Aansprakelijkheid voor werknemer die struikelt in kas: Een werknemer struikelt en valt in een kas over een rail die is verzonken in de vloer. De rechtbank Rotterdam beoordeelt of de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade. Struikelde de werknemer over een rail die uit de vloer omhoog kwam? Of was de rail geheel verzonken in de vloer? En is dit een gevaarlijke situatie waarvoor de werkgever aansprakelijk is? Of is de werknemer over zijn eigen benen gestruikeld door een misstap, onoplettendheid of afleiding?

Als een werknemer struikelt en valt tijdens het werk beoordelen we of de oorzaak een gevaarlijke situatie is waarvoor de werkgever verantwoordelijk is. In dit geval zou de werknemer gestruikeld zijn over een oneffenheid in vloer. De rechter stelt uiteindelijk vast dat de rail waarover de werknemer gestruikeld zou zijn geen gevaar oplevert. De schadeclaim wordt daarom afgewezen:

‘Geconstateerd is dat de grotendeels egale betonnen vloer met daarin verzonken de rail goed te belopen is. De vloer en de rail leveren op zichzelf geen gevaar op om te struikelen, laat staan een verhoogd gevaar.’

Wat beoordeelt de rechter als een werknemer struikelt?

De werkgever moet zorgen dat werknemers veilig werken. Werkgevers zijn aansprakelijk als werknemers struikelen door een gevaarlijke situatie. Daarom is in dit geval van belang of de werknemer struikelde over een uit de grond stekende rail of over zijn eigen benen.

Aansprakelijkheid voor werknemer die struikelt in kas, Rechtbank Rotterdam 22 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:2883

Wat is een descente?

In deze zaak vindt een zogenaamde descente plaats. Een descente noemen we ook wel een plaatsopneming en is een bezoek van de rechter aan een voor de beoordeling van de zaak belangrijke plaats. Een descente is een zitting van de rechter buiten de rechtbank. In dit geval betekent de descente dat de rechter in de kas is gaan kijken naar de rails die mogelijk uit de vloer omhoog steken.

Stak de rail uit de vloer?

De rechter stelt vast dat de rail niet uit de grond omhoog komt. Hiervoor beoordeelt de rechter onder andere foto’s van de rails in het bedrijf. De rails zijn bovendien bedoeld voor automatische karretjes. Deze karretjes zijn voorzien van een veiligheidssysteem. Als de rails uit de grond komen, stoppen de karretjes automatisch met rijden:

‘Gezien het voorgaande is onaannemelijk dat op het punt waar [eiser] zegt te zijn gestruikeld de rail tien centimeter heeft uitgestoken boven de betonnen vloer. Dat betekent namelijk dat de rail over een aanzienlijke lengte uit de sleuf gekomen moet zijn, wat niet strookt met de beelden op de overgelegde foto’s en ook niemand heeft verklaard.’

Aansprakelijkheid voor struikelen over rail afgewezen

De rechter concludeert dat de rail op het punt waar de werknemer struikelde niet uit de grond omhoog stak. Het bedrijfsongeval is het gevolg van een misstap, onoplettendheid en/of afgeleid zijn. Er is geen sprake van een schending van de zorgplicht door de werkgever. De schadeclaim wordt daarom afgewezen:

‘Geconcludeerd wordt dat sprake was van een ongeval wegens een misstap, onoplettendheid en/of afgeleid zijn en niet omdat [gedaagde] tekort is geschoten in haar zorgplicht. Daarom is [gedaagde] niet aansprakelijk voor het letsel dat [eiser] opgelopen heeft en ook niet voor de schade die hiervan het gevolg is.’

Kosteloos uw schade laten claimen

Bij letselschade heeft u recht op gratis hulp bij het afhandelen van uw schade. Bespreek uw mogelijkheden met onze schadespecialisten. Neem contact op door te bellen naar 0800 – 44 55 000, een e-mail te sturen naar info@letselschadespecialist.nl of door onderstaand contactformulier in te vullen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 22 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:2883