Aanrijding auto scootmobiel: Een scootmobiel rijdt van achter een auto de weg op. Een naderende automobilist kan niet meer remmen en er ontstaat een aanrijding tussen de auto en de scootmobiel.

De rechtbank Gelderland oordeelt dat de automobilist geen verwijt kan worden gemaakt van het ongeval. De rechter wijst de schadeclaim van de bestuurder van de scootmobiel daarom af. Deze recente uitspraak van de rechtbank Gelderland geeft inzicht in de beoordeling van de aansprakelijkheid na een aanrijding tussen een auto en een scootmobiel.

Beoordeling aansprakelijkheid automobilist

Handelde de bestuurder van de auto onrechtmatig en heeft de bestuurder van de scootmobiel recht op een letselschadevergoeding? Om deze vraag te beantwoorden, beoordeelt de rechter of de bestuurder van de auto een verwijt kan worden gemaakt:

‘Ter beoordeling van de onrechtmatige daad dient te worden vastgesteld of [gedaagde partij 1] rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen (voor zover relevant voor het ontstaan van het ongeval).’

Aanrijding auto scootmobiel

Artikel 19 RVV: voertuig tijdig tot stilstand brengen

De bestuurder van de scootmobiel vindt dat er sprake is van een schending van artikel 19 RVV:

‘De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.’

Dat er een aanrijding ontstond, betekent volgens de bestuurder van de scootmobiel dat de automobilist voorzichtiger en minder hard had moeten rijden. Volgens de berstuurder van de scootmobiel handelde de automobilist daarom verwijtbaar.

Wanneer past een automobilist zijn snelheid voldoende aan?

De rechter beoordeelt het rijgedrag van de automobilist. Aan de hand van een analyse van de ongevalslocatie stelt de rechter de rijsnelheid vast. De bestuurder reed 30 km waar 50 km is toegestaan. Het slachtoffer vindt dat de bestuurder stapvoets had moeten rijden. De rechter wijst dit af. De bestuurder heeft zijn snelheid voldoende aangepast. Stapvoets rijden waar 50 is toegestaan, kan volgens de rechter zelfs gevaarlijk zijn.

De scootmobiel reed van achter een rij auto’s de weg op. De rechter stelt vast dat de scootmobiel niet zichtbaar was voor de automobilist. Toen de scootmobiel de weg op reed, kon de automobilist niet meer (op tijd) reageren. De rechter oordeelt daarom dat de bestuurder van de auto geen verwijt kan worden gemaakt en wijst de schadeclaim af:

‘Concluderend is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een schending van de norm van artikel 19 RVV. [eisende partij] was immers niet zichtbaar voor [gedaagde partij 1] en op het moment dat [eisende partij] achter de rij auto’s vandaan kwam, kon [gedaagde partij 1] niet (meer) op hem anticiperen. Voorts kan [gedaagde partij 1] rechtens geen enkel verwijt worden gemaakt ten aanzien van de wijze waarop hij destijds aan het verkeer heeft deelgenomen.’

Scootmobiel is geen zwakke verkeersdeelnemer

De bestuurder van een scootmobiel is kwetsbaar in het verkeer, maar de wet biedt de bestuurder niet dezelfde bescherming als voetgangers en fietsers. Bij een aanrijding tussen een auto of ander motorvoertuig en een scootmobiel kijken we naar de over en weer gemaakte verkeersfouten.

Bespreek uw schadevergoeding

Direct weten wat uw rechten en mogelijkheden zijn? Bespreek uw schadevergoeding met een letselschade advocaat. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Gelderland 14 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6929