Aansprakelijkheid door ontbreken verkeersbord of waarschuwingsbord: Een (eenzijdig) verkeersongeluk door het ontbreken van een verkeersbord of waarschuwingsbord kan betekenen dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade. Maar een voetpad hoeft niet altijd voorzien te zijn van een verkeersbord om een voetpad te zijn. Bovendien is een waarschuwingsbord alleen vereist als de kans op gevaar groot is.

In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Amsterdam de aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor een ongeluk waarbij een snorfietsbestuurder in een voetgangersgebied van een trap af rijdt en valt. Betekent het ontbreken van een aanduiding als voetgangersgebied dat er geen sprake is van een voetpad? En is het ontbreken van een waarschuwingsbord of hek voor een trap een gebrek?

Aansprakelijkheid ontbreken verkeersbord waarschuwingsbord

Snorfietser valt van trap

Een snorfietser valt in het donker van een trap. De trap bevindt zich in een voetgangersgebied. De snorfietser vond dit onvoldoende duidelijk en stelt de gemeente (wegbeheerder) aansprakelijk. Het ontbreken van de aanduiding als voetgangersgebied, een waarschuwingsbord of hekje maakt de weginrichting volgens het slachtoffer gebrekkig:

‘[verzoeker] betoogt in het kader van het beroep op artikel 6:174 BW dat de weginrichting gebrekkig was omdat er geen duidelijk waarschuwingsbord of hekje was geplaatst.’

Voetpad zonder verkeersbord?

De rechter gaat eerst in op de vraag of er ter plaatse sprake is van een voetpad. De bestuurder van de bromfiets voert aan dat er geen sprake kan zijn van een voetgangersgebied, omdat een verkeersbord dat de plek aanduidt als een voetpad ontbreekt. De rechter oordeelt dat een voetpad ook zonder verkeersbord een voetpad kan zijn:

‘Voor de vaststelling of sprake is van een voetpad is de aanwezigheid van een verkeersbord niet vereist.’

De rechter vindt dat het op grond van de (weg)inrichting en locatie duidelijk kon en moest zijn dat er sprake was van een voetgangersgebied/voetpad. De bestuurder had aan de hand van de omgeving moeten vaststellen dat er sprake was van een voetpad.

Waarschuwing voor trap

Het ontbreken van een hek of waarschuwingsbord bij de trap is volgens de rechter geen gebrek. De rechter stelde vast dat er sprake is van een voetpad. Fietsers en snorfietsers mogen geen gebruik maken van een voetpad. Het ontbreken van een waarschuwing boven aan de trap voor fietsers en snorfietsers is daarom geen gebrek:

‘Naar het oordeel van de kantonrechter gaat onder deze omstandigheden de zorgplicht van de gemeente als wegbeheerder niet zover dat zij op het bewuste voetpad ten behoeve van fietsers en snorfietsers een waarschuwingsbord of een hekje diende te plaatsen.’

Dat mensen niet altijd even goed opletten, maakt dit volgens de rechter niet anders. De wegbeheerder hoeft dus geen rekening te houden met bestuurders die per ongeluk in het voetgangersgebied terecht komen.

Waarschuwingsbord particulier

Het ontbreken van een voldoende duidelijke waarschuwingsbord is voor zowel de overheid als particulieren een reden om schadeplichtig te zijn. Voor particulieren geldt dat gevaar veroorzaken onrechtmatig kan zijn. Ook op een particulier of bedrijf kan daarom een verplichting rusten om een (waarschuwings)bord te plaatsen. Als een ongeluk ontstaat door (tijdelijke) vervuiling van het wegdek door een landbouwer dan is het ontbreken van een waarschuwingsbord meestal reden om de aansprakelijkheid van de landbouwer aan te nemen. Ook glazen deuren, af- en opstapjes en andere gevaren vragen om een markering of waarschuwing.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze specialisten helpen u graag verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl