Een werkgever is aansprakelijk als een werknemer op de werkplek het hoofd stoot aan een laag hangende balk en letsel oploopt. Alleen als een werknemer alle redelijke maatregelen neemt die nodig zijn om letsel te voorkomen, is de werkgever niet aansprakelijk als de werknemer het hoofd stoot door een gevaarlijk laag hangende balk of laag plafond.

Een werkneemster stoot haar hoofd op weg naar het toilet. Zij vraagt haar werkgever een letselschadevergoeding te betalen. Het gerechtshof Amsterdam beoordeelt of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die ontstond toen de vrouw haar hoofd stootte aan een laag hangende balk op haar werkplek.

Hoofd stoten aan laaghangende balken

De vrouw werkt op de zolderverdieping van het pand. Deze verdieping is ingericht als werkruimte, maar de ruimte heeft een aantal balken op hoofdhoogte. Diverse werknemers stoten regelmatig hun hoofd aan de laag hangende balken. Een vrouwelijke werknemer stoot haar hoofd dusdanig hard dat zij letselschade oploopt. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk.

Schadevergoeding hoofd stoten op het werk

Redelijke maatregelen om hoofd stoten te voorkomen

De rechter beoordeelt of de werkgever alle redelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat werknemers met hun hoofd tegen de balk aan liepen:

“Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat Havas c.s. daartoe dienen te bewijzen dat zij hebben gedaan wat redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat medewerkers onder de stalen balk in de kantoorruimte zouden doorlopen en zich daaraan zouden stoten.”

Maateregelen voorkomen hoofd stoten door werknemer

Onder de lage balken is een loopkuil aangebracht. De werkgever heeft de werknemers ook gewezen op het gebruik van de loopkuil. Langs de loopkuil staan banken om het gebruik van de loopkuil te stimuleren. Binnen het bedrijf is diverse malen gesproken over het nemen van andere maatregelen om te voorkomen dat mensen hun hoofd stoten. De werkgever stelt dat andere maatregelen op grond van de huurovereenkomst niet mogelijk waren.

De werkgever had banken geplaatst, maar deze stonden niet altijd op dezelfde plek. Uit diverse verklaringen bleek dat veel werknemers regelmatig onder de balken doorliepen. De werkgever had daarom niet al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat werknemers schade opliepen door de laag hangende balk. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade.

De schade en klachten na stoten hoofd

De rechter vindt dat er geen verband bestaat tussen het hoofd stoten en een groot deel van de door het slachtoffer ervaren klachten. De rechter neemt wel aan dat de vrouw gedurende drie weken last heeft gehad van het ongeval en dat hierdoor schade is ontstaan. Omdat deze schade klein is, beslist de rechter om deze in dezelfde procedure vast te stellen. De rechter geeft het slachtoffer daarom de opdracht om aan te tonen hoeveel schade zij opliep. Na het bericht van de vrouw aan de rechtbank, mag de werkgever een reactie geven. Hierna zal de rechter (eind) uitspraak doen.

Bron: rechtspraak.nl

Contact

Tel: 0800 – 44 55 000

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres