Bewijs arbeidsongeval: Een vrouw meldt zich ziek op haar werk. Na een bezoek aan haar huisarts vraagt ze haar werkgever om een schadevergoeding. Volgens de vrouw raakte zij gewond bij een arbeidsongeval. De werkgever ontkent dat er sprake was van een arbeidsongeval. Een rechter beoordeelt het geschil.

Deze zaak laat zien dat het belangrijk is om na een arbeidsongeval bewijs te verzamelen. De wet is gunstig voor werknemers. Raakt een werknemer tijdens het werk gewond dan betaalt de werkgever bijna altijd de letselschade. De werknemer hoeft alleen te bewijzen dat hij tijdens zijn werk gewond raakte. Voor dit bewijs is vooral belangrijk dat de werknemer bij huisarts, arbodienst en bedrijfsarts duidelijk aangeeft gewond te zijn geraakt bij een arbeidsongeval.

Bewijs plaatsvinden arbeidsongeval, bewijzen arbeidsongeval

Beoordeling bewijs arbeidsongeval

De vrouw meldt zich ziek op haar werk, gaat naar huis en bezoekt haar huisarts.

In het huisartsen journaal staat dat de klachten van de vrouw ‘werkgerelateerd’ zijn. De huisarts heeft het woord ongeval of arbeidsongeval niet gebruikt. Uit het huisartsenjournaal blijkt dus alleen dat mevrouw letsel had.

De vrouw geeft aan dat een collega het ongeval heeft gezien. Deze collega ontkent dit echter bij de rechtbank.

Ook bij de bedrijfsarts/arbodienst heeft de vrouw niet aangegeven dat er sprake is geweest van een arbeidsongeval.

De rechter oordeelt dat alleen duidelijk is dat de vrouw zich ziek meldde en naar huis ging. Hieruit kan volgens de rechter echter niet worden afgeleid dat er sprake was van een arbeidsongeval.

Hoe leg ik bewijs van een arbeidsongeval vast?

Als niemand getuige is van een arbeidsongeval is er meestal geen overtuigend bewijs dat de werknemer een arbeidsongeval overkwam. Rechters bekijken in dat geval of het aannemelijk is dat de werknemer gewond raakte bij een arbeidsongeval.

Bezoek na een arbeidsongeval een arts. Geef bij uw bezoek aan de arts duidelijk aan hoe u gewond raakte. Bespreek uw arbeidsongeval ook met anderen. Stuur eventueel kort na het ongeval een e-mail of ander bericht waarin u het ongeval beschrijft. Op deze manier kunt u met getuigenverklaringen en de verstuurde berichten bewijs leveren van het arbeidsongeval.

Bewijs arbeidsongeval bespreken

Heeft u recht op een schadevergoeding? Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl