Arbeidsongeval door dichtgaande liftdeuren: Een schoonmaakster raakt gewond als zij een lift uitloopt en wordt geraakt door de dichtgaande liftdeuren. Volgens haar had de werkgever veiligheidsinstructies moeten geven voor het gebruik van de lift. De rechtbank Rotterdam beoordeelt in deze recente uitspraak de aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval door dichtgaande liftdeuren.

Voor het betreden en verlaten van een lift zijn geen veiligheidsinstructies nodig. Het gevaar van dichtgaande liftdeuren is zo algemeen bekend dat de werkgever hiervoor niet hoeft te waarschuwen. Mogelijk is er in dit geval toch sprake van een schending van de zorgplicht. De gewonde schoonmaakster stelt namelijk dat er al langer problemen waren met de liftdeuren. Als uit het logboek van de lift blijkt dat er problemen waren met de lift en de liftdeuren dan wordt de schadeclaim door de rechter alsnog toegewezen. In dat geval was de werkgever wel verplicht te waarschuwen voor de gevaren van de liftdeuren.

Arbeidsongeval door dichtgaande liftdeuren?

De werkneemster stelt dat zij gewond raakte toen zij met een wagentje met schoonmaakspullen achterwaarts de lift verliet. Het schoonmaakbedrijf ontkent dat de vrouw gewond raakte tijdens haar werk. Bij het ongeval waren geen getuigen aanwezig. Kort na het ongeval had de schoonmaakster telefonisch contact met een collega. Deze collega heeft kort daarna ook gezien dat de vrouw een bult op haar hand had. Daarnaast beoordeelt de rechter de technische gegevens van een foto die de vrouw maakte van het letsel aan haar hand. De foto blijkt te zijn gemaakt kort na het moment waarop het ongeval met de liftdeuren zou hebben plaatsgevonden. Op grond van de verklaring van de collega, de technische gegevens van de foto en de eigen verklaring van het slachtoffer vindt de rechter het aannemelijk dat de vrouw gewond raakte tijdens haar werk.

Arbeidsongeval door dichtgaande liftdeuren, letsel door lift deur, dichtgaande liftdeuren letselschade, lestelschade door lift, Rechtbank Rotterdam 12 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3276

Het onverwachts sluiten van liftdeuren is een algemeen bekend gevaar waarvoor werkgevers geen veiligheidsinstructies hoeven te geven.

Werkgever hoeft geen veiligheidsinstructies te geven voor dichtgaande liftdeuren

De zorgplicht van de werkgever geldt niet voor zogenaamde huis-, tuin- en keukenongevallen. Dit zijn ongevallen waarbij een alledaags gevaar zich verwezenlijkt. De risico’s van deze alledaagse handelingen, denk bijvoorbeeld aan traplopen, zijn dusdanig bekend dat de werkgever hiervoor niet hoeft te waarschuwen. Ook het sluiten van een liftdeur is een alledaags gevaar waarvoor de werkgever niet hoeft te waarschuwen:

‘De kantonrechter oordeelt dat de zorgplicht van VLS niet inhoudt dat zij haar werknemers moet instrueren om de lift niet achterwaarts te verlaten in verband met het risico van (onverwacht) dichtgaande deuren. Dit is een zo algemeen (bekend) risico dat van iedere gebruiker van een lift mag worden verwacht dat hij daarop bedacht is en dus zelf de nodige oplettendheid in acht neemt. Dit geldt zowel in huiselijke omstandigheden (het verlaten van een lift in een appartementencomplex) als in een werksituatie. VLS hoefde daarom geen algemene maatregelen te nemen in verband met het gebruik van de lift door hiervoor specifieke instructies te geven of te waarschuwen. Voor zover [eiseres] haar vordering heeft gebaseerd op de stelling dat VLS vanwege het ontbreken van een algemene (voortdurende, herhaalde) instructie en/of waarschuwing niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, is de vordering niet toewijsbaar.’

Werkgever heeft wel een waarschuwingsplicht bij problemen met de lift

De werkgever hoeft geen instructies te geven over het betreden en verlaten van een lift. Iedereen wordt geacht bekend te zijn met het gevaar van dichtgaande liftdeuren. De werkgever is wel verplicht maatregelen te nemen of veiligheidsinstructies te geven als de lift niet naar behoren werkt en de deuren onverwacht dichtgaan:

‘Van een schending van de zorgplicht kan wel sprake zijn als er eerder en met name in de periode direct voorafgaand aan het ongeval problemen met de lift zijn geweest, zoals [eiseres] heeft gesteld. Als al eerder en vaker sprake is geweest van problemen met onverwacht dichtgaande liftdeuren, mag van een werkgever als VLS worden verwacht dat zij haar werknemers daarvoor (toch) waarschuwt.’

Nader bewijs nodig voor beoordeling arbeidsongeval door dichtgaande liftdeuren

Of er veel problemen waren met de lift, zoals het slachtoffer stelt, moet blijken uit een logboek dat wordt bijgehouden. Dit logboek is in het bezit van de werkgever. De werkgever heeft inzicht gegeven in de notities in het logboek in de maand oktober. De rechter vindt alleen de maand oktober onvoldoende voor de beoordeling. De werkgever moet ook de logboek gegevens over de drie daaraan voorafgaande maanden aan de rechter overhandigen. Aan de hand van deze gegevens zal de rechtere beoordelen of de werkgever werknemers had moeten wijzen op het gevaar dat de lift veroorzaakte.

Aansprakelijkheid voor een ongeval met liftdeuren

De deuren van een lift gaan automatisch dicht. Dat dit een zeker gevaar veroorzaakt, vindt de rechter algemeen bekend. Als de lift naar behoren werkt en de deuren normaal sluiten, bestaat er geen verplichting om te waarschuwen voor de liftdeuren. Het is echter wel denkbaar dat een beheerder van een gebouw of een werkgever aansprakelijk is als een lift niet naar behoren werkt. Dit verschilt van geval tot geval. Wilt u weten of u recht hebt op een schadevergoeding na een ongeval met een lift? Het bespreken van uw ongeval met een lift met een van onze specialisten geeft direct inzicht in uw mogelijkheden.

Uw schadeclaim bespreken of direct gratis een letselschade specialist inschakelen?

Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 12 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3276