Kort na het wegrijden bij een stoplicht slaat de motor van een lesauto af en valt de auto stil. De bestuurder achter de lesauto remt niet op tijd en er ontstaat een achteraanrijding. De rechter oordeelt in deze uitspraak dat een bestuurder rekening moet houden met haperend optrekken of het afslaan van een motor bij het wegrijden uit stilstand bij een stoplicht.

De rijinstructeur heeft pijnklachten in de nek, schouders en het hoofd. De rijschoolleerling heeft pijnklachten in de nek, rug en hoofd. Beide bezoeken een huisarts en fysiotherapeut(en). De verzekeraar van de achteraanrijder erkent de aansprakelijkheid, maar vindt dat er sprake is van eigen schuld. Dit betekent dat de verzekeraar slechts een deel van de letselschade wil vergoeden. De verzekeraar betaalde overigens wel de volledige autoschade. De rechter in Rotterdam stelt in een deelgeschil de mate van eigen schuld vast voor deze achteraanrijding tijdens een rijles.

Achteraanrijding met stilvallende auto, achteraanrijding bij het optrekken, aanrijding afslaande motor, ongeluk afslaande motor, aanrijding motor valt uit

Nekklachten door aanrijding met lage snelheid

De aanrijding vindt plaats bij lage snelheid. De lesauto reed volgens de bestuurder ongeveer 1,5 /2 meter voor het stilvallen. De kop-staartbotsing vond volgens onderzoek plaats met een snelheid tussen de 7,2 en 11,2 km/uur. Ook bij een aanrijding bij lage aanrijdingssnelheid (ook wel Delta-V genoemd) kunnen nekklachten en zelfs whiplash-letsel ontstaan.

Is haperend optrekken of het afslaan van een motor verwijtbaar?

De rechter beoordeelt in dit geschil of het laten afslaan van de motor van een auto verwijtbaar is. De rechter benoemt de verschillende oorzaken voor het afslaan van een motor. In al deze gevallen is het afslaan van de motor en het tot stilstand komen niet wat de bestuurder wil. In deze gevallen is het gevaar dat ontstaat door plotseling to stilstand komen niet verwijtbaar:

‘Dat de motor van een personenauto afslaat bij het optrekken vanuit stilstand voor een verkeerslicht komt met enige regelmaat voor. Dat kan met een gebrekkige beheersing van het voertuig of een verkeerd uitgevoerde schakelmanoevre te maken hebben, met weersomstandigheden (koude motor) of bijvoorbeeld met technische problemen van het voertuig, en het afslaan van de motor en de stilstand van het voertuig op de rijbaan is dan dus geen gevolg dat de bestuurder beoogde. [naam verzoeker 2] (noch [naam verzoeker 1]) heeft dan ook geen gevaarlijke situatie veroorzaakt waarvan haar rechtens een verwijt kan worden gemaakt.’

Waarmee moet een bestuurder rekening houden bij het wegrijden bij een stoplicht?

De rechter kijkt daarna na de achteraanrijder. Waarmee moet een bestuurder rekening houden bij het wegrijden bij een stoplicht? Een snelheidsverschil bij het optrekken, ongelijkmatig optrekken of het stilvallen van de motor zijn risico’s waar een bestuurder bij het wegrijden uit stilstand rekening mee moet houden:

‘Vanwege het risico dat een voorganger haperend optrekt of dat diens motor afslaat, maar ook reeds omdat het ene voertuig nu eenmaal sneller optrekt dan het andere voertuig, moet iedere verkeersdeelnemer bij het optrekken vanuit stilstand voor een stoplicht, nauwlettend zijn wegrijdende voorganger in het oog houden en de eigen snelheid afstemmen op de snelheid van deze voorganger.‘

Bestuurder moet afstand tot voorganger laten toenemen

De rechter benoemt dat alleen de volgende auto kan en moet zorgen dat de afstand tussen zijn voertuig en de wegrijdende voorganger na het optrekken uit stilstand toeneemt tot een veilige afstand:

‘En bij dat afstemmen van de eigen snelheid geldt dan ook nog dat alleen de auto die volgt ervoor kan zorgen – maar ook moet zorgen – dat wordt bewerkstelligd dat de onderlinge afstand tussen de voertuigen groter wordt dan tijdens de stilstand voor het stoplicht het geval was, en enige tijd blijft toenemen tot een onderlinge afstand die gelet op de snelheid van het voorste voertuig en het overige verkeer en de overige omstandigheden verantwoord is.’

Achteraanrijding stilvallende auto

De rechter benoemt niet dat het gaat om een achter aanrijding van een lesauto. De kans dat een lesauto bij het optrekken afslaat, is door het gebrek aan ervaring van de bestuurder groter. De L op het dak van een lesauto maakt andere bestuurders attent op een gebrek aan ervaring van de bestuurder. De kantonrechter in Utrecht oordeelde in 2016 dat ook bij twee ‘gewone’ bestuurders het stilvallen bij een stoplicht geen evident gevaar oplevert, maar een situatie waar het achteropkomende verkeer op moet anticiperen.


Na een kop-staartbotsing is de bestuurder die zijn voorganger aanrijdt meestal aansprakelijk voor de volledige schade. De slachtoffers in deze uitspraak schakelden een letselschade advocaat in. De uitspraak betekent dat de verzekeraar 100% van de schade van de slachtoffers betaalt. Na een kopstaartbotsing met letselschade is juridische bijstand meestal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen

  Bekijk de uitspraken op rechtspraak.nl: Rechtbank Rotterdam 20 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8837
  en
  Rechtbank Midden-Nederland 7 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4817

  https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:4817