Het aantal scheepsongevallen is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020.

Rijkswaterstaat houdt cijfers bij over scheepsongevallen. Bij de registratie wordt ook bijgehouden of het ongeval plaatsvond op zee of op het binnenwater en of het ging om beroepsvaart of recreatievaart. Daarnaast kwalificeert Rijkswaterstaat de ongevallen als niet-ernstig, ernstig en zeer ernstig.

Letselschade opgelopen bij een scheepsongeval? Bekijk onze letselschade tips of schakel direct een letselschade advocaat in.

Ernstig en zeer ernstig scheepsongeval

Een scheepsongeval is volgens de registratie van Rijkswaterstaat ernstig of zeer ernstig als een schip niet meer verder kan of mag varen, bij ernstige schade aan de lading, infrastructuur of het milieu, als de vaarweg door het ongeval wordt gestremd of als iemand dodelijk of zwaar gewond raakt bij het scheepsongeval.

Daling scheepsongevallen in 2021

Scheepsongevallen 2021

Rijkswaterstaat registreerde in 2021 1225 scheepsongevallen. Dit waren er 1243 in 2020. Van de 1225 scheepsongevallen was er in 148 gevallen sprake van een ernstig of zeer ernstig scheepongeval.

Bij deze ongevallen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 12 mensen zwaar gewond. In de meeste gevallen ging het hierbij om recreatievaart.

In 5 van de 148 gevallen ging het om een ernstig scheepsongeval tussen beroepsvaart en recreatievaart.

Vooral afname scheepsongevallen beroepsvaart

De afname in het aantal ongevallen op het binnenwater is het grootst binnen de beroepsvaart. Het aantal ernstige binnenwater ongevallen in de beroepsvaart daalde van 96 in 2020 naar 74 in 2021.

In de recreatievaart is de afname van ernstige scheepongevallen kleiner. Het aantal ernstige scheepsongevallen op het binnenwater in de recreatievaart daalde van 82 in 2020 naar 75 in 2021.

Scheepsongevallen Noordzee

In 2021 registreerde Rijkswaterstaat 10 ernstige scheepsongevallen en 1 zeer ernstig scheepsongeval op de Noordzee. Bij het zeer ernstige scheepsongeval verging een zeiljacht dat tegen de pier in Scheveningen was aangevaren. Bij de ongevallen op de Noordzee kwam niemand om het leven.

Contact

Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rijkswaterstaat.nl