Arbeidsongeval door struikelen over losliggende stoeptegels bij bouwwerkzaamheden: Een werknemer struikelt en valt door bouwwerkzaamheden op de parkeerplaats van haar werkgever. De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk voor haar letselschade. De rechtbank Rotterdam beoordeelt of de werkgever haar zorgplicht schond door onvoldoende veiligheidsmaatregelen te nemen. Volgens het slachtoffer had de werkgever bijvoorbeeld met een bord kunnen waarschuwen voor de losliggende tegels.

Op de parkeerplaats wordt gewerkt aan een rookhok. Hiervoor zijn tegels verwijderd die opgestapeld liggen op de parkeerplaats. De werknemer werkt ’s ochtends op een andere locatie van de werkgever. In de middag arriveert zij per auto voor haar middagdienst. Zij stapt uit en valt als zij over de parkeerplaats loopt. De vrouw raakt volledig arbeidsongeschikt en stelt haar werkgever aansprakelijk.

Arbeidsongeval door struikelen over losliggende stoeptegels bij bouwwerkzaamheden

Val op parkeerplaats werkgever

De gevallen werknemer verklaarde dat zij de tegels zag liggen voor het uitstappen. De vrouw stelt dat zij struikelde over opgestapelde stenen of andere bouwmaterialen. De personen die de werkzaamheden uitvoerden in opdracht van de werkgever verklaren dat er geen bouwmaterialen of andere objecten lagen op de plek waar de vrouw viel. De toedracht van het ongeval is dus onduidelijk.

Toetsingskader arbeidsongeval losliggende stoeptegels

De rechter beoordeelt de aansprakelijkheid aan de hand van de zorgplicht van de werkgever. De werkgever moet maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ongevallen te voorkomen. De werkgever betaalt de schade van de werknemer als de werknemer onvoldoende maatregelen neemt. Aansprakelijkheid is niet aan de orde als de werknemer de schade opzettelijk of door roekeloosheid veroorzaakt of als (mogelijke) maatregelen van de werkgever het ongeval niet hadden kunnen voorkomen.

Onduidelijkheid over plaats ongeval

Het slachtoffer en de aansprakelijk gestelde werkgever verschillen van mening over de vraag hoe en waardoor de vrouw viel. De rechter handelt de zaak af zonder hierover een beslissing te nemen. Volgens de rechter is de werkgever niet aansprakelijk als de vrouw is gestruikeld over de stenen/bouwmaterialen. Of de vrouw struikelde over de stenen/bouwmaterialen is daarom niet van belang.

Waarschuwingsbord voor stoeptegels op parkeerplaats

De rechter vindt dat een waarschuwingsbord het ongeval niet had voorkomen. Het slachtoffer had de stenen op de parkeerplaats zien liggen. De oorzaak van het ongeval was daarom niet de onbekendheid van de werknemer met de stenen op de parkeerplaats. Bovendien is struikelen over losliggende stoeptegels een alledaags gevaar waarvoor de werkgever niet hoeft te waarschuwen.

De rechter benoemt daarnaast nog de alternatieve looproutes. De werknemer had om de werkzaamheden heen kunnen lopen.

De rechter stelt vast dat de werkgever de zorgplicht niet schond. Van aansprakelijkheid van de werkgever is daarom geen sprake.

Bespreek uw schadevergoeding

Direct weten wat uw rechten zijn? Onze letselschade advocaten gaan graag met u in gesprek. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 17 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1374