor is de balans die inherent is aan fietsen. De fiets is een instabiel voertuig. Het risico op vallen is groot en de fiets biedt de berijder geen bescherming.
  • De wegfactor bestaat uit ongevallen die gebeuren door de infrastructuur. Denk bijvoorbeel aan ongevallen door paaljes, smalle fietspaden en gladde wegen.
  • De derde factor is gedrag. Gedrag van fietsers, waaronder fietsen onder invloed, door rood rijden, appen op de fiets en geen of slechte verlichting. Maar natuurlijk ook gedrag van andere weggebruikers, zoals automobilisten.

Welke fietsers lopen het meeste risico?

De ongevalscijfers maken geen onderscheid tussen de verschillende soorten fietsers. Of de bakfiets, ligfiets, electrische fiets of de stadsfiets het meest risicovol is, is daarom onduidelijk.

Hoe maken we fietsen veiliger?

Om de veiligheid voor fietsers te vergroten noemt SWOV allereerst de fietshelm. De fietshelm voorkomt hersenletsel en verkleint daarmee de kans op ernstig letsel aanzienlijk. SWOV noemt daarnaast het scheiden van snellere (motor)voertuigen en fietsers en veiligheidssystemen in voertuigen als mogelijke oplossingen. Daarnaast zijn er volgens het SWOV technische mogelijkheden om fietsen veiliger te maken, zoals:

‘het stabieler maken van de fiets door een extra wiel of automatische stuurcorrectie’

Driewielers of zijwielen lijken inderdaad een voor de hand liggende en makkelijk beschikbare optie. Automatische stuurcorrectie is geen balanscorrectie. De vraag is hoeveel technologie een fiets moet bevatten om omvallen en letselschade te voorkomen.


Bron: factsheet fietsers van de SWOV