Een stichting mag er niet vanuit gaan dat vrijwilligers die zich aanmelden beschikken over de vaardigheden die nodig zijn voor het vrijwilligerswerk.

De stichting Winterterras exploiteert een ijsbaan. De stichting stelt vrijwilligers aan als baanwacht. Deze baanwachten schaatsen rond en houden toezicht op de veiligheid. Een van de ingeschakelde vrijwilligers kan niet schaatsen. De man valt tijdens het vrijwilligerswerk en loopt letsel op aan zijn ellenboog. De stichting die de ijsbaan exploiteert, weigert de letselschade te betalen. De vrijwilligers stapt daarom naar de rechter. In een deelgeschilprocedure beoordeelt de rechtbank Rotterdam of de stichting aansprakelijk is voor de letselschade van haar vrijwilliger.

gevallen vrijwilliger ijsbaan

Zorgplicht stichting voor vrijwilligers

De rechter neemt de zorgplicht van de werkgever als uitgangspunt bij de beoordeling:

“Artikel 7:658 lid 1 BW bevat de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer.”

Komt de werkgever de zorgplicht niet na en loopt de werkgever schade op tijdens het werk? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade. De zorgplicht geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor vrijwilligers.
De zorgplicht houdt onder andere in dat de organisatie vrijwill8igers veilig moet laten werken door het verstrekken van hulpmiddelen, het geven van instructies en voorlichting en het houden van toezicht op de gegeven veiligheidsinstructies.

Geven van instructies aan vrijwilligers

De rechter oordeelt dat de stichting de baanwachten had moeten instrueren over veilig schaatsen:

“Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat Winterterras haar baanwachten had moeten instrueren ten aanzien van de wijze van schaatsen, waarbij de veiligheid van de schaatsbaanwachten en de bezoekers voorop had moeten staan. Hierbij is van belang dat Winterterras er uiteraard niet voor had hoeven waarschuwen dat ijs glad en hard is, maar wel – juist gelet op de gevaren van een val op dat harde ijs – er altijd voorzichtig en niet te hard geschaatst mocht worden, met name ook omdat baanwachten toch wel enige tijd achter elkaar aan het werk waren, alert moesten blijven en in geval van calamiteit er snel bij moesten zijn. Juist onder die omstandigheden kan de aandacht voor de eigen veiligheid verslappen en dient daarop te worden gewezen.”

De stichting gaf de vrijwilligers geen voorlichting over veilig schaatsen. De stichting is daarom volgens de rechter aansprakelijk voor het letsel van de gevallen vrijwilliger.

Deelgeschil

Deze procedure bij de rechtbank Rotterdam is een zogenaamd deelgeschil. Een deelgeschil is een procedure waarin een rechter een uitspraak doet in een deel van de zaak. Uitgangspunt is dat de partijen met de uitspraak in het deelgeschil in staat zijn om de schade verder zelf af te handelen. Hoe hoog de schadevergoeding is, staat dus nog niet vast.

Belang uitspraak zorgplicht vrijwilligers

Dat werkgevers vrijwilligers dezelfde bescherming moeten bieden als werknemers is niet nieuw. Deze uitspraak laat wel zien dat een organisatie niet mag aannemen dat personen die zich aanmelden voor bepaalde vrijwilligers werkzaamheden hiervoor geschikt zijn. Een stichting die gebruik maakt van vrijwilligers moet dus beoordelen welke vaardigheden de vrijwilligers hebben en welke veiligheidsinstructies en –maatregelen noodzakelijk zijn om de vrijwilligers veilig te laten werken.

Laat uw schade afhandelen

Bent u als vrijwilliger betrokken geraakt bij een ongeval? Neem dan contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Meestal maakt u gratis gebruik van de diensten van een letselschade advocaat. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl